sunnuntai 25. syyskuuta 2011

Puola on Suomen kilpailija?

Suomalaisen teollisuusduunarin keskituntiansio lienee kaikkine lisineen 15 euron paikkeilla, kun taas Puolassa ovat asiat vielä toisin. Konepajaosaaminen valuu ainakin Tampereelta lähinnä Puolaan ekonomivetoisessa insinööriteollisuudessa. Puolassakin suuret teollisuushallit voivat kyllä jäädä vielä tyhjiksi, jos ei tule uusia innovaatioita, koska pelkkä koneistaminen ja kokoonpano ei auta, jos lopputuotteilla ei ole kysyntää.

Miksi EU ei voi sitten olla yhtenäisempi? EU ei voi olla yhtenäinen, koska EU:n jäsenvaltiot ovat yhä toistensa kilpailijoita. EU on itseasiassa suuri teollisen ja taloudellisen vaurauden siirto-operaatio vanhalle itäblokin alueelle. Puolalainen on kyllä hetken onnellinen, mutta tuskin loppuun saakka?

4 kommenttia:

Hermiitti kirjoitti...

Romaniassa jää nyt Nokian hallit tyhjäksi jostain kumman syystä, viittaan tuohon yllä olevaan kirjoitukseeni vielä.

Anonyymi kirjoitti...

Lainaan hieman vanhempaa:

"Der Spiegel 48/1997
"Jokaisen maan tulee harkita, pystyykö se pitemmän päälle elämään eurooppalaisen valuutan ja yhteisen valuutan kanssa. Koska taloudellista kehitystä ei voida enää korjata vaihtokurssien avulla, työmarkkinoille ja kansallisille finanssijärjestelmille saattaa aiheutua voimakkaita sopeutumispaineita. Haluaisin kaikkien tietävän tämän etukäteen, jotta asiassa ei tule myöhemmin katkeraa heräämistä." Martin Feldstein, Harvardin yliopiston talousprofessori sekä presidentti Reaganin entinen talousneuvonantaja.

The European 20-26.11.97
"Kun euro toteutuu, Eurooppa suuntautuu kohti matalampaa elintasoa. Jos Euroopan unionin lainsäädäntö onnistuu estämään jäsenmaita kilpailemasta toistensa kanssa, ne tulevat olemaan kollektiivisesti vähemmän kilpailukykyisiä muuhun maailmaan nähden...

Löytyy haulla: "eu sta sanottua 97"

Anonyymi kirjoitti...

Tuolta löytyy, jos vain linkki jossa lisää kelpaa:

The European 20-26.11.97
"Lindsey korostaa että huomattavia alueellisia eroja Amerikan taloudellisessa kehityksessä lievennetään itsekorjaavilla ja stabiloivilla mekanismeilla. Kaksi avainkorjausmekanismia ovat työvoiman liikkuvuus sekä fiskaaliset siirrot yhteisen verotusjärjestelmän kautta. Euroopan unionilta puuttuvat nämä molemmat mekanismit." Milton Friedman, Nobel-palkinnon saaja

The European 20-26.11.97
"Euro tulee kärjistämään poliittisia tunteita ja johtamaan hajottaviin ristiriitoihin aiheuttamalla poikkeuksellisia taloudellisia shokkeja, joita olisi voitu muuten korjata muuttamalla vaihtokursseja. Eurooppa on hyvä esimerkki alueesta, joka on epäedullinen yhteisen valuutan kannalta." Bernard Conolly, englantilainen entinen EU-komission johtava virkamies, kirjoittanut kirjan "Euroopan mätä sydän" The European 23.-29.1.1997
"Avoimessa maailmantaloudessa, jossa pääoma on vapaa liikkumaan maasta maahan, on ratkaisevaa, että valuutat voivat nousta ja laskea toisiinsa nähden vastatakseen korkomuutoksiin ja odotuksiin taloudellisessa toiminnassa. Ainoa argumentti yhteisen valuutan puolesta on poliittinen."

(Esittelyt tuosta Bernard Conollyn kirjasta kannattaa katsoa).

Paperiliitto ja MTK metsäteollisuuden seminaarissa HS 2.9.97
"Yhdysvaltain dollarista ja Ruotsin kruunusta tulee merkittävä uhka metsäteollisuudelle Suomen liittyessä Euroopan rahaliittoon Emuun 1999."

Heikki Patomäen ja Petri Minkkisen raportti: "The Politics of the Economic and Monetary Union" (Talous- ja rahaliiton politiikkaa), ulkopoliittinen instituutti Hufvudstadsbladet 27.3.97
"Se uusliberalismi, joka on Emun perustana on ristiriidassa perinteisen eurooppalaisen hyvinvointivaltion ja sen arvojen kanssa, sanotaan raportissa. Patomäki ja Minkkinen toteavat omassa kappaleessaan, että Emu on poliittinen eikä taloudellinen projekti".

Adrian Evans, Lazard Brothers-investointipankin (yksi Euroopan johtavista investointipankeista) toimitusjohtaja HS 1.12.97
"Investointipankki Lazard Brothersin toimitusjohtaja Adrian Evans on yksi euroskeptikko. Hän pelkää, että euro-valuutta aiheuttaa syviä ristiriitoja EU-maiden välille. Emussa ollaan täysin tuntemattomalla maaperällä. Ei liene mahdotonta, että Emu-maallekin voi tulla vakavia talouden ongelmia, jotka tekevät sopeutumisen rahaliittoon vaikeaksi. Poliittisesti voi käydä sietämättömäksi mukautua Emun sanelemaan raha- ja talouspolitiikkaan."

The European, pääkirjoitus 25.9.-1.10.97
"Eurosta piti tulla sementti, joka sitoo Euroopan unionin yhteen. Nykyisen tilanteen valossa on todennäköisempää, että siitä tulee unionia tuhoon vievä väline. Eurooppa kiirehtii rahaliittoon, jonka perusta on puutteellinen ja jonka seuraamuksista sen arkkitehditkään eivät ole perillä."

http://www.kaapeli.fi/~veu/eusta2.html

Ei voi ainakaan sanoa, etteikö olisi varoitettu etukäteen, tosin Suomalaisessa mediassa näistä asioista ei ollut mitään.

Kimmo Hoikkala kirjoitti...

Kiitos Anonyymi varsin kattavista ja sisältörikkaista kommenteistasi.