lauantai 22. helmikuuta 2014

Voiko pelkillä sanoilla saada aikaan tuhoa?

Yksilötasolla tulee mieleeni lähinnä psykoosissa oleva henkilö, joka voisi ajatella, että tappamalla jonkun ihmisen voisi pelastaa ihmiskunnan vitsaukselta. Ei tosiaan pitäisi ottaa liikaa vaikutteita uskonnollisista tai ääri-ideologisista kirjoituksista, mutta miten sen voisi avoimessa psykoositilassa estää?

Kun kohtaat avoimen psykoosissa olevan henkilön, niin tämä voi aiheutaa useimmissa hämmennystä, varsinkin jos ei ole tietoa mistä harhainen sekavuustila johtuu. Voisiko se ollakin itsestään ohimenevää? Toki jokin nopea päihdepsykoosi voinee mennä ohi päihtymystilan helpottaessa. Entä sitten kun päihteillä ei ole osuutta asiaan, vaan psykoottinen henkilö tuo vääristynyttä käsitystä ympäröivästä todellisuudesta esiin jopa siinä määrin, että väkivallan uhka voi olla ilmeinen.

Ensinnäkin psykoosissa olevan henkilön seurassa voi olla vaikeaa olla siten ettei psykoottinen henkilö ota ja provosoidu omasta käyttäytymisestäsi joko hyvään tai huonoon kehityssuuntaan. Tärkeää olisi saada tällöin mahdollisimman pian psykiatrinen konsultaatio, jotta mitään suurempaa tuhoa ei pääsisi tapahtumaan.

Ideologiset ja uskonnolliset kirjoitukset ovat mielestäni myrkky pimeämpään tilaan psykoosissa olevalle henkilölle. On erittäin vaarallista, että aggressiivisuutta julkituovia psykoosipotilaita ei saada riittävän varhain ja tehokkaaseen hoitoon vielä tämän aikakauden Suomessa.

Avohoidon varassa voi roikkua psykoosissa edelleen, vaikka tällöin paikka olisi valvotuissa olosuhteissa esimerkiksi kuntoutuskodissa eikä suljetulla sairaalaosastolla muuta kuin poikkeustapauksissa. Kunpa Suomessa vain joskus olisi psykiatrisillekin potilaille kuntoutuskoteja, joissa voisi olla kerrallaan esimerkiksi kuukauden ja enintään kvarttaalivuoden, jolloin psykoosi olisi mahdollisesti kuntoutunut niin hyvin, ettei se aiheuta realiteettien palaamisen myötä tuskaa, masennusta ja epätoivoa tulevaisuutta kohtaan.

Kuntoutuskotiajattelu olisi takuulla pehmeämpi lasku todellisuuteen kuin suljetulta osastolta psykoosissa lääkepurkin kanssa kotiin lähetettynä!

Summa summarum, pelkillä sanoilla voi saada tuhoa aikaan, joten ole tarkkana ja vaadi avoimen psykoottiselle henkilölle oikeanlaista hoitoa riittävän ajoissa!

Ps. Adolf Hitler käytti ideologioita hyödyksi jotta sai sotakehityksen alulle ja siten ihmisten massatuhon suoritettua. Ideologille eli tässä tapauksessa lähinnä filosofi Friedrich Nietzschelle on langetettu mielestäni liian suuri vastuu Hitlerin porukan hirmuhallinnosta, koska itse ajattelen, että ideologia ei ole ihmisille ohjelma kuten robotille, vaan ideologia avartaa käsitystä ihmisyydessä pyyteettömästä hyvyydestä äärimmäiseen pahuuteen asti.

torstai 20. helmikuuta 2014

Kuntoutumisympäristön vaikutus kuntoutumisessa

Ympäristön vaikutus psykiatrisista sairauksista kuntoutuvalle henkilölle on merkittävä, kun ajatellaan kuntoutumisenkin tarkoittavan osaltaan sosiaalista pärjäämistä.

Mielenterveydellisesti sairastuvan henkilön läheisverkosto voi olla pitkään muutoksessa ennakkoluuloisten asenteiden vuoksi. Ennakkoluulot voivat johtua sairastuneen henkilön ympäristössä tietämättömyydestä ja asenteellisuudesta psykiatrisia sairauksia kohtaan.

Joskus voi olla myös niin, että henkistä tuskaa läheisverkostoonsa selvittävä mielenterveyskuntoutuja koetaan rasittavana. Tällöin mielenterveyskuntoutuja saa jäädä usein omaan rauhaan ajatustensa kanssa, joka ei voi olla kovin suotuisa kuntoutumisaloitus.

Vähitellen sairastumisen jälkeen voi törmätä ainakin sosiaalisessa mediassa helposti samankaltaisiin henkilöihin. Toki vertaisia voi tavata myös erilaisten vertaistukiyhdistysten välityksellä.

Mielestäni olisi tärkeää, ettei henkilö käperry vallan sairauteensa pitkäkestoisesti, vaan ensiarvoisen tärkeää olisi sosiaalisen median vertaistukifoorumeillakin tavoitteellinen kuntoutumista edesauttava ilmapiiri. Vähitellen eteenpäin on paljon suotuisampi ajattelumalli ihmiselle kuin märehtiä vanhoja asioita, joille ei mitään tässä ajassa enää voi.

Vertaisuus on mielestäni joskus auttava tekijä kuntoutumisen alulle, etenkin jos joukossa tai kaveriporukassa on kokeneempia kuntoutujia, jotka voivat kertoa hyviä vinkkejä kuntouttavista seikoista elämässä. Vertaisuuden huono puoli lienee se, että joskus vertaiset korvaavat toisenlaiset mieleltään tervejärkisemmät ihmissuhteet.

Kuntoutuja tarvitsee sekä kokemuksellisia kavereita että tervejärkisiä kuuntelevia kavereita, jotta kokonaisvaltainen näkemys elämään säilyy. Harmillista tässä ajassa vain on, että monet suomalaiset pitävät edelleen mielenterveyskuntoutujia rasittavina henkilöinä, joiden annetaan olla omissa piireissään.

Vertaisuus mielestäni on tärkeää, mutta sairauteen käpertymisestä ei saisi tulla elämän päätehtävä. Toisaalta kuntoutumista voi joutua monissa vaikeissa psykiatrisissa sairaustiloissa ajattelemaan koko lopun elämää, koska sairaustilat ovat joillakin henkilöillä varsin kroonisia.

Kuitenkaan kuntoutumista ei pidä jarruttaa liikaa liian alimitoitetuin tulevaisuuden näkymin. Tosin on myös tärkeää huomata, että mielenterveyskuntoutuja ei välttämättä useinkaan kykene suoritustehoiltaan vastaaviin suorituksiin psykiatrisesti terveen ihmisen kanssa.

Ei mielenterveyskuntoutujilla silti mitään hävettävää ole potilasryhmänä, vaan kuntoutujilta voi moni tervehenkinen ihminen oppia paljon, jos ei muuta niin oppia arvostamaan ihmiselämän monimuotoisuutta.

sunnuntai 16. helmikuuta 2014

Velkainen valtiontalous on riistäjäporvarin unelma

Valtion velkaantuminen on merkittävä keino tehdä politiikkaa, kun velkaantumiskehitykseen yritetään puuttua, niin köyhiin nämä säästöt yritetään riistoporvareiden puheissa suunnata.

Valtionvelka ei ole kuitenkaan keskeinen ongelma, jos ajattelee muidenkin valtioiden velkaantumista. Toki suomalaisten valtiossa halutaan pitää kiinni AAA-luottoluokituksista, koska täällä peräpohjolassa on tapana yleensä hoitaa otetut velat mahdollisimman tunnollisesti.

On muistettava, että velkaa ei olisi Suomella yhtään, jos etenkin suurempia tuloja saavien veroaste olisi oikein asetettu. Lisäksi julkishallinnon tehostaminen voisi olla joissakin organisaatiossa paikallaan. Kansalaisille halutaan sysätä vastuuta, mutta onko kansalaisilla mahdollisuus oman huonon taloudellisen tilanteen ja sitä myötä ostovoiman niukkuuden vuoksi ottaa vastuuta myös muista kuin itsestään?

Valtionvelka ja julkisen talouden alijäämä ovat keinoja, joilla itse asiassa hyökätään köyhimpien kimppuun. Voisikin ajatella, että julkisen talouden alijäämäpolitiikka on riistoporvareiden politiikkaa ollut ainakin tämän kehityskulun jatkuessa ennen tämän vuosituhannen taloudellisen taantumiskehityksen alkua Matti Vanhasen toisen hallituksen kaudella.

Tähän tulee muutos jos äänestetään oikeaa puoluetta, jossa jokaisen kansalaisen merkitys osana yhteiskuntaa parhaiten ymmärretään.