perjantai 18. syyskuuta 2015

Ihminen kohtaa elinympäristönsä

Ihminen elää eri vaikutusten ympäristössä, joka koostuu nähdäkseni biologisten ja sosiaalisten tekijöiden ympäristöstä. Lisäksi ihmiseen vaikuttaa ympäristössä vallitsevat tunteet, jonka mielelläni erottaisin sosiaalisten tekijöiden ympäristöstä.

Biologisten tekijöiden ympäristö

Ihmisen perusaineenvaihdunta on tietenkin biologista ympäristöä, mutta ei pidä unohtaa että sosiaalisilla ja elinympäristössä vallitsevilla tunteilla on vaikutusta ihmisen biologiseen toimintaan. Ajatellaan vaikka plasebo reaktiota sairauksien hoidossa, jolloin on kyse siitä että ihmisen biologista paranemista edesautetaan ilmeisesti ympäristössä vaikuttavien välittävien tunteiden voimalla.

Sosiaalisten tekijöiden ympäristö

Sosiaalinen ympäristö on tietenkin ihmisen suhde lähinnä elinympäristönsä ihmisiin, mutta tällöin pitää huomioida myös yksipuoleinen suhde ihmisen ympäristöön. Esimerkiksi kaikki tiedotusvälineiden, kirjojen ja elokuvien vaikutus ihmiseen on passiivista vaikutusta ihmiseen. Sosiaalinen media on joskus ihmisten välistä aitoa vuorovaikutusta. Toisaalta siihen nähden paljonko sosiaalista mediaa nykyään käytetään, niin sosiaalisen median vuorovaikutteisuus ei ole kovin voimakkaalla tasolla.

Tunnetekijöiden ympäristö

Ihminen aistii ympäristönsä tunteet usein abstraktien asioiden havainnoista, joiden tulkinta voi olla hankalaa. Esimerkiksi joistakin henkilöistä huokuu toiselle henkilölle välittävä ja rakastavainen olemus, kun joku toinen henkilö voi herättää kylmiä tunnekokemuksia. Musiikin määrittäisin tunnereaktioiden yhdeksi selvimmäksi viestikeinoksi. Ilmeisesti tietynlainen musiikki herättää samanlaisissa ihmisissä samanlaisia tunnereaktioita samankaltaisissa elämäntilanteissa.

Näkökulma ihmisen ja informaation suhteeseen

Tunteiden ja analyyttisen ajattelun ollessa tasapainossa ihminen on tasapainoinen, mutta tasapainotila järkkyy impulsseista, joita tapahtuu biologisessa ja sosiaalisessa elinympäristössä tunnekokemisen muovaamana, ellei ihminen ole absoluuttinen psykopaatti. 

keskiviikko 16. syyskuuta 2015

Tekoälystä ajatuksia

Google kehittää kovaa vauhtia koneiden älykkäitä tekniikoita ja ei kai siinä mitään pahaa ole, jos kaikki mahdolliset seuraukset punnitaan tarkasti.

Ihmisaivojen vahvuus verrattuna tekoälyyn

Ihmisaivojen vahvuus tekoälyyn on siinä, että tekoäly ei kykene yhdistämään eri asioita pitkältä aikaväliltä yhdeksi uudeksi kokonaisuudeksi. Parametrit pitää olla tietyissä rajoissa ennen kuin koneäly voi tehdä luovaa prosessointia. Toisin sanoen luovuus tulee puuttumaan tekoälyltä nähdäkseni vielä monia vuosia. Toki ohjelmoitua luovuutta ja siten kyky huijaamiseen voi olla, mutta aito luovuus on mielestäni sidoksissa ihmisellä jossain määrin myös tunnekokemuksiin.

Ihminen on sosiaalinen laji

Ihminen ei saisi vieraantua aidosta sosiaalisuudesta, koska ihmiset ovat kautta aikojen olleet yhteisöllinen ja toisista huolehtiva laji, vaikka kautta aikojen on myös elänyt toisille ihmisille harmillisia ihmisiä. Tekoälyn vieraannuttaa ihmistä luonnosta ja luonnollisista toisten ihmisten kohtaamisesta yhä kauemmaksi, voiko tämä tosiaan olla järkevää.

Ihmisten hoitaminen robotiikan avulla?

Ihmisten hoitaminen ei ole puhdasta matematiikkaa, koska myös hoitohenkilön aidolla empatialla on varsin suuri merkitys potilaan kuntoutumisessa. Robotilta lienee erittäin vaikeaa saada minkäänlaista myötätuntoa, vaikka tekoäly voisi olla apuna diagnostiikassa.

Ehdoton ei robotisaatiolle ilman kriittistä yhteiskunnallista riskiarviota!

Poliitikkojen tulee kantaa vastuu, ettei liikeyrityksiä päästetä toimimaan sellaisilla elämän osa-alueilla, joiden seurauksena ihmiskunnan apatian ja epätoivon määrä yhä lisääntyy. Ihminen elää sekä ravinnosta että henkisestä läsnäolosta. Jo nyt sosiaalisen median pitäisi kantaa vastuunsa ja kannustaa ihmisiä tapaamaan enemmän eri tilaisuuksissa kasvotusten.

Uhka skenaario

Kuvitteellisesti voisi esittää tilanteen, että jonkinlaisen tietoisuuden omaava robotti kokee ympäristössä jonkun ihmisen uhkaksi, niin miten tekoäly sen jälkeen toimii? Entä jos robotti on ohjelmoitu ja luotu tappamaan?

Toivoa on

Kuitenkaan en usko, että robotiikka kykenee kehittymään mekaanisessa mielessä itse omin avuin, mutta toki ajattelua tekoäly pystyy itsenäisesti melko varmasti laajentamaan. Lisäksi ihmisen kaltaisen robotin energiantuottotekniikka pitää kehittyä vielä uudelle tasolle, jota toivottavasti ei tule ikinä tapahtumaan!

tiistai 15. syyskuuta 2015

Työtä on erilaista

Työtä on erilaista:

Palvelua

Palvelutyö on kaiken työn perusta. Huono asiakaskokemus tulee helpommin julki kuin hyvä asiakokemus.

Vaikuttamista

Elämme joko tiedostaen tai tiedostamatta koko ajan muiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Hymyile jos hymyilyttää, koska kiltteys tarttuu joskus myös kaduilla vieraisiin ihmisiin. Haluamme yleensä saada ihmiset lähemmäksi omaa ajattelumaailmaamme, mutta samalla meidän pitäisi kunnioittaa myös ympäristössä olevien ihmisten erilaisia ajattelumalleja.

Fyysistä

Fyysisen työn määrittää hiki. Fyysisessä työssä on hyötyä hyvästä fyysisestä kunnosta. Suomen perinteikkäin fyysinen työ on liittynyt metsätöihin. Nykyään harvesterikoneiden huolto on fyysisintä metsätaloustyötä, jos ei metsurin töitä lasketa. Myös joissakin tehtaissa tehdään yhä hyvin fyysisiä töitä koska tuotannon automatisointi ei tule kyseeseen esimerkiksi työstettävien kappaleiden erilaisuudesta johtuen.

Suunnittelua

Sinulla tarvitsee olla insinöörikoulutus jos aiot suunnitella koneita tai laitteita, koska luonnontiede ja sen lainalaisuudet ovat välttämättömiä tietoja suunnitelutyössä. Toki suunnittelua voi olla myös organisaatioissa ja palveluammateissa, jolloin on kyse sosiaalisten toimintojen tavoitteellisesta hoidosta.

Ideointia

Älä lopeta ideointia ikinä. Joskus vapaa-ajallakin voi tulla hyviä ideoita työolojen kehittämiseksi ja tuotteen tai palvelun parantamiseksi. Hyvään pyrkivien asioiden ideointi on jokaisen vastuullisen kansalaisen velvollisuus!

Työstämistä

Käsitöinäkin ilman konevoimaa tehdään edelleen käsillä esineiden työstämistä. Suuret kappaleet työstetään lähes aina koneilla.

Rakentamista

Joko rakennataan valmiselementeistä tai paikalla rakennusaineista. On kokoonpanoa, talonrakennusta, telakkateollisuutta jne.

Hoivaamista

Potilaan kiitosta ei kannata hoivatöissä aliarvioida, vaan kiittäviin kommenteihin pitää jokaisen vastuullisen hoivatyöntekijän pyrkiä.

Terapointia

Terapiaa tarvitaan kaikissa työyhteisöissä jotta ne saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin yhteisen tavoitteen mukaan. Ristikkäiset suhteet organisaation ylimmästä tuloluokasta alimpaan asti pitäisi olla esteettömät ja myös lähiverkoston tai tiimin suhteet pitää olla kaikkiin tiimin jäseniin kunnossa. Ideaalinen tiimin koko on 5-7 henkilöä.

Jne.

sunnuntai 13. syyskuuta 2015

Nerous ja linkki siihen?

Mieli rakentuu eri aivotoiminnoista, josta seuraa tietyillä aivoilla korostunut itsetietoisuuden taso ja tässä voi olla linkki nerouteen. Itsetietoisuudella tarkoitan ihmisen suhdetta vallitsevaan elinympäristöön.

Suuresta havaintomäärästä menee kaikki sekaisin, jos analysoi niiden mahdollisuutta vaikuttaa havainnoitsijan henkilökohtaiseen elämään. Psykoosi syntyy patoutuneista tunteista ja myös liian suuresta havaintomäärästä tietyn henkilökohtaisen asian ympärillä? Tyhmyys suojaa ihmistä psykoosilta, koska tyhmä ei voi tehdä niin paljon havaintoja elinympäristöstään.

Jos on havaintomäärä joka lähenee ääretöntä, ei ole silloin muuta keinoa kuin olla niin sanotusti randomsailor, koska mielenterveys voi muuten kärsiä.

Randomsailor = Ihminen on randomsailor jos hän elää Carpe Diem asenteella eli hän on vahvasti läsnä tässä hetkessä. Tämän vuoksi hänen suosikkipalvelu sosiaalisessa mediassa on Twitter. Twitter näyttää parhaiten internetin tapahtumahorisontin, kun taas Google Search on ihmiskunnan kollektiivinen muisti eri virheineen ja virheellisin tiedoin modernissa ajassa. Toki Facebook voi uutissyötteessä näyttää myös tapahtumahorisonttia jos seuraa oikeita sisällöntuottajia ja henkilöitä Facebookissa.

lauantai 12. syyskuuta 2015

Juha Sipilän hallituksen katastrofaalinen virhe!


Juha Sipilän hallitus on tehnyt virheen, mikäli he junttaamalla yrittävät kaataa ammattiyhdistysliikettä.

Työntekijäosapuoli olisi ehdottomasti pitänyt saada mukaan neuvotteluihin.

Vielä ei ole liian myöhäistä, vaikka epäilen etteivät pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Alexander Stubb mielellään periksi anna. Kuitenkaan Stubbin ja Sipilän toiminta ei täytä minkääntason yhteiskunta-poliitikon perusosaamisen edellytyksiä.

Yhteiskunta meillä on sitä varten, että voimme luottaa tulevaisuuteen, koska kansalaisten perustarpeista on huolehdittu ja niistä on yhä huolehdittava! Yhteiskuntapolitiikkaa pitää tehdä sillä tavoin, että neuvotteluissa on aina mukana myös ne kansalaiset joita lakiuudistukset koskevat. Olen työnantajat-hallitus-työntekijät kolmikannan puolella.

Nyt Sipilän hallitus yrittää tehdä laajat yhteiskunnalliset muutokset sormia napsauttamalla ja homma on alkanut jo mennä päin metsää. Yhteiskunnalliset sopeutumistoimet vaativat laajan kansalaistuen lisäksi myös riittävästi aikaa että ne voidaan viedä mahdollisimman häiriöttömästi läpi.

Toivon, että Sipilän hallitus avaa neuvotteluyhteydet työntekijöiden etujärjestöihin tai muuten on uusien eduskuntavaalien paikka.

Politiikan tehtävä on törmäyttää yhteiskunnassa vallitsevat erilaiset mielipidejoukot yhteiskunnassa rauhassa ilman suuria aggressioita. Neuvottele ja argumentoi menemättä henkilökohtaisuuksiin!

Parempaa politiikkaa!

t. Kimmo Hoikkala, Oulu

perjantai 11. syyskuuta 2015

Suomalaiset elävät yli varojensa ja valittavat

Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste oli vuoden 2014 lopussa 121,7 prosenttia (lähde: http://www.findikaattori.fi/fi/28).

Suomen valtio on velkaa 98.405.000.000 euroa (lähde: http://velkakello.fi/).

Jokainen suomalainen kunta on käsittääkseni velkaa, joka joskus voi järkevääkin jos velka voidaan maksaa kivuttomasti takaisin.

Nyt on korkea aika myöntää että paskat on housussa. Suomalaiset käyvät nopeaa marssia kohti Kreikan tietä, ellei suuntaa käännetä.

Ratkaisu ei ole pelkästään palkkojen leikkaukset, vaan tarvitaan myös parempaa henkilöstöjohtamista ja siten työn tehokkuuden kasvamista. 

Suomalaiset ovat alkaneet valittaa kaikesta, kun tärkeämpää olisi tehdä työt kun niitä vielä on. Jokaisen suomalaisen ammattiylpeys pitäisi olla sitä luokkaa, että työtehtävät hoidetaan parhaalla mahdollisella otteella.

Työnantaja ostaa vapaa-aikaasi omaan käyttöönsä ja minä ihmettelen minne on kadonnut suomalaisten työmoraali, joka oli vahvimmillaan sotavuosien jälkeen lukuisissa tehtaissa, maataloustöissä, metsureilla ja tukkijätkillä. Virkamiehet eivät ole kai ikinä osanneet muuta kuin esittää tärkeää?

Suomalaisten olisi korkea laittaa hihat heilumaan! Ei niitä töitä kukaan ole koskaan työehtosopimuskirjalla tehnyt! Parempaa jatkoa ammattiyhdistysliike, koska olette toimineet edesvastuuttomasti maan taloustilannetta kieroon ja epärehellisesti katsoen.

Työtodistukseni jolla ei saanut töitä.


keskiviikko 9. syyskuuta 2015

Hoitoalan #leadership uusiksi

Hoitoalalle kannattaa hakeutua jatkossakin, koska väestö vanhenee (vanhushuoltosuhde kasvaa) ja työnäkymiä on varmasti. Toisaalta ei kannata odottaa suuria rikkauksia ikinä kunnan tai valtion palveluksessa. Lääkärien esimerkillä on todella merkittävä rooli koko hoitoalan käytäntöihin ja tähän on saatava muutos.
Johtoryhmän jäsenet sairaalan osastoyksikössä tai koko sairaalassa
Johtoryhmien kokoonpano pitäisi olla jokaisessa sairaalassa sellainen, että hoitajia ja lääkäreitä on sama määrä. Ja johtoryhmän puheenjohtajuus on hoitajilla, jos potilaskohtaamisten rooli on kyseissä toimipisteessä merkittävin osa työntekoa. Lisäksi osastoyksikön johtoryhmässä pitää olla myös kunnan päättäjä ja potilaiden edustus paikalla. Ryhmän koko ei saa olla suurempi kuin seitsemän henkilöä.
Pj. sairaanhoitaja
varapj. erikoislääkäri
jäsen sairaanhoitaja
jäsen erikoistuva lääkäri
jäsen kuntapäättäjä
jäsen potilasedustaja

tiistai 8. syyskuuta 2015

Sipilän hallituksen toimet riittämättömiä

Juha Sipilän hallituksen leikkaukset vaikuttavat melko minimaalisilta työtätekevän paremman kansan osan kukkaroon. Suomessa pitää huolehtia kansalaisten perustarpeista paremmin. Se on erittäin väärin, jos leikkauksia suunnataan alle 1500 euroa kuukaudessa tienaavien kansalaisten tuloluokkaan!

Suomalaiset ovat eläneet jo pitkään velaksi. Kotitalouksien velkaantumisaste oli vuoden 2014 lopussa 121,7 prosenttia (lähde: http://www.findikaattori.fi/fi/28), ja sitten vielä ihmetellään kun rahat eivät riitä. Vaikuttaa siltä että moni suomalainen on yrittänyt elintasolla paikata tunne-elämän häiriötiloja.

Suomen ongelma on aivan liian raskas julkinen sektori, jonka työllisyystilannetta on parantanut aivan liian monimutkaiseksi ja laajaksi paisunut lainsäädäntömme. Byrokratiaa yksinkertaistamalla ja suomalaisiin enemmän luottamalla saisimme hetkessä luotua todella suuret säästöt maksettavatta jäävistä virkamiesten palkoista!

Suomalaisia pitää nyt kouluttaa kohtuullisuudentajuun siten ettei huono-osaisten ihmisten perustarpeista huolehtimisesta tingitä! Lisäksi jokaisella suomalaisella pitää olla mahdollisuus edetä elämässään perustasolta vaikka tasavallan presidentiksi saakka.

maanantai 7. syyskuuta 2015

Suomessa on jatkossakin perusteollisuutta

Suomen teollisuuden rakenteeseen kuuluu jatkossakin terästuotantoa ja paperiteollisuutta, koska näillä aloilla on Suomessa erityisosaamista ja raaka-aineita. Siksi tarvitsemme vielä pari ydinvoimalaa. On hurskastelua syyttää suomalaisia muualla maailmassa, että täällä hakataan kaikki metsät, koska Suomessa metsiä pitää hoitaa jotta ne eivät kasva umpeen. Niin kauan kun paperia kulutetaan maailmassa, niin kauan sitä myös tehdään Suomessa. Olette hakanneet esimerkiksi Iso-Britanniassa suunnilleen kaikki metsänne ja sitten tullette tänne neuvomaan metsänsuojelua. Hävetkää! :)

lauantai 5. syyskuuta 2015

Projekti FPDPS

Tavoitteeni on työllistää aluksi yksi diplomityötä tekevä henkilö, josta tulisi myöhemmin projektipäällikkö kun FPDPS projekti alkaa edetä. Olisi tosi huippua, jos ensimmäisestä työkaveristani tulisi yhtiökumppani yritykseen.

Suunnitteluryhmää laajennetaan sitä mukaa kun yrityksellä on varaa palkata lisää insinöörejä. Ja tuotekehitystiimin koko on korkeintaan kuusi henkilöä. Kaikki tiimin jäsenet sitoutetaan yritykseen antamalla heille tietty omistusosuus yrityksestä.

perjantai 4. syyskuuta 2015

Akateeminen koulutus pitää uudistaa

Akateeminen koulutus pitää säätää huippukoulutusohjelmaksi, jonne valikoidutaan jo varhaisessa ikävaiheessa. Akateeminen koulutus ei ole keskivertoälyllisten kognitioiden paikka tässä ajassa.

Peruskoulun tehtävä olisi kaivaa lasten eri lahjakkuuspotentiaalit esiin taustasta riippumatta. Moni lahjakkuus ei ole ahkera läksyjen tekemisessä, jolloin oppilas ei voi pärjätä siten koulussa kuin ahkerimmat kotona aktiivisesti ohjatut koululaiset.

Pelkkä tenttipohjainen lyhytaikaisen muistin kuormittava testaaminen ei ole paras keino löytää todellisia lahjakkuuksia. Pitäisi keskittyä enemmänkin tiedon hakemisen taitoon jo peruskoulussa, koska se on ainoa taito joka älyllisissä töissä ratkaisee. Jos et nimittäin osaa hakea tässä ajassa luotettavaa tietoa, olet melko varmasti työpaikallasi melkoinen riskitekijäkin, koska virheellisillä ammattitiedoilla ei saa aikaan kuin sutta ja sekundaa.

Peruskoulussa pitäisi ehdottamasti myös panostaa sosiaalisen median käytön koulutukseen ja varoittaa sen mukanaan tuomista vaaroista sekä antaa vinkkejä sosiaalisen median persoonalliseen käyttöön omien elämän tavoitteiden mahdollistamiseksi.

keskiviikko 2. syyskuuta 2015

Koko lääkejakeluinfrastruktuurin voisi muuttaa

Jos oikein halutaan, niin osittain lääkejakelun infrastruktuurin voisi muuttaa ainakin säännöllisesti monenlaisia lääkkeitä syövien potilaiden kohdalla.

Dosetti on loistava käyttöliittymä pillereille.