maanantai 30. marraskuuta 2015

Suomalainen työelämä ja kansantalous nyt!

Onko työelämä olemassa sitä varten, että se luo yhteiskuntaan keinotekoisen sosiaalisen hierarkian, joka ei kestä rehellistä tarkastelua. 

Jos työelämän hierarkia ei ole totta, niin työttömänä tai pienellä palkalla ei pitäisi olla yhteiskunnassa sellaisia henkilöitä, jotka ajattelevat toisten kansalaisten parasta ja heillä on myös riittävästi osaamista, vaikka kopiokoneen läpi vedettyjä ammattipapereita ei olisikaan repussa. Lisäksi työelämässä ei pitäisi olla sellaisia kansalaisia, joita ei toisten kansalaisten palvelu kiinnosta.

Suomalaisen työelämän on kokonaisuudessaan aika järkevöityä ja asettaa selvät prioriteetit tulevaisuutta ajatellen. Vihreät ovat tämän tienneet jo kauan aikaa, että Suomen työelämän tulevaisuus ei todellaan ole suuria tuotantomääriä ja kappaletavaravientiä varten. Jos valtio ja sen kansalaiset eivät pyri harmoniseen vuorovaikutukseen luonnon kanssa, valtion merkitys globaalissa maailmassa pienenee.

sunnuntai 29. marraskuuta 2015

Toimittajan työ vaatii paljon osaamista

Millainen on hyvä toimittaja?

Toimittajat ja juontajat saavat menettää työnsä, jos toimittajat eivät onnistu lisäämään raakauutisen tai sosiaalisen median raakasisällön arvoa.

Toimittajan työssä pitää kyetä kiteyttämään laajasta lähdemateriaalista asiapitoinen kokonaisuus, jos kyseessä on asiaohjelma. Lähdemateriaalina etenkin sosiaalisen median mielipiteiden ja väitteiden viidakko kysyy todella paljon osaamista toimittajalta.

Toimittajan pitää myös kyetä muodostamaan itsenäisiä kritiikkiä sietäviä mielipiteitä kolumneihin.

Sellainen olisi hyvä toimittaja!

lauantai 28. marraskuuta 2015

Kritiikki ja luomisvoiman säilyminen

Tieteellinen kritiikki ja hankkeiden / ideoiden kritisoinnista

Kovimman kritiikin sietää ainoastaan parhaat ideat ja tutkimustyö. Tieteellisen tutkimuksen ja väittämien perusta pitää olla aina ehdoton ja kova kritiikki. Emme voi puhua yliopistojen huippututkimuksesta, jos yliopistoissa väistetään aiheellinen kritiikki näiden tutkimushankkeita ja organisaatioita vastaan.

Kulttuurikritiikkiä

Kulttuurikritikki pitää puolestaan pohjautua universaaliin rakkauskäsitykseen, joka tarkoittaa kaikenlaisen elämän kunnioittamista ja rakkaudellisen ajattoman sanoman mukaista ajattelumallia. Vain rakkaudellinen sanoma on rakkaudellisessa ympäristössä ajatonta.

Kulttuurin merkityksestä yhteiskunnassa

Ei pidä ikinä sekoittaa puhdasta business-ajattelua ja kulttuuria keskenään, koska taloudellisesti laskelmoidun kulttuuriteon tekijöiden vapaus on täysin kahlittu markkinatalouden palvelukseen. Kontrolloi mediaa ja kulttuurituotantoa yhteiskunnassa ja kontrolloit koko yhteiskunnassa vaikuttavaa asenne- ja mielipideilmastoa!

Kulttuurin markkinoinnista

En jaksa uskoa että puhtaasti markkinahenkinen ja siten usein humaania kulttuuria vastaan olevat kulttuurituotannot voivat saada yhteiskunnassa juuri mitään painoarvoa ilman hyvin merkittävää median markkinointikoneistoa. Median markkinointikoneisto ylistää tällaisia kulttuuritekoja täysin katteettomasti ja epärehellisesti. Esimerkiksi eihän parin soinnun säestys musiikissa ja sanojen rääkyminen siihen päälle ole mitään hienoa kulttuurityötä.

Merkittävien artistien ja taiteilijoiden elämästä

Taiteilijan ainoa keino säilyttää uusiutumisvoima kulttuurinteossa on säilyttää oma taiteellinen persoonallisuutensa, joka tarkoittaa lähinnä taiteilijan sisäisen lapsen pitämistä luomisvoiman lähteenä ja muuten tavanomaista elämää suurista rikkauksista huolimatta. Liialla rahalla voidaan pilata monen kyvykkään taiteilijan elämä, jos raha alkaa hallita taiteilijan ajatuksia liikaa.

perjantai 27. marraskuuta 2015

Moraali länsimaissa

Aikamme ongelma on mielestäni se ettei hyviä tekoja tehdä useinkaan aidosti, vaan näillä teoilla haetaan itselle hyötyä, jolloin puhutaan esimerkiksi ostetusta moraalista. Uskon että jokainen ajatteleva ihminen tajuaa oman käyttäytymisensä tarkoitusperät.

Joskus ihminen haluaa tuottaa muille lähinnä oman ihanne-minänsä tai sen kaltaisen ihmisen vastaisille ihmisille tai ihmisryhmille haittaa. Tähän käyttäytymismalliin pitäisi yhteiskunnassa puuttua heti ja antaa näille haitantekijöille riittävästi perusteltu palaute, jotta käyttäytymismuutos on mahdollista jo varhaisessa vaiheessa ongelma-ajattelun alkukohdassa.

Kansalaisten vihapuheet kertovat laajana ilmiönä mielestäni yhteiskunnallisesta mielenterveyden järkkymisen tasosta, ja tämä ilmiö on olemassa uskoakseni useimmissa länsimaissa. Monillakaan ihmisillä ei ole aitoa perustaa elämässään länsimaissa ainakaan. Ihmiset hakevat elämälle perustaa aivan liian usein materialistisista arvoista ja asioista.

Puolestaan oikeasti humaani ihminen perustaa elämänsä henkisille arvoille. Henkisesti valveutunut ihminen käsittää omien tunteidensa hyväksymisen tärkeyden osana ihmisyyttä. Lisäksi ihminen käsittää tunteiden ohjaavan toimintaa ja ihmisen oma toiminta puolestaan aiheuttaa ympäristön ihmisissä tunteita.

Lopuksi

Korkealla moraalilla varustettu ihminen toimii oikein, vaikka kukaan ei ole katsomassa. Anteeksiantokin voi jo olla mielessä prosessoituna, mutta ympäristön jatkuva paine ei anna tälle ajatukselle vahvaa luottamusta ja toivoa. Ei kukaan ihminen lopulta voi pärjätä täysin yksin. Ihmiset nousevat sosiaalisessa hierarkiassa vain muiden nostamina.

keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Akateemisuus ja sen hyötyarvo?

Akateemisuuden hyöty olisi helposti pienellä testillä mitattavissa.

Yliopisto-opiskeluiden alussa tasokoe, jossa selvitetään opiskelijan perustiedot valitsemansa koulutusohjelman keskeisimmistä opeista.

Sama koe toistetaan koulutusohjelmasta valmistumisen jälkeen hiukan kysymyksiä varioimalla eli keskimäärin kuuden vuoden koulutuksen jälkeen.

Sama koe toistetaan koulutusta vastaavassa työtehtävässä toimimisen jälkeen, kun työhistoriaa on kyseisessä työtehtävässä vähintään kolme vuotta.

Vain totuus tekee ihmisen vapaaksi

Ihmiset piiloutuvat tässä ajassa erilaisten roolien taakse. Piiloutuminen on täysin ymmärrettävää, koska ympäristön sosiaalinen paine tekee ihmisistä näyttelijöitä. 

Kuitenkaan ihminen ei voi tuntea itseään vapaaksi, ellei ihminen voi olla missään tilanteissa rehellisesti oma itsensä. Todellisuuspakoa tarjotaan etenkin mediassa ja sosiaalisen median käytössäkin paetaan omaa rehellistä arviota elämäntilasta.

Ihmisellä on seesteinen mielentila, jos ihminen saa positiivisten ja negatiivisten tunteiden vuorovaikutuksen rakkaudelliseen tasapainoon, jolloin ihminen ymmärtää kaikenlaisten tunteiden merkityksen osana ihmisyyttä ja omaa minuuttaan. Ihmismieli ei voi olla myöskään tasapainossa, ellei järki ja tunteet ole tietyissä raja-arvoissa joko täysin tai liki tasapainossa.

Ei ole helppoa olla oma rehellinen itsensä, jos sosiaalisen ympäristön paine on tätä pyrkimystä vastaan.

sunnuntai 22. marraskuuta 2015

Tapahtumien toteaminen ei ole juoruamista

Tapahtumien toteaminen on aivan eri asia kuin juoru.

Juorussa aina todellisuus jää taka-alalle, jolloin oma tunnetila hallitsee viestinnän sisältöä. Juorun tietää olevan juoru viimeistään silloin, kun tarinaa kertoo kiihkossaan oletettavasti epäluotettava henkilö, joka ei ole ollut edes läsnä tapahtumapaikalla.

Ikäviäkin asioita tapahtuu ja niistä ei pidä ikinä vaieta, koska väärin käyttäytyvä ihminen ei voi mitenkään korjata käyttäytymistään ilman suoraa palautetta. Rohkeampaa on tuoda epäkohdat julki, mutta jos ne tuo julki ilman vastineoikeutta riitatilanteen toiselle osapuolelle toimii mielestäni väärin.

Onhan sanottu seuraavasti: "Juoru pysähtyy mieheen, joka on riittävän viisas."

Nimimerkki ei rikosoikeudellisia tuomioita saati syytteitä

lauantai 21. marraskuuta 2015

Juoruilijoita on lähinnä kahdenlaisia

On kahdenlaista juoruilua. Juorulla tarkoitan negatiivisesti väritettyä tapahtumaa tai aivan perätöntä väittämää.

1. Juorulla oikein haetaan sellaista tunnetilaa, että saadaan henkilöt mukaan haittamaan ja vihaamaan juorun kohdetta. Tällöin juoru saadaan mahdollisesti jatkamaan kulkuaan voimakkaimmillaan.

Esimerkki: "Kuulitko että Timpe sekoili teinihuoran kanssa? Timpe oli kuulemma yrittänyt vielä tappaa sen huoran."

2. Juorulla haetaan osittain myötätuntoista suhtautumista, vaikka juorupuheessa ei olisi ollenkaan mitään todistettavasti oikeaa.

Esimerkki: "Kuulitko että Veke sai potkut laiskuuden takia? Veke on kyllä laiska, mutta kai hän jossain voisi vielä pärjätä.

Vuodenaikojen Tampere (kirjoitettu 31.7.2010)

Vuodenaikojen Tampere
31.07.2010 - 18:22 / Kategoriat: Kulttuuri, Yleinen

Joitakin ihmisiä tuntevana sanoisin, että talvella pääsääntöisesti
odotetaan uutta kesää. Tosin otokseni on melko pieni, mutta tätä seikkaa
puoltaa myös Suomen kansan historia. Kansankuntamme historiassa on
käsittääkseni aina teolliseen vallankumoukseen asti tehty kesällä talven
varalle töitä.

Toisaalta selvä asia on myös se, että Suomi kuuluu näillä leveyspiireillä
neljän selkeästi erottuvan vuodenajan alueeseen. Vuodenajat ovat
mielestäni selvä rikkaus, jota voisi Suomen turistielinkeinon puolella
markkinoida maailmalla entistä enemmän.

Voisi ajatella sellaista matkamainosta, että koe ainoa näyttävä
kaupunkimme eli Tampere neljä kertaa vuodessa, varsinkin jos
keskustaan Takon tehtaan tilalle rakennettaisiin komee talvipuutarha!
Neljä reissua Tampereelle eri vuodenaikoina antaa selvän kuvan
kaupungista, jonka valo ei sammu koskaan!

perjantai 20. marraskuuta 2015

Itsemurhaterrorismista

Perusolettama länsimaissa on, että terroristijoukon isähahmojen vääristelemän Islamin opin perusteella ihminen manipuloidaan tappamaan itsetuhoon asti terroristijoukon tavoitteiden mukaan myös viattomia siviilejä.

Uskonnollisella manipulaatiolla voidaan toki lisätä terroristin uhrautuvaa mielenlaatua, vaikka taustalla voi olla jo pohjimmiltaan vaurioitunut mielentila. Uskonnollinen manipulaatio luo toivon kuoleman jälkeisestä paremmasta elämästä. Terroristien isähahmot voivat vielä lisätä terroristin motivaatiota tappamiseen lupauksin paremmasta kuolemanjälkeisestä elämästä, mikäli terroristi-isku menee täysin suunnitelmien mukaan.

Unohdamme tässä ajassa mielestäni liian helposti, että ei ole kuin reilut 70 vuotta aikaa, jolloin Euroopassa vallitsi täysi pimeys, jolloin lähes kokonainen yhteiskunta Saksassa oli saattamassa juutalaisia ja muuten poikkeavia kansalaisia kaasukammioon. On tärkeää tajuta, että on taisteltava kaikin keinoin liian painottuneita ja haitallisia poliittisia aatesuuntia vastaan asettaen nämä ehdottoman ja kovan kritiikin alle.

Meidän pitäisi tajuta, että vapaus on suuri arvo yhteiskunnassa, jonka perusteella myös tehokkaimmin estämme liian painottuneita kansalaisten ajatuksia, jotka voivat kääntyä tietynlaisia kansalaisia vastaan. Vapaassa yhteiskunnassa meidän ei tarvitse pelätä ajatustemme julkituloa, vaan voimme olla kukin yksilöllisiä ihmisiä ja pitää ajattelustamme kiinni siihen asti, kunnes joku osoittaa meidän olevan ehdottoman väärässä.

On ikävä tilanne, että ihmiset hakevat lohduttomissa olosuhteissa turvaa pimeyden ja epähumaanien oppien opettajista. Nähdäkseni kaiken terrorismin takana on kosto ja viha ajatukset. Halutaan kostaa oma kurjalta tuntunut elämä muille vihan vallassa. Tästä ajattelusta voinee kasvaa ulos, mutta se vaatii todella pitkää ja sitovaa psykiatrista hoitoa. Vankilaolosuhteissa terroristit saattavat jopa saada lisää pontta kostolle.

Pidetään pimeys kurissa välittämällä ympäristömme ihmisistä kaikkialla maailmassa. Muistetaan antaa valolle mahdollisuus luoda ote myös heihin, jotka vaeltavat pimeydessä!

torstai 19. marraskuuta 2015

Kriittisessä arviossa robotiikka

Jo vuosikymmeniä teollisuus on pyrkinyt automatisoimaan töitä, jotka ovat yksinkertaisia työtehtäviä tai jopa monimutkaisia prosesseja kuten paperin tekeminen. Automatisoinnin tuomat hyödyt näkyvät suoraan tuotantomäärässä ja samalla työntekijöiden tehtävät työpaikalla muuttuvat koneen huolto- ja tarkkailutehtäviksi.

Robotisaation yksi merkittävä uhkakuva tulevaisuudessa on siinä, että ihminen pyrkii tuottamaan myös sosiaali- ja terveyspalveluita robotiikan avulla liian teknisesti. Ihmisen kohtaamisen merkitys on kaikessa työssä, jossa autetaan ihmisiä hyvin merkittävä, koska ihminen on tunteellinen ja henkinen kokonaisuus, jossa auttavan ihmisen kohtaamisen merkitys on monille avuntarvitsijoille verrattain suuri. (Lue lumevaikutuksesta eli plasebosta: http://kimmofree.blogspot.fi/2011/09/lumevaikutus-lue-plasebo.html)

Ihmisen pitää ajatella asioita, joissa ihminen on parempi kuin robotti! 

Ihminen ei voi kilpailla robotin kanssa voimassa, laskentatehossa, tehokkuudessa tai virheettömyydessä. Ihminen voi puolestaan kilpailla robotin kanssa luovuudessa, kekseliäisyydessä ja oppimisessa, koska kaikki robotin toiminta ennen tekoälyn syntymistä on puhtaasti sidoksissa ihmisen ohjelmointikykyyn. Robotti ei voi kilpailla ihmisen kanssa ainakaan vielä rakkaudessa, välittämisessä ja henkisen yhteyden tuntemisessa ihmiseen.

Robotiikkaa arvioitaessa sen kokonaisvaikutus pitää arvioida tarkkaan yhteiskunnassa, jolloin arviossa on syytä kiinnittää huomio kokonaiskustannuksiin ja ihmisen vieraantumiseen luonnollisesta elämästä, johon kuuluu sekä henkinen että fyysinen taso ja erityinen tarve tuntea itsensä hyödylliseksi osaksi yhteiskuntaa! 

tiistai 17. marraskuuta 2015

Internetin valvonta, tervetuloa Suomeen!

Pahuus ei kestä ollenkaan päivänvaloa suunnitelma-asteella. Pahoilla teoilla niiden toteutuessa pidetään puolestaan pelkotiloja yllä. Siksi en ymmärrä mielipiteiden esittäjiä, joiden mukaan internettiä ei saisi valvoa enempää.

Suomalaiset antavat koko ajan mielettömästi tietoja amerikkalaisille sosiaalisen median palventuottajayrityksille. Tässä en näe vaaraa yksittäisen kansalaisen kannalta, koska sosiaalisen median yritykset haluavat vaalia hyvää yritysimagoaan. Yrityksen imago voisi alkaa heikentyä radikaalista, mikäli käyttäjäinformaatiosta tulisi joidenkin henkilöiden osalta täysin julkista.

Suurin vaara sosiaalisen median käytössä on haitalliset kaverit, joita on pitänyt luotettavina, koska tällöin he levittävät henkilöstä kaikenlaisia juttuja, huhuja ja puhdasta disinformaatiota. Toimittajienkin pitäisi toimia kahden lähteen varassa ennemminkin kuin uskoa ketään yksittäistä henkilöä sokeasti jossain asiassa, ellei tuomioistuin tai vastaava taho ole antanut asiasta tuomiota tai lausuntoa. Outoa sosiaalisen median käyttäytyminen on varsinkin niin sanotusti piilossa olevissa viharyhmissä, joissa henkilöistä ruoditaan puhtaasti spekulatiivisia asioita.

Siispä internetin ja sosiaalisen median valvonnassa ei ole kunnon kansalaisen kohdalla mitään pelättävää, kun samalla muistamme vaalia hyvää ja avointa demokratian tasoa, johon päästään vain hyvällä lasten kasvatuksella ja korkeatasoisella perusopetuksella.

Itkijät ja marisijat internetin valvontaa vastaan ovat usein lähellä niitä henkilöitä, joilla on erittäin vilpillinen menneisyys halusivatpa nämä marisijat sitä tai eivät.

maanantai 16. marraskuuta 2015

Älä kuole pimeyden voimien puolesta!

Viitteet ISIS organisaation pimeydestä ovat aivan selvät. Terroristijoukko onnistuu tehtävässään, mikäli se lisää pelkotiloja kansalaisten parissa niin sanotuissa turvallisissa yhteiskunnissa.

Terroristijärjestön rakenne lienee usein vahvasti hierarkinen. Siksi terroristijärjestön johtohenkilöiden tuntema mielihyvä sairaista vihateoista ja johtajien vallan vahvistaminen globaalissa toimintaympäristössä on terroristiorganisaation keskeinen tavoite. Nuorten turhautuneiden miesten ja hirmuoppiin kääntyneiden pitäisi huomata, että itsemurhaterrorismi ei ole tehokkain tapa vaikuttaa asioihin, varsinkin jos uhraa oman henkensä pimeyden voimien puolesta.

Terroristisen ideologian tarkoitus ei ole yhteinen hyvä, vaan keulahahmojen maksimaalinen tyytyväisyyden aste. Herätkää tähän!

perjantai 13. marraskuuta 2015

Oikeamielinen avioliitto perustuu aina rakkauteen

❤ Puhutaan niin sanotuista järkiliitoista, mutta minun mielestäni ihmisen ei pidä mennä ilman rakkautta ollenkaan naimisiin. Järkiliitossa on erittäin suuri vaara joutua vahvemman osapuolen alistamaksi. Rakkaus tuo yksinään laajan ymmärryksen tason parisuhteeseen. Ja siihen kun lisätään vielä ehdoton rehellisyys johon luottamus perustuu, niin silloin pariskunta todella taistelee yhteisen hyvän puolesta. Onnea kaikille rakkauden tiellä ja onnea myös sitä etsiville! ❤

Lopettakaa kiusaaminen!

Salaisuuksista suurimmat liittyvät selvästi rikolliseen toimintaan ja selvään haitantekoon ja toisen ihmisen tai ihmisten kiusaamiseen. Kilttien ihmisten on herättävä ja huudettava, että tämä ei voi jatkua näin. 

Pahuudelle on laitettava rajat heti eikä odottaa vuosikausia, jonka jälkeen tapahtuu itsemurhia ja lievempää itsensä vahingoittamista ja psyykkistä sairastumista, josta taas usein seuraa fyysisetkin vaivat. Lopettakaa jo se kiusan- ja haitanteko.

keskiviikko 11. marraskuuta 2015

Voit ajatella myös eri lailla

"Moi! Tässä vähän ajateltavaa. Voit ajatella, että parhaat vuotesi ovat jo henkilöhistoriaasi. Tai voit ajatella että parhaat vuotesi ovat tulevaisuuttasi, joille alat luoda pohjaa tästä päivästä alkaen. Se on ihan valintakysymys. Toivoa ei kannata menettää. Parempia vuosia voi itse kullakin vielä tulla.

Ei ole rajoja siinä milloin mielihyvä saavuttaa maksimiarvonsa. Tai tietysti jotkut elämänkokemukset voivat olla aika lähellä sitä. Se että jääkö mielihyvämaksimi ikuisesti saavuttama lienee vähän filosofinen kysymys, moikka moi Oulusta."

Videopuheena vielä sama: Vähän ajateltavaa.

Toivo, mihin se perustuu?

Toiveikas ihminen odottaa suotuisampien asioiden tapahtumista elämässä. Toiveikkuus edellyttää rauhallista ja turvallista yhteiskuntaa, jossa voimme luottaa sen toimivuuteen.

Lisäksi yhteiskunnan jossa elämme pitää olla sovussa ympäristön, luonnon, naapurivaltioiden ja koko globaalin markkinatalouden kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö asiat voisi olla globaalilla tasolla paremmin. Ainoa järkikeino vaikuttaa globaalin tason ongelmiin on ainoastaan diplomatia valtiojohdon toimesta maailman johtaviin päätöksentekijöihin ja vaikuttaminen heidän ajatteluun.

Toiveikasta loppusyksyä ja hauskaa pikkujouluaikaa! :)

t. Kimmo Oulusta

tiistai 10. marraskuuta 2015

Henkilöarvioinnissa huomioitavaa

Ennen kuin arvioimme ketään ihmistä pitää ottaa huomioon henkilön kohtaama kasvuolosuhde lapsuudessa ja nuoruudessa. Joskus on syytä huomioida myös henkilön vanhempien kasvuolosuhde.