sunnuntai 26. kesäkuuta 2016

Brexit ja siitä loikalla maailmanrauha

En usko että Brexit kaataa EU:n, vaan Iso-Britannian äänestävä väestö pakottaa EU:n muuttumaan järkevämmäksi valtioliitoksi.

Äänestyskäyttäytyminen on osittain tunneasia

Huolestuttavinta nykyään länsimaiden poliittisessa tilanteessa on se, että täysin vastakkaiset näkemykset poliittisista asioista ovat lähes poikkeuksetta eniten mediassa äänessä.  Järkevä maltillinen ja humaani ajattelu unohtuu monelta, kun kuvitellaan asioiden joko muuttuvan liian nopeasti tai sitten ajatellaan kaiken myönteisenkin muutoksen olevan kielteistä. Myös oman elämän kurjuuden vuoksi kaikkea järkevää asiaa vastustetaan sitä sen tarkemmin perustelematta.

Kärkipoliitikot eivät voi olla vallassa ilman riittävää henkistä pääomaa

Poliitikoilta on syytä odottaa humaanien arvojen kunnioitusta kaikkialla maailmassa tai muuten heillä ei ole riittävästi henkistä pääomaa hoitaa vastuullisimpia poliittisia tehtäviä. Eläköön Euroopan Unioni entistä järkevämpänä valtioliittona jatkossa toistaiseksi ilman Iso-Britanniaa.

Ei voi aina vetää kotiinpäin!

Tehdään me kaikki jotka uskomme ja puolustamme eurooppalaisia arvoja EU jäsenyydestä niin kannattava asia, että kaikki länsimaat haluavat olla sen jäsenvaltioita! Euroopan etu on tärkeintä EU:ta koskevassa päätöksenteossa, eikä politiikka voi silloin olla aina vain kotiinpäin vetämistä.

Euroopassa tarvitaan nyt poliitikkoja, jotka aidosti näkevät Euroopan yhtenäisyyden vahvuudet. Olisi ilo nähdä kun esimerkiksi joku kreikkalainen eu-poliitikko näkisi jotain Suomessa sellaista vahvuutta, jota kannattaa kehittää ja päinvastoin. 

Ei EU voi olla aito sisämarkkina, jos sen eri osat kilpailevat keskenään toisiaan vastaan. Enemmän kaipaan eu-kansalaisena aitoa toimintaa eu-politiikassa ja paljon vähemmän turhaa byrokraattista valmistelua sellaisissa asioissa, joilla ei ole konkreettisesti suurta vaikutusta eu-kansalaisten elämään. 

EU pitää olla suurella sudilla maalaava ohjaaja sen jäsenvaltioille eikä päinvastoin. Toisaalta Euroopan Unionia koskevalla tulevaisuudensuunnitelmalla pitää olla hyvin laaja hyväksyntä eu-kansalaisten piirissä. Kaikki on kiinni siitä miten eu-kansalaiset kokevat Euroopan Unionin vaikutuksen omaan elämäänsä.

Rauhasta ja unelmasta

Eläköön eurooppalainen unelma ja pikkuhitlerit kuriin! 

Mikä sitten on eurooppalainen unelma? Eurooppalainen unelma on eri kansojen välinen järkevä yhteistyö, jolla pyritään tarjoamaan kansalaisille Euroopassa vakaat elinolosuhteet moraalisesti kestävältä arvopohjalta vahvoja eurooppalaisia hyviä perinteitä kunnioittaen. 

Yhteenkuuluvuus on tärkeä osa mitä tahansa valtioliittoa. Jos pidämme yksittäisinä kansalaisina itseämme paljon parempina kansalaisina kuin toisen EU-valtion kansalaisia, niin EU:n kaltainen valtioliitto ei voi toimia. Sama on tilanne myös silloin, jos koemme toiset valtioliiton jäsenvaltiot uhkaksi lähinnä taloudellisessa mielessä.

EU on rauhanprojektina alkanut ja rauha on edelleen Euroopan Unionin tärkein markkinointikeino, mutta nyt tarvitaan kyllä jo jotain muutakin. Euroopan Unionin pitää pyrkiä lisäämään eu-kansalaisten sivistystasoa elämän peruasioista ja tarjota kaikille mahdollisuudet kehittää omaa henkistä pääomaa rajattomasti ja vapaasti! EU:ssa on nyt pakko tehostaa päätöksentekoa huomattavan paljon että Euroopan Unionin hajoaminen saadaan estettyä. 

Brexit tiivistykseni

Poliitikot ovat epäonnistuneet rakentamalla EU:n hallintokoneistosta täysin mahdottoman kokoisen ja monimutkaisen järjestelmän. EU:n päätöksenteko pitää olla avointa ja kaikille eu-kansalaisille ymmärrettävää. Tarvitaan enemmän hyviä tekoja Euroopan ja koko maailman hyvinvoinnin puolesta kuin katkeralta näyttävää oman kansallisen edun vaalimista. Brexit eli Iso-Britannian ero EU:sta kansanäänestyksen jälkeen romuttaa monen järkevän poliitikon ajatuksen yhdentyvästä maailmasta hetkeksi, mutta ei se silti tähän jää. 

Kaikkien aikojen mahdollisuus koko ihmiskunnan historiassa

Uskon itse eu-kansalaisena, että yhdentyvä maailma on ainoa keino saavuttaa ihmiskunnan korkein mahdollinen sivistystaso. Korkein ihmiskunnan sivistystaso on silloin, jos jokaisella maailmankansalaisella on lähes yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä vapaasti niitä asioita, joita haluaa itse toteuttaa, kunhan siitä ei ole konkreettista haittaa muille rauhaa rakastaville maailmankansalaisille.

Järkevä globalisaatio on ainoa keino saavuttaa mahdollisimman laaja-alainen maailmanrauha. Globalisaation ollessa moraalisesti kestävällä pohjalla ihmiskunta saavuttaa maailmanrauhan ja tätä voi perustellusti pitää ihmiskunnan suurimpana mahdollisuutena kautta aikojen!

lauantai 18. kesäkuuta 2016

Kyyniset suomalaiset

Avoimesti kyyninen asenne on moraalisesti kestävämpi käyttäytymismalli kuin salatusti kyyninen käytös, jolloin henkilö on kieroilija.

Kyynikko yrittää viedä huomion hyvistä teoista tai pahimmillaan kääntää hyvän teon kyseenalaiseksi. Kyynikko yrittää viedä kaikista hyvistä teoista niiden hyvää vaikutusta vähättelemällä tekoja ja niiden tekijää.

maanantai 13. kesäkuuta 2016

Surunvalittelut

Olen huolissani äärimmäisen pahojen tekojen pelotevaikutuksesta kansalaisten pariin.

Helppoa sanoa, ettei saisi antaa pelolle valtaa, mutta jo reagointi veriuutiseen tai sen kaltaiseen asiaan usein kertoo, että ihminen pelkää.

Ihmisten on ryhdistäydyttävä kaikkialla maailmassa ja tehtävä pimeydessä vaeltaville ihmisille toisten tappaminen mahdollisimman vaikeaksi.

Surunvalittelut kaikille terrorismin uhrien omaisille, jotka ovat suremassa tai jääneet suruun kiinni. Ei anneta periksi - eihän.

sunnuntai 5. kesäkuuta 2016

Sosiaalisen median suoja arkaluontoisia julkaisuja koskien?

Onko joku miettinyt sosiaalista mediaa koskien korkeaa luotettavuutta vaativia työtehtäviä?

Oikeamielinen viestintä?

Suljetun ryhmän viestinnässä yliölyöntien määrä kasvaa. Viestintä on aina oikeamielistä, jos se pyrkii kunnioittamaan läheisiä ihmisiä ja pitämään keskustelua yleisellä tasolla. Kriittiseen viestintään kuten väitteisiin tiettyjä henkilöitä vastaan pitää antaa vastineoikeus ihan kaikkien sosiaalisen median käyttäjien ja siksi kritiikki on hyvä esittää avoimin julkaisuasetuksin.

Viranomaisten pitää voida soluttautua!

Mielestäni arkaluontoisissa työtehtävissä olevan ei pitäisi julkaista mitään työhön liittyvää materiaalia sosiaalisessa mediassa. Turvallisuustasoltaan korkeasti arvostetussa työtehtävässä ei voi edes liittyä varsinkaan sosiaalisen median suljettuihin ryhmiin, mutta viranomaisena tietenkin voi ja pitää liittyä.

Älä hiisku mitään, jos työtehtäväsi ei sitä salli

Hyvää luotettavuustasoa vaativissa työtehtävissä kuten sosiaali- ja terveyspuolen tehtävistä voi sanoa sosiaalisessa mediassa että oli huono päivä, mutta sekin on tehtävä avoimesti, eikä kuvitella etteikö kyseinen sosiaalisen median tilapäivitys voi levitä. Erittäin korkeaa luotettavuustasoa vaativista työtehtävistä ei voi sanoa sosiaalisessa mediassa yhtään mitään.

Lopuksi Facebookista

Muistaako kaikki todella, että Facebook on liiketaloudellisin lainalaisuuksin toimiva sosiaalisen median palvelua tuottava yritys, eikä Facebook ole mikään salaisen informaation säilöntäpaikka. Toki Facebook pyrkii turvaamaan käyttäjiensä yksityisyyttä, mutta pahin uhka kyseenalaisen tiedon leviämiselle ei olekaan itse Facebook, vaan se on epäluotettavat tahot, jotka julkaisusi näkevät joko Facebook-ystävinäsi tai urkkien nettiliikennettäsi.

lauantai 4. kesäkuuta 2016

Hyvä vastavalmistunut

Iloitse saavutuksestasi, luota itseesi ja pidä aistisi avoinna uusille asioille. Säilytä nuoruuden innokkuus ja nyt on juhlimisen aika. Onnea!torstai 2. kesäkuuta 2016

Aikuisen pitää olla niin vahva että kestää lasten "kasvukivut" ilman ylilyöntejä

Ennen uskottiin Suomessa, että lapset saa kurilla ojennukseen. Ja uskottiin jopa väkivaltaisiin kasvatusmenetelmiin ja sittemmin on vielä uskottu ja uskotaan eristämiseen.

On aikuisen heikkoutta, jos hän hermostuu lasten seurassa niin paljon, että tulee selvä ylilyönti. Toki vahinkoja sattuu ja levottomat lapset ovat todella vaativia lähes kenenkä aikuisen hermoille tahansa.

Itse en usko kurikasvatukseen enkä edes eristämiseen, vaan ajattelen, että aikuisen pitää ottaa vastaan lapsen kiukku selkä suorana ja korkeintaan puolustaa itseä suuremmilta vahingoilta.

Lapset ovat oppineet  ennenkin toisilta lapsilta elämän nurjaa puolta, ettei elämä ole pelkkää uhittelua ja voittokulkua, vaan välillä voi hieman sattua ja tehdä kipeetä. Pidän lasten välistä kasvatusoppia nykyään jopa melko hyvänä asiana, jos siinä ei tapahdu ylilyöntejä.

Elämässä nyt on luonnonlaki että välillä sattuu ja lapsi on toiselle lapselle paras opettaja tässä asiassa. Toki lasten väliset selvät kiusaamistapaukset ja sen tapaiset tilanteet vaativat aikuisten välitöntä puuttumista!

En oikein usko poikien ideaaliseen kasvatusympäristöön, koska kilpailutilanne saattaa poikien välillä olla todella sisäänrakennettuna ominaisuutena ja siitä vie aikaa ennen kuin poika oppii pois.

Aikuisena useampi entinen poikalapsi huomaa, että itsensä kanssa kilpailu on ainoa oikea kilpailun laji ja tällöin ollaan suuren viisauden alkumetreillä.