keskiviikko 31. elokuuta 2016

Virkamies, PISA ja Suomen tulevaisuus

Virkamiehen tehtävä
Virkamiehen tehtävä on aina ajatella yhteiskuntamme etua jopa omista eduistaan tinkimällä. Suomi voi olla maailman johtava valtio monessa mielessä. koska olemme kansana verrattain pieni (5,4 miljoonaa asukasta) ja peruskoulutuksen osalta kohtuutasolla. Nyt moni voi kysyä, että emmekö ole kuitenkin erinomaisen sivistystason omaava valtio?
Virkamiehestä Pisaan
Kansainvälisessä vertailussa menestymme PISA-vertailussa ihan hyvin peruskoulun oppilaiden välisissä testeissä, mutta kansainväliseen vertailuun eli valtioiden väliseen rankkaukseen liittyy ongelmia! Suurimmat ongelmat valtioiden välisessä vertailussa on seuraavat asiat: hyvin pärjäävän valtion kehitys alkaa hidastua, PISA-testaus ei välttämättä painota elämän ja yhteiskunnan kannalta tärkeimpiä asioita ja humanistisesti ajateltuna paremmuuslistat ovat hyvin kyseenalaisia, koska ne saattavat ruokkia nationalismia ja rasistista käyttäytymistä eri yhteiskunnissa.
Pisasta takaisin virkamiehiin
Virkamiehet jotka sanovat, että "tunkekaa innovaatiot sinne minne aurinko ei paista", pitää irtisanoa Suomen valtiollisen edun vuoksi. Emme todellakaan voi ajatella nykyisessä globaalissa markkintalousympäristössä, että voimme yhteiskuntana työllistää kansantaloudelle pelkkää rasitusta ja haittaa tuovia anti-innovatiivishenkisiä valtion virkamiehiä! Selvittäkää ensiksi byrokratiamme tervehenkisyys ja moraalitaso, jonka jälkeen voimme alkaa luoda yhdessä maailman parasta valtiota sen kansalaisille, jolloin paremmuutemme on sillä tasolla, että kaikki haluavat ottaa oppia meiltä yhteiskuntamme kehityshistoriasta! Eläköön Suomen tulevaisuus! :)

tiistai 30. elokuuta 2016

Nuoret on orjuutettu keski-ikäisten vallan myötä

Nuorille ei anneta mahdollisuuksia, koska elämme itsekkäiden vain omaa itseään ajattelevien keski-ikäisten vallan alla Suomessa ja myös muualla maailmassa. Nuoret ovat fyysisessä suorituskyvyssä ja kognitioissa aina keski-ikäisiä edellä ja tämä on myös nuorten hyvä muistaa.

Mitä nuorena kannattaa muistaa?

1. Kannattaa huolehtia nuorena fyysisestä suoritustehosta ja kehittää sitä! Nuorena tehty hyvä fyysinen kunto auttaa myös kestämään mahdollisia elämässä eteentulevia psyykkisiä kolhuja ja sairauksia sekä somaattisia sairauksia.

2. Kognitiivisiä kykyjä eli kognitioita voit kehittää hyvin pienin ponnisteluin nuorena alle kolmekymppisenä. Tästä kannattaa ottaa todellakin hyöty, koska huomaat nelikymppisenä, että uuden oppiminen on huomattavan paljon hankalampaa!

Tsemppiä nuorille vielä tässä videon muodossa:maanantai 29. elokuuta 2016

Särkänniemen delfiinit muuttivat Kreikkaan

Mietin syitä, että miksi viihdetähti-delfiinien kohtalo saa merkittävän osan kansaa ja etenkin sosiaalisen median aktiiveja sekaisin ja puolustamaan delfiinejä?

1. Delfiinit ovat sympaattisen näköisiä.

2. Delfiinit ovat tutkitusti älykkäitä eläimiä.

3. Suomalaiset haluavat osoittaa myötätuntoaan, koska suuri äänekäs joukko kansalaisia toimii samalla tavalla. Olet siis väärässä, jos et vihaa Särkänniemen organisaatiota ja epäile sen kykyä hoitaa delfiinien asioita parhaalla mahdollisella tavalla.

4. Särkänniemen delfiinit profiloituvat kansana parissa viihdetähtinä. Kyseessä on sama ilmiö viihdetähden kohtalon ollessa kyseessä eli ihminen tuntee suurempaa myötätuntoa viihdetähtiä kohtaan kuin omia läheisiään kohtaan.

Toivotan silti kaikkea hyvää delfiineille ja heidän puolustajille, vaikka hieman näiden aktiivikansalaisten reagointia paheksun. Kertoo tämä tapaus Särkänniemen delfiinien kohtalon hetket sen, että Suomessa asuu sittenkin myötätuntoisia kansalaisia.

sunnuntai 28. elokuuta 2016

Ei ole huonoa media-julkisuutta?

Mietin, että onko reagointi kumminkin aina parempi Facebookissa kuin olla reagoimatta, vaikka osoittaakin reagoinnilla kiukkua. PR-vaikutus on varmaan aina jonkimoinen, etenkin jos joku reagointisi huomaa.
Maailmahan kieltämättä on tässä ajassa huomiokilpailu ainakin nettiin sisältöä paljon tuottavien organisaatioiden ja henkilöiden välillä. Itse en tekisi kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ihmisen Facebook reagointi-hymiöiden käytöstä, ellei kyseessä ole toistuva mielenilmaisu jotain yksittäistä tahoa tai tässä tapauksessa Facebookin käyttäjäprofiilia kohtaan.
Sanonta: kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta tai ei ole olemassa huonoa julkisuutta pitää paikkansa, mutta sillä varauksella että osaa kääntää hyvin negatiivisen lyömisen mediassa marttyyrikäyttäytymisellä hyödykseen! Olkaa rohkeasti mukana sosiaalisessa mediassa, jos olette yhtä pohjalla sosiaalisessa hierarkiassa kuin minä, koska ette mitenkään voi enää asemaanne heikentää yhteiskunnassa.

lauantai 27. elokuuta 2016

Identiteettikriisi!

Ajatteleva ihminen miettii aina välillä omaa suhdettaan sosiaaliseen ympäristöön nähden. Vahvan identiteetin eli itsetuntemuksen tason omaava ihminen nähdäkseni peittää oman epävarman identiteettinsä suuren egon voimalla, koska tunne-elämältään aito ihminen lienee aina epävarma omassa identiteettikehityksessä. Miten ja miksi vahva ihminen on epävarma omasta identiteetistä? Pieni epävarmuus oman identiteetin suhteen on ennemmin osoitus henkilön ajattelutaidosta kuin henkisestä kypsymättömyydestä. Eikö ihmiset voisi sitten olla täysin rehellisiä kaikesta, jos oma identiteetti on täysin valmis ja jalostunut. Täysin varma identiteetti on puhdasta narsismia, koska ei kukaan maltillisen egon omaava ihminen voi olla lopulta aivan varma omasta identiteetistään. Ego on paisunut silloin äärimmilleen, kun henkilö on itserakkaudessa täysin varma itsestään ja ajattelustaan, että hän ei epäile omaa identiteettiään ollenkaan missään mielessä. Miten sitten omaa identiteettiään voi epäillä? Identiteetin eli itsetuntemuksen tason voi kyseenalaistaa, kun ajattelee vaikka omaa seksuaalista identiteettiään ja sen mahdollista monipuolisuutta. Seksuaalisesti ihminen voi olla toisen mielestä hyvinkin kiinnostava, mutta se ei vielä riitä tunnepohjaiseen kiintymykseen. Moraalisesti voi olla monelle tosi hankalaa selittää omia mielenkiinnon kohteita juuri seksuaalisessa mielessä, jos seksuaaliseen fantasiamaailmaan liittyy vähänkään moraalisesti kestämättömiä ajatuksia. Toisaalta seksuaalinen fantasiamaailma on pelkästään yksi osa ajattelua. Ajatus ei ole periaatteessa milloinkaan väärä ennen kuin ajatus motivoituu ja tekee moraalisesti kyseenalaisen teon. Omantunnon tuskia voi kokea moni jo siitä kun katselee usein melko harmitonta nettipornoa, vaikka siinä ei moraalisesti varsinaisesti ole mitään kyseenalaista. Myötätuntoinen ja ajatteleva ihminen ei löydä identiteettiään täydellisesti elämänsä aikana. Täydellisen identiteetin voi muodostaa ainoastaan robotin kaltainen narsistinen psykopaatti, joka kiistää ympäröivän todellisuuden vaikutuksen osana jatkuvaa identiteetin kehittymistä. Voi käydä elämässä niinkin että henkilö löytää vielä ikääntyneenä jonkun itselle täysin uuden piirteen omasta identiteetistään sosiaalisen ympäristön myötävaikutuksesta. Esimerkiksi tunnetiloissa lukkoon ajautunut henkilö voi ikääntymisen myötä herkistyä todella paljon, jos hän löytää uudelleen kyvyn rakastua sosiaalisen ympäristön myötävaikuttamisen ansiosta. Identiteetin epävarmuus ei ole siis henkistä kypsymättömyyttä, vaan se on itse asiassa henkistä kypsyyttä. Sanotaanhan usein että riittävän viisas ihminen ei tiedä oikeastaan yhtään mitään, kuten Sokrates aikoinaan on puhunut. Sokratesta mukaillen on hyvä kysyä, että miten ihminen joka tuntee täysin itsensä voi olla viisas ihminen? Identiteetin varmuus on lopulta sitä, että hyväksyy ja antaa identiteetin kehittyä koko elämän ajan. Kognitiiviset taidot vähintäänkin hidastuvat iän myötä, mutta viisastuminen voi olla mahdollista terveillä aivoilla elämän loppuun saakka. Tähän viisastumiseen kuuluu etenkin se että voi muodostaa itsestään mahdollisimman aidon kuvan muiden ihmisten joukossa. Toki ideaaliseen elämään pyrkivän nuoren ihmisen on hyvä löytää niin sanottu parisielu rakkaudessa seksuaalisesta identiteetistään riippuen. Seksuaalinen identiteetti on mielenkiintoinen asia, koska ilmeisesti se estää seksuaalisesti virittyneen rakastumisen erilaista seksuaalista identiteettiä omaaviin ihmisiin. Bi-seksuaaleja on ilmeisesti vuosi vuodelta enemmän länsimaissa ja tämä seikka puoltaa sitä ajatusta, että sosiaalinen ympäristö johon määritän tässä kuuluvan kokonaisuutena muiden ihmisten muodostaman vuorovaikutusympäristön mahdollistaa identiteetin kehittymisen. Identiteetti voi olla osittain latentti eli piilevä ja tulla elämän myötä esille erilaisten kokemusten seurauksena henkilön vuorovaikutuskentässä. Puhdas homoseksuaalisuus on vahva sukupuoli-identiteetti, mutta miten määritämme puhtaan heteroseksuaalisuuden vai onko se edes mahdollista? Puhtaasti heteroseksuaalinen ihminen olisi silloin vain ja ainoastaan vastakkaisesta sukupuolesta kiinnostunut koko elämänsä ajan seksuaalisessa mielessä. Entä jos läheisyys saa aikaan seksuaalisen kiihottuminen vailla sukupuolikeskeistä roolia? Ei ihminen silloin ole homo eikä välttämättä edes epävarma seksuaalisesta identiteetistään, vaan hän todellakin tietää kiihottuvansa jossain ikävaiheessa pelkästä kosketuksesta ja läheisyydestä. Tämä ei tietenkään ole mikään yleispätevä asia, että kaikki ihmiset käyvät läpi läheisyyskokemusten kautta seksuaalisen identiteetin muodostumisprosessia. Seksuaalisuus on muutenkin vain yksi osa ihmisen kokonaisidentiteettiä, vaikka seksuaalisuus on ihmisten piirissä vieläkin usein hyvin vaiettu asia ja siksi useimmille ihmisille vaikein osa identiteettikehitystä. Ihminen voi löytää identiteettiään aidosti vain rehellisen palautteen ja vuorovaikutuksen perusteella. Kypsän identiteetin omaava henkilö on osittain epävarma identiteetistään, mutta hän on samanaikaisesti hyvin varma moraalistaan, jonka vuoksi aidosti vahva identiteetti uskaltaa olla sellainen kuin hän ajattelee olevansa vailla psykologisia defenssejä eli tietoisesti käyttäytyvää egoa!

Ps. Kirjoitin tämän paitsi itseni takia mutta myös muita ajattelijoita inspiroidakseni! :)

Virtuaaliraha on maapallon tuho!

Virtuaalinen tarkoittaa keinotekoista ja virtuaaliraha olisi näin ollen keinotekoista.

Kansantaloudet ovat maailmassa lähes joka kolkassa hyvin velkaantuneita ja minua mietityttää nyt maapallon kansojen velkasuhde!

Voiko olla jo sellainen tilanne, että virtuaalisen rahan aikausi on totta. Virtuaalirahan aikakausi on totta vain jos maapallolla ei ole pääomaa ja muuta varallisuutta niin paljon kuin on maapallon kansojen yhteenlasketun velan määrä. Tämä olisi mielenkiintoista tietää, että mikä todella on maapallon kansojen velkasuhde suhteessa kansojen varallisuuteen?

Minusta tuntuu että valtioiden velka ja muu yhteiskunnallinen velka perustuu tulevaisuudessa odotettavissa olevaan BKT:n arvoon. Tämä on radikaali vääryys ja se voi olla hyvä syy romuttaa koko vallitseva globaali markkinatalous!

Tarvitaan terveempi talousjärjestelmä kokonaisuutena, jonka tavoitteet asetetaan korkeaan moraaliin perustuen ja se tulee olla kaikin ihmisten ympäri maailmaa ymmärrettävissä pienen kouluttautumisen jälkeen. Yksinkertaisuus on ainoa mahdollisuus palauttaa lähes kaikkien ihmisten usko markkinatalouteen, mutta ensiksi se pitää remontoida pelisääntöjen osalta yksinkertaisemmaksi.

Emme voi elää velaksi ja asettaa pantiksi koko maapallon luonnonvaroja! Emme tosiaan voi olla niin idiootteja! Muutoksen on lähdettävä käyntiin kohti terveempää markkinataloutta ja kuluttajien järkevämpää käyttäytymistä. Muutos ei olisi kuin osittainen ylhäältä laaditun lainsäädännön myötä, vaan muutos on jokainen ihminen, joka tajuaa maapallon tilanteen vaikeuden ja sen takia haluaa tehdä muutoksen!

Tehkäämme muutos koko ihmiskunnan tulevaisuuden puolesta!

torstai 25. elokuuta 2016

Enkelit, onko niitä?

Useimmat ihmiset turvautuvat uskomiseen, kun tilanne on riittävän tukala. En voi kuin ihmetellä ihmisten kokemattomuutta myötätuotoisesta elämästä ja kovista kokemuksista, jos ihminen ei ymmärrä toisen ihmisen kääntyvän äärimmäisessä kriisitilanteessa jonkun korkeamman ehkä silti kuitenkin opitun uskomisen puoleen esimerkiksi ristimällä kätensä.

Uskonto vai usko? 

Usko on tärkeämpi, koska se herää ihmisessä ja uskomisen lahja on joillakin suurempi kuin toisilla. Usko on siis lahja? Kyllä uskoa voi pitää lahjana, jos se on oikein virittäytynyttä, niin se auttaa ihmistä monin eri tavoin kohtaamaan elämän kriisejä. 

Uskonto on puolestaan joidenkin yleensä miesten laatima opetus uskomisesta. Puhtaasti oikeamielinen rakkaudessa on aina korkean moraalin edustaja, eikä sellainen ihminen elä muita miellyttääkseen, vaan hän haluaa olla muita palvelemassa omassa uskossaan.

Omaa suhdetta uskomiseen

Olen elämäni heikkoimpina hetkinä halunnut uskoa yliluonnolliseen ja jopa jossain määrin tuonpuoleiseen ja jälleennäkemisen ihmeeseen. Nyt kun ajattelen asiaa rationaalisesti, niin en jaksa uskoa mihinkään muuhun kuin tähän annettuun elämään. Toisaalta en halua pilata uskomisen heiltä, joille se on annettu!

Enkeleistä

Enkelit ovat nähdäkseni sellaisia ihmisiä, jotka ovat kilttejä, ystävällisiä ja he tekevät rakkaudessaan hyviä tekoja. Arvostakaa enkeleitä, jos osaatte - toivon todellakin että osaatte!

Alla vielä puhettani enkeleistä. :)
keskiviikko 24. elokuuta 2016

Väsyttää

Väsyttää kauheesti. En tiedä, että mistä se johtuu.

Voi tietenkin olla, kun ajattelee kaikkea epäoleellista, niin aivotkin kuormittuvat liikaa. En oikein jaksa uskoa, että mitään erityistä on sattunut, vaikka välillä tuntuu jotenkin oudolta. Ehkä olen kuitenkin voitavani tehnyt, enkä minä enää jaksa edes toivoa mitään erityistä.

Pärjään kyllä ihan hyvin itsekseni, vaikka totuin parisuhteeseen noin kuuden vuoden yhdessä asumisen seurauksena. En jaksa uskoa, että minun elämäni olisi niin kiinnostava.

On epätodennäköistä, että elämääni on ruodittu muualla kuin psykiatrien työhuoneissa. Ei sillekään mitään oikein voi. Huijatuksi tuleminen on tietenkin ikävää, mutta ei se kuolemaksi ole kuitenkaan.

sunnuntai 21. elokuuta 2016

Otan kaikki suorat palautteet ilolla vastaan

Minulla on paha mieli, kun olen pitänyt kai sellaisia ihmisiä huijareina, vaikka he eivät sellaisia olekaan. Kukaan ei voi varmaan enää minua ymmärtää, vaikka olen tuntenut niin suurta stressiä ja painostavia ajatuksia.

Olen pahoillani. Tosin en tiedä varmasti miten suhtautuisin asiaan jos kuvitelmani ovat edes osittain oikeassa. Ehkä silloin tilanne ei ole niin vakava, vaan kiukuttelulleni on ollut selvä syy.

Voisitteko silti lopettaa jo, jos olette yrittäneet elämääni haitata. Suoraa palautetta saa lähettää sähköpostiini: kimmo.hoikkala@gmail.com ja otan palautetta aina ilolla vastaan, kunhan se on suoraa!

Terveisin 'nimimerkki palautekerjäläinen'

Yksittäinen kansalainen voi vaikuttaa

Onko vaarallisempaa ihmistyyppiä kuin sellainen joka on aina oikeassa? Usein tällaisilla ihmisillä on vielä varsin suuri rooli yhteiskunnassa.

Pieni ihminen voi olla vaikutusvaltainen

Ihmisen todellinen suuruus on kuitenkin sitä, että ihminen on pienestä lähes mitättömästä roolistaan huolimatta todella vaikutusvaltainen yhteiskunnassa. Suuressa roolissa olevat kansalaiset eivät tällaista mitättömyyttä voi sietää, mutta eipä sille mitään voi vapaassa yhteiskunnassa sosiaalisen median aikakaudella.

Muutosajattelu luo painetta keskiluokkaan

En voi tietää tarkkaan että mistä todellista vaikutusvaltaa omaavien kansalaisten pelko johtuu, kun puhutaan ulkoisesti mitättömien kansalaisten vaikutusvallasta. Voiko taustalla olla ajatus siitä, että yhteiskunnassa oleviin todellisiin epäkohtiin aletaan kiinnittää enemmän huomiota, jolloin keskiluokan ja sitä parempiosaisten pitää muuttaa ajatteluaan ja käyttäytymistään.

Ostettu onni ei kestä

Sen jälkeen jos yhteiskunnassa alkaa hallita humaanimpi ja rakastavaisempi ilmapiiri, niin yhteiskunnalliset rooleihin perustuvat valta-asetelmat osin romuttuvat. Ja yhä hankalammaksi käy mahdollisuus ostaa onnea, koska sitä yleisesti alettaisiin paheksua. Roolien takaa on hyvä sanoa mitä tahansa, mutta kriittiset kansalaiset tämän kyllä huomaavat ja ei meille tarvitse kenenkään huutaa miten meidän pitää ajatella.

Netin välityksellä vaikutetaan yhteiskunnalliseen ilmapiiriin

Mitättömältä vaikuttavan kansalaisen vaikutusvaltaan liittyy sekin että lähes kaikki vaikenevat hänen kaltaistensa kansalaisten vaikutusvallasta. Me nettikirjoittajat saatamme omata enemmän vaikutusvaltaa yhteiskunnassa kuin useimmiten ajattelemme. Vaikka emme tee sosiaalisen median ja blogien välityksellä päätöksiä, niin silti nettikäyttäytymisellämme saattaa olla suuri merkitys erityisesti yhteiskunnassa vallitsevaan ilmapiiriin.

Itsenäinen ajattelu on sivistyneen yhteiskunnan perustaa

Joskus sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä saanut epäkohta voi aiheuttaa päätöksentekijöille painetta korjata epäkohta. Silloin puhutaan suorasta vaikutuksesta asiaan ja uskon tässä sosiaalisen median tehon lisääntyvän, kunhan kansalaiset yhä enemmän uskaltavat ajatella itsenäisesti asioista eikä kuunnella liikaa esimerkiksi radiossa roolien takana istuvia juontajia.

Älä kyttää sosiaalisessa mediassa ketään liikaa

Sosiaalisessa mediassa yleensä häviät pelin jo sen jälkeen, kun alat aktiiviseurata jonkun tietyn henkilön profiilin päivityksiä. Pelin häviäminen perustuu siihen, että arvostat seuraamaasi henkilöä niin paljon, että annat hänelle vapaan oikeuden vaikuttaa sinun ajatteluusi. Ja vähintään puhumme silloin kun klikkaat jonkun henkilön nettiprofiilia usein auki myös aikavarkaudesta, kun muistamme vielä sen miten kortilla monien aika tällä aikakaudella on.

Ps. Minä en seuraa tällä hetkellä ketään henkilöä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa muuten kuin Facebookin ja Twitterin uutissyötteiden perusteella.

Keskitason penkkiurheilijan mietteitä

Vähän tuli olympilaisia katsottua, mutta kommentoin silti. 

Urheilu vaatii mukavuusalueen ulkopuolista harjoittelua todella paljon tällä aikakaudella, koska kilpailu vaikuttaa olevan monessa lajissa kiristynyt kansainvälisesti tosi kovaksi. Saattaa olla, että lahjakas urheilija ei saavuta mitään, jos hänellä ei ole halua haastaa jatkuvasti harjoittelussa itseään.

Harjoitteluun hyvin motivoituva nuori on aina otettava mukaan valmennusryhmiin ja taattava hänelle harjoittelurauha taloudellisessa mielessä. Valmennusryhmän koko on oltava myös riittävän suuri, koska yhden lahjakkaan harjoittelijan varaan perustaminen olisi tyhmää. Huippulahjakkuus ei ole pelkkä perimä, vaan siinä tarvitaan ennen kaikkea raivopäistä harjoittelua. Kokonaan eri asia on se, että onko urheilussa muutenkaan mitään järkeä, koska moni omistaa parhaat vuotensa harjoittelulle, vaikka ikinä ei mitään suurta saavuttaisikaan. 

Henkisen valmentautumisen merkitystä ei pidä myöskään vähätellä, koska onhan urheilu juuri sitä, että huippusuoritus pitää saada aikaan todella kovassa painetilassa. Paineensietokyky on tietenkin urheilijoilla hyvä, mutta se pitäisi olla erinomainen, kun pienet suoritusteholisäykset vaikuttavat jo paljon. 

Tsemppiä kuitenkin myös analyyttisille lajivalmentajille ja muille vastuuhenkilöille, vaikka valmentautuminen ei ehkä ole ollut ihan oikeilla raiteilla.

lauantai 20. elokuuta 2016

Psykiatrinen sairaus rajoittaa aina elämää

Moni ajattelee Suomessa, että mielensairaus ei ole elämää rajoittava asia ollenkaan.

Todellisuus on aivan toista, koska esimerkiksi antipsykoottinen lääkitys vie puhtia pois sairaudesta puhumattakaan. Tietenkin jos suorituskyky on ollut todella kovalla tasolla ennen vaikeaa sairastumista, niin vielä 50 prosentin tehoilla pärjää ihan hyvin yhteiskunnassa.

Sanoin jo aikoja sitten kotitalon naapurin tytölle joka oli ihastukseni että "olen lukenut, että psykoosisairaus alentaa älyllistä suorituskykyä, mutta ei se haittaa kun lähtötaso on ollut niin pirun korkealla."

Tarkastelee minun elämääni miten kriittisesti tahansa, niin olen ihan hyvin säilynyt rankoista kokemuksistani huolimatta.

Tietenkin minua harmittaa kun ei ole sellaista vääntöä enää kuin nuorempana, mutta kaikki ihmiset lopulta vanhenevat ja jotkut meistä sairauden murtamina jo melko varhaisessa vaiheessa.

Tsemppiä kaikille vertaisilleni - ei anneta periksi!

Avaan parasta rakkaus -riimiäni vuodelta 2009

"Vaalikaa rakkautta hyvin"

Rakkautta pitää vaalia tai muuten sen voima vaimenee.

"sillä sen olemus on kaikista syvin!"

Onko olemassa rakkautta syvemmälle ihmiseen menevää tunnetta? Ei takuulla ole. 


Olen pohtinut rakkauden syvyyttä jo aiemmin tänä vuonna seuraavasti:

"Rakkaus on ensisijainen tunne ja se voi alkaa kahden ihmisen välille täysin vailla ilman selviä ja helposti määriteltäviä syitä."

http://kimmohoikkala.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri/216858-rakkaudesta-vihaan

"Rakkaus on aitona kaikista suurin kaiken kattavan ymmärryksen perusta. Rakkaus on universaali ja ajaton rakkaudellisessa ympäristössä."

http://kimmofree.blogspot.fi/2016/08/rakkaus-ja-rakkauden-vastakohta.html


Voinemme siis ihan hyvin sanoa seuraavin sanoin onnea tuoreelle hääparille:

"Vaalikaa rakkautta hyvin, sillä sen olemus on kaikista syvin!"

perjantai 19. elokuuta 2016

Rakkaus on vastarakkautta parisuhteessa

Rakkaus on vastarakkauden antamista ja sen perusta on toisen hyväksyntä, kunnioitus, kuuntelu ja kannustaminen unohtamatta kiltteyttä. Parisuhde selittää itse oman olemassaolonsa sanattomasti tai sitten se kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Miksi se on niin tärkeää ihmiselle että saa vastarakkautta? Rakastuminen eli voimakas ihastumisen tunne ei aina ole tietenkään molemminpuolinen tunne.  Ihastuneena kokemukseni mukaan tunne voimistuu jos sitä yrittää salata. Lopulta jää vahvasti kiinni tunnekokemiseen ja tämä voi häiritä muuta elämänhallintaa. Eihän se ole oikea menetys ikinä rakkaudessa, jos ei saa toisen kanssa viettää yhteistä aikaa, vaan sitä todella toivoo rakkaalle ihmiselle kaikin puolin hyvää elämää.

Voi olla monia sellaisia tapauksia Suomessa, että toinen osapuoli tai molemmat kiistävät tunteensa, vaikka tunteita molemmin puolin on. Tämä on ihan hirveä tilanne ja sen tajuaa vain sellainen ihminen jolla on kyky voimakkaaseen ihastumisen tunteeseen eli aitoon rakastumiseen. Älkää jääkö tunteidenne kanssa milloinkaan niiden vangiksi vaikenemalla niistä täysin. Jokaisella ihmisellä pitäisi olla joku ihminen, jonka kanssa voisi olla tunteistaan avoin pelkäämättä tulevansa tyrmätyksi.

Ei tunteille mitään mahda ja kiintymys toista kohtaan voi johtua monesta osatekijästä. Joskus rakastuminen voi kokemukseni mukaan tapahtua todella nopeasti. Minulle on esimerkiksi riittänyt, kun viehättävä nainen on antanut huomioonsa minulle ja samalla hän on onnistunut yllättämään minut ystävyydellä mitenkään yleisen viehättävyyden painoarvoa mitätöimättä. Uskon että jotkut ihmiset tai etenkin miehet voivat rakastua todella helposti, jos tapaa aidolta vaikuttavan ihmisen jonka edes kuvittelee antavan itselle huomiota.

Lisäksi naisen pitää tehdä selväksi miehelle, että hänellä on oikeasti tarvetta miehen rakkaudelle, jonka jälkeen moni mies saattaa olla siinä hetkessä jo valmis palvelemaan naistansa parhaan kykynsä mukaisesti. Aina se ei riitä toiselle, vaikka rakastaisi kaikella sillä taidolla joka sinulla on. Rakkaudelliset tunteet naista kohtaan eivät kokemukseni mukaan kuole elämän aikana, vaan ne muuttuvat ja sopeutuvat eri elämäntilanteisiin.

Lopulta parisuhteen lujuus mitataan, että miten se kestää vaikeudet ja paras rakkaus vain vahvistuu, kun vastoinkäymiset vaikuttavat lähes ylitsepääsemättömiltä. Ei parisuhteen niin sanottu laatuaika tunnu miltään, jos vastoinkäymisten ilmaantuessa ei haluta edes löytää neuvotteluyhteyttä kumppanin kanssa.

Lopuksi

Äitini sanoin: "miten voi tietää mitä on hyvä, jos ei ole ikinä ollut huonoa." Tässä on puoltolause elämän moninaisuudelle ja rehellisyydellä, koska ei kenenkään elämä ole täysin valossa olemista, vaan olemme kaikki vähintään ihmisyyden harmaalla alueella ajoittain.

keskiviikko 17. elokuuta 2016

Tilannekatsaus elokuu 2016

Olen ajatellut että minun annetaan kärsiä, koska sillä tavalla saan suuremman ymmärryksen kärsiviä ihmisiä kohtaan. Silloin kärsineet ihmiset voivat tuntea samaistumista minun elämääni.

Näin ollen kärsineet saavat omaan asemaansa lohdutusta. En pidä tätä todennäköisenä, vaikka siitä voi ollakin joitakin viitteitä havaittavissa.

En ole halunnut edes olla sellainen kärsivien ihmisten äänitorvi, vaikka kärsineitä ihmisiä olen aina hyvin ymmärtänyt.

sunnuntai 14. elokuuta 2016

Liikenteestä ja pikkuvinkkiä

Älä aja vanhasta muistista!

Oikeastaan vanhasta muistista ajaminen on just tosi vaarallista, jos pienen liikennevinkin heittää. Jatkuva havainnointi ja silmän liikuttaminen ajosektorissa on mielestäni selvästi tehokkain tapa välttää kolareita tai sen tapaisia juttuja, kunhan muistaa välillä katsoa peilejäkin.  Esimerkiksi peiliin katsominen on hyvä asia, kun poliisi varmaan olisi mielissään, jos ei tartte hälyääntä soittaa autoa pysäyttäessä.

Liikenne perustuu yhteisiin sääntöihin, luottamukseen ja muiden huomioimiseen!

Liikenne on sääntöihin ja luottamukseen perustuva toimintamuoto. Jos nämä kaksi asiaa eivät ole kunnossa, niin vaikeuksia tulee ja pelti kolisee. Tosin joskus sääntöjen kirjaimellinen noudattaminen estää liikenteen sujuvuuden, jos pääväylää ajetaan tiiviissä jonossa ja sivutieltä ei päästetä ketään kolmion takaa kääntymään oikealle.

Pidä riittävät turvavälit etenkin isolla tiellä, että muutkin pääsee mukaan!

Käytä kuitenkin järkeä, että kiihdytät liikennevirran nopeuteen jos liittymässä on kiihdytyskaista. Itse olen huomannut, että tiiviimmässä liittymässä pääsee hyvin mukaan kun kohdistaa ajonopeuden jonkun auton rinnalle ja pudottaa siitä silleen niinku taskuun.

Olen kirottu, kun naiset ovat liian hyvännäköisiä

Miten rasittavaa on miettiä muita ihmisiä liikaa???

Meikän pitäisi kekata jotain muuta tekemistä, kun ajatella vanhoja tosi upeita, tasokkaita, pitkähiuksisia, tosi tosi tosi kauniita, sopusuhtaisia ja ehkä viattomasti seksyjä vanhoja ihastuksiani enää!!!!!

Pusi pusi ja hyvästit! ;)

Kyyneleitä rakkauden tuskassa

Tarkemmin ajateltuna myös jokainen seitsemästä vahvemmasta ihastumisestani on tuonnut tunteita pintaan eli kyyneleiksi.

En osaa sanoa miksi olen itkenyt ihastumisteni perään. Olen kai ajatellut, että naiset ovat olleet minusta jollakin tasolla riippuvaisia. Tosin kyyneleet johtuvat kai kovasta tuskasta jota on vaikeaa kuvata, vaikka lähtökohta rakkauden tuskassa on huoli toisesta.

Ja tuskaiset ajatukseni ovat tulleet usein sen jälkeen, kun mitään ei ole ehkä enää tehtävissä. Sekin harmittaa kun ajattelee jospa olisin toiminut toisin.

PS. Jospa joku olisi tiennyt että rakastin kaikella sillä taidolla joka minulla oli?

lauantai 13. elokuuta 2016

Älä odota naisena mitään, jos et itse tee mitään rakkauden eteen

Jos naisena tietää miehen rakastavan itseään, niin miten miehenä pitää suhtautua naiseen joka ei osoita ollenkaan kiinnostuksen merkkejä, vaikka hän rakastaakin kyseistä miestä.

Joskus mies voi tulkita ystävällisen käyttäytymisenkin riittävänä eleenä rakkaudelle, vaikka siitä ei muunlaista varmaa merkkiä olisikaan. Joskus puolestaan naisen täysin kylmä käyttäytyminen saa miehen kyllä lähes poikkeuksetta vetäytymään ja hylkäämään kyseisen naisen, vaikka nainen ei sitä välttämättä haluaisikaan.

Älkää olko niin lapsellisia, että viljelette mediassa mielikuvaa, jonka mukaan olisi vain yksi ainoa oikea kumppani, koska kaikilla ihmisillä on useita hyviä samankaltaisia ajatuksia omaavia kumppaniehdokkaita. Toisaalta vahva ihastuminen lienee tosi harvinaista hyvin tunneherkillekin ihmisille.

Älä odota naisena mitään, jos et itse tee mitään rakkauden eteen, vaan olet kuin korppi haaskalla.

perjantai 12. elokuuta 2016

Seitsemän ammattia!

Onhan se hyvä vähän muistella ammatteja. Sain väkisin seitsemän kasaan. 
Sanomalehtien varhaisjakaja (Aamujakelu Oy) 1997 ja 1999
Kuumasinkityslaitoksen tuotantolinjatyöntekijä (Galvanoimis Oy) 1997-2002
Huoltomiehen apulainen (Galvanoimis Oy) 1997-2002
Tehdassiivooja (Galvanoimis Oy) 1999-2002
Keittiöapulainen (Mielenterveysyhdistys Taimi ry, Tampere), työosuusrahalla 2006-2007
Kokemusasiantuntija (Hyvän mielen talo ry, Oulu 2011, FCG Koulutus Oy 2013, Mielenterveysmessut 2013 ja 2014, Tampereen kaupunki 2014, Suomen Psykiatriyhdistys (Psykiatripäivät syksy) 2014, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super 2013 ja 2014, Rikosseuraamuslaitos 2013)
Freelancer-kirjoittaja, Kustannus Oy Duodecim 2014

torstai 11. elokuuta 2016

Kaikki kirjoittavat välillä paskaa

Miten suuri osa kirjoituksistasi on mielestäsi asiaa ja paljonko kirjoitat epäasiaa? Kaikkihan me joskus kirjoitetaan sellaista tekstiä, joka ei jälkeenpäin tarkasteltuna tunnu ihan hyvältä.

Eikö sekin ole selvä asia, että myös kaikilla suurilla kirjoittajilla on kautta aikojen ollut kirjoittajaa vähemmän mairittelevia tuotoksia. Nettiaikakaudella on hyvin vaikeaa pitää näppäimmistönsä kurissa, jos pyrkii hyvin nopeaan viestintään.

Kirjoittajan vastuu kasvaa kirjoituksista nähdäkseni sitä mukaa kun hänen lukijayleisö kasvaa. Medialta ja toimittajilta ei turhaan perätä vastuullista ja hyvänmaun mukaista viestintää, koska median vaikutus on niin suuri yhteiskunnassa vallitsevaan ilmapiiriin ja asenteisiin.

Nettiviestinnässä on puolestaan hieman vaikeaa hahmottaa lukijoiden määrää, koska aina lukijatilastoinnit eivät välttämättä anna ihan oikeaa informaatiota, vaikka suuruusluokka pitäisikin olla oikein. Ylilyöntejä voi tulla sosiaalisessa mediassa juuri viestinnän nopeuden vuoksi jopa hyvin tunnetuillekin kirjoittajillekin.

Nämä ylilyönnit johtuvat tunnereaktiosta joka ei ole vielä tasapainottunut järkevämmällä ajattelulla. Joskus sosiaalisessa mediassa myös kirjoitetaan törkyä päihtymystiloissa, väsyneinä ja mielenterveydellisissä häiriötiloissa.

En pidä ilmaisunvapauden rajoittamista tietyissä rajoissa pysyttäessä ollenkaan rajoitettavana asiana, kunhan ihmisiä ei uhkailla tai levitetä perättömiä syytöksiä eikä myöskään levitetä muunlaisiakaan vihaviestejä. Ilmaisunvapautta ei silti voi rajottaa, mutta sananvapauteen kuuluu vastuu.

Sanavapauden vastuullisuuden takia on oikein, että tietyistä ilmaisunvapauteen piiriin luonnollisesti sivistysvaltiossa kuuluvista julkaisuista langetetaan rikosoikeudellisia tuomioita.

Ylpeys voi lopulta viedä naisen rakkaudessa turmioon

Kaikki nuoret naiset eivät ehkä tajua, että ihastumisen voima yleensä naisen ja miehen välillä on todella vahva tunnekokemus. Ei itsenäinen mies tarvitse naista, mutta ihastunut nainen ei kykene useinkaan täysipainoiseen ja rentoon elämään, mikäli naisella on vahvoja tunteita miestä kohtaan. Toisaalta toivon sitä että rakastuminen laittaa lopulta polvilleen kaikista ylpeimmät suomalaiset naiset. Naiset jotka manaavat miehiä eivätkä he näe miehissä juuri mitään hyvää muuta kuin vaivaa itselleen ovat mahdollisesti rakkauteen kykenemättömiäkin jossain tapauksissa.
Nimimerkki "Herrojen kanssa pellon laidassako?"

keskiviikko 10. elokuuta 2016

Sukulaissieluista lukuvuoden avaukseen

En minä mihinkään yhteen oikeaan rakkaaseen usko. Olen ihan vakuuttunut, että kaikilla ihmisillä on olemassa sukulaissieluja.

Parisuhdepotentiaalia on vielä paljon enemmän, koska monen kanssa voi muodostaa hyvän parisuhteen, vaikka kumppani ei aivan sukulaissielu olisikaan.

Nuorille sanoisin, että kannattaa odottaa sitä hetkeä, jolloin tuntuu tosi ihastuneelta tai jos se hetki on jo ollut, niin kerro siitä tunteita herättäneelle ihmisille.

Kerran seurasin omaa vanhempaa poikaani, joka on nyt kuusivuotiaana paljon rohkeampi kuin minä olin aikoinaan kuuden vanhana, kun hän meni kolmen vanhemman tytön lähelle vähän niinku juttua iskemään. Olin pojastani ylpeä!

Yrittäkää kaikki esikoulua tai peruskoulua aloittavien lapsien vanhemmat kannustaa lapsia tunneilmaisuun ja olemaan kohtelias niitä kohtaan jotka ovat herkkiä lapsia. Herkälle lapsella ei ole tunteista kertominen milloinkaan helpoin asia.

Vetoan että kaikki koulujen aikuiset eli lähinnä opettajat huomioisivat nämä asiat. Kyllä opettaja näkee luokassa vallitsevan tunnemaiseman melko hyvin, jos hänellä on henkistä kapasiteettia ja omat aistit avoinna.

Hyvää ja ihastuttavaa lukukauden avausta kaikille peruskoululaisille ja toisen asteen kouluissa aloittaville sekä oppilaille että opettajille!

PS. Opettaja joka osaa paitsi opettaa, mutta hän osaa olla myös henkinen auktoriteetti ansaitsee kunniansa vielä ainakin niin pitkään kuin hänen oppilaansa elävät.

tiistai 9. elokuuta 2016

Sanomalehti meditaatiovälineenä

Johdanto

Laadukas sanomalehti antaa lukijalle hyvän mahdollisuuden muodostaa omaa maailmankuvaa. Sosiaalisen median aikakaudella yhä useampi kansalainen on tavallaan sidottu informaatiotulvaan.

Sanomalehden avulla mietiskelemään

Sanomalehden lukuhetki vailla muuta toimintaa kuin korkeintaan kahvikuppi auttaa lukijaa myös jäsentämään ajatuksiaan. Parhaimmillaan intensiivinen sanomalehden lukuhetki toimii meditaatiovälineenä, kun mietit jonkun journalistisen artikkelin asioita uppoutumalla siihen.

Lopuksi

Sanomalehden lukeminen kannattaa aina, kunhan journalismin taso on korkealla.

lauantai 6. elokuuta 2016

Puhukaa parisuhteessa kaikista tunteista

Mitä tehdä silloin, jos kumppani ei halua puhua tunnekokemuksista? Ehkä olisi järkevää parisuhteessa rohkaista toisen kertomaan tunteistaan ennenmin kuin kiistää ne mahdottomuuksina.

Jotkut voivat ihastua toisiinsa, vaikka heillä olisi suht hyvä avioliittotaustakin puhumattakaan tilanteesta silloin, kun avioliitto on jo vaurioitunut. Emme me voi ihastumisia kontroloida, mutta ihastumisasioissa eteneminen on ihan oma valintakysymys. Puhukaa tunteistanne avioliitossa enemmän ja kuunnelkaa toisianne.

Ei ihastuminen ole maailmanloppu kun ajattelemme asiat oikein. Ihastuminen parisuhteen ulkopuoleiseen henkilöön on molemmissa tapauksissa, joko ero tai parisuhteen vahvistuminen, uuden ajan alku.

Rakastakaa toisianne kaikessa tapauksessa edes sen verran, että annatte toiselle vapauden tehdä omat valintansa. Joskus luopuminen on suurin rakkaudenosoitus toista kohtaan. Ja jos molemmat ajattelee toista rakkaudella, niin eihän silloin realistisia eroajatuksia voi kai syntyä? Vai miten se nyt onkaan?

Israel on ajatuksissani

Tunnen sympatiaa nykyään Israelin kansaa kohtaan, koska koen syrjittynä suomalaisena yhteenkuuluvuutta natsien vainoamiin juutalaisiin.

Kansa ilman valtiota on erikoinen asia tällä aikakaudella. Ei ole silti ollut helppoa tunnustautua valtioksi, kuten Tiibetin ja kurdien tilanne näyttää toteen. Israelin valtion nykyinen olemassaolo on siksi mielestäni lähes maailman ihme.

Toivon silti rauhaa Lähi-Itään, mutta se edellyttää ensin juutalaisten kunnioitusta muslimeilta rakkaudellisessa mielessä eikä heidän halveksuntaa ja juutalaisia vastaan kiihottavaa sotapropagandaa.

Vastuu rauhasta on ensin äärimuslimeilla ja vasta sen jälkeen juutalaisilla. Puolustautumisessa ei ole mitään väärää. Hirmutekoja siviilejä kohtaan yllyttävät ja heitä ihailevat muslimipiirit ovat ymmärrettävästi aiheuttaneet suuren luottamuspulan Israelin valtiojohdon ja muslimien välille.

Tämä luottamussuhde ei hetkessä palaa ja se edellyttää tosi paljon sivistävää moniarvoiseen maailmaan ymmärrettävästi suhtautuvaa koulutusta. Pitää muistaa sekin, että ei luottamus voi rikkoontua jos sitä ei ole ikinä kovin vahvana ikinä edes ollut. Toisaalta luottamuksen voi rakentaa, kun annetaan uudistusmielisille ja maltillisille ajatuksille tilaa ääriajatusten piireissä.

Toivon, että luottamussuhteet kansojen välillä rakentuvat ajan kuluessa niin vahvoiksi, että enemmistö maapallon väestöstä tuntee itsensä rajattomiksi maailmankansalaisiksi!

Rauhaa toivon, onko se liikaa toivottu?

keskiviikko 3. elokuuta 2016

Rikollinen nauraa mielisairaille

Milloin mielisairaaksi väitetty saa oikeuden turvaaman asianajajan ja todella riippumattoman vaarallisuusarvion tarvittaessa?

Kaikkihan me tiedämme, että rikollinen saa soittaa aina asianajajalle, mikäli hänet pidätetään ja viedään poliisivankilaan.

Mielisairaalla ei ole mitään oikeuksia, jos esimerkiksi omaiset väittävät vaaralliseksi potilasta, jolla on mielenterveystaustaa ja mahdollisesti psykoosidiagnoosi.

Vetoan, että mielenterveydeltään kuntoutuvien asia otettaisiin vakavasti ja heitä ei ainakaan tietoisesti traumatisoitaisi suljetun osaston sairaalahoidoissa.

Väitän vielä lopuksi, että psykiatristen potilaiden pakkohoidolle ei ole mitään perusteita, jos potilas ei ole tehnyt mitään rikosoikeudellisesti tuomittavaa!

Rakkaus ja rakkauden vastakohta?

Rakkauden vastakohta on asia joka sotii rakkautta ja rakkauden syntymistä vastaan.

Perhe on rakkauden hedelmä

Perhe on rakkauden hedelmä ja moni asia, joka sotii rakkaudellista perhettä vastaan on selvää pahuutta. Aina ei perhekään pysy kasassa jos rakkautta ei muisteta vaalia tarpeeksi. Perheessä pitää muistaa tehdä rakkauden tekoja aina kuin voimavarat sen hyvin mahdollistavat. Ei mikään perhe pysy pelkällä henkisyydellä kasassa, vaan elämä on parisuhteessa kaikkialla maailmassa työntekoa yhteisen onnen mahdollistamiseksi.

Yksinhuoltaja voi verkostoitua ja laajentaa omaa perhekäsitystään 

Yksinhuoltajaperheiden vetovastuu on raskas ja siksi tällöin olisi hyvä ajatella yksinhuoltajaperhettä laajenetussa merkityksessä. Ja tällä laajennetulla merkityksellä tarkoitan yksinhuoltajan ja hänen yhden tai muutaman ystävän muodostamaa tiivistä yhteistyömallia.

Myös aikuinen ilman lapsia voi ajatella olevansa osana perhettä

Perhemalliajattelu on myös mahdollista vaikka siinä ei olisi lapsia. Voisi ajatella että muutama lapseton pariskunta tai muutama sinkkuaikuinen voivat kokea niin suurta yhteenkuuluvuutta toisiinsa nähden että näiden aikuisten välille muodostuu tiivis ystävyyden silta. Tiivistä ystävyyden sillasta eri aikuisten välillä on kyse, kun he kokevat olevansa samaa perhettä, vaikka lapsia ei olisikaan perheessä mukana.

Rakkauden vastavoima sotii ja pyrkii tappamaan rakkauden

Mikä sitten konkreettisesti pyrkii tappamaan rakkauden ja ihmisten rakkaudelliset suhteet? Ei siinä ole muusta kyse kuin niin sanottujen negatiivisten tunteiden kuten pelon, kateuden, katkeruuden, vihan ja kaunan hallitsemasta maailmankuvasta, jonka seurauksena rakkaus pyritään vihassa myrkyttämään. Rakkaudessa olevien ihmisten ainoa mahdollisuus on luoda rakkautta tappaviin ihmisiin vielä toivo, että he löytävät sisäisen voiman jolla negatiivinen tunnemaisema on käännettävissä rakkauden voitoksi. Emme voi käyttää laajasti samoja metodeja pimeydessä vaeltaviin rakkauden tappajiin, koska he pyrkivät käyttämään rakkaudessa oleviin ihmisiin täysin pimeitä ja kauhua levittäviä sotatoimia. Miksi emme sitten voisi antaa samalla mitalla takaisin? Sehän kertoisi silloin sen, että olemme vajonneet samaan pimeyteen rakkauden tappajien kanssa ja meistä on tullut tosiaan heidän kaltaisia.

Lopuksi

Muistakaamme kaikki kuitenkin tämä lohduttava seuraava sanoma: 

Rakkaus on aitona kaikista suurin kaiken kattavan ymmärryksen perusta. Rakkaus on universaali ja ajaton rakkaudellisessa ympäristössä.