tiistai 15. elokuuta 2017

Tunteet ovat osa elämää, (2. kappale mitä tunteet ovat?)

Mitä tunteet ovat?

Tunteet erottavat ihmiset suurelta osin eläimistä. On paljolti filosofinen kysymys, että miten apinat tai koirat tunteitaan tuntevat, vaikka mitään täysin selvää tutkimustietoa eläinten tunteellisista ajatuksista ei voi edes olla olemassa. Toki eläin tuntee kipua ja kiintymystäkin, mutta ajatelukyvyiltään eläin ei voine olla lähellä ihmisen tunnekokemista.

Ihmisen tunteikkuuteen vaikuttaa jo paljon se mitä ihmiselle on annettu ennen syntymää. Voikohan esimerkiksi perustemperamenttia vahingoittaa vielä sikiövaiheessa kurjempaan tunnekirjoon tuonnempana elämässä. Meitä on erilaisia ihmisiä jo synnynnäisesti perustemperamentiltaan ja siksi olisi hyvä, että mahdollisimman moni vanhemmuus ja etenkin äitiys sujuisi turvallisessa ja rauhallisessa elinolosuhteessa. Miten samojen vanhempien sisarukset saattavat vaikuttaa lapsina hyvin erilaisilta tunneilmaisukyvyiltään? Onko syynä kasvuolosuhteen erilaisuus vai kertoisiko se sittenkin vain biologisen perimän mutaatioista sikiön ja juuri aivojen kehittyessä. Jos ajatellaan, että lapsena voidaan jo havaita tietty ongelmallinen kehityskulku aikuisuuteen, niin miten voitaisiin välttää suuremmat ongelmat lapsen sosiaalisessa ympäristössä suotuisan kasvukehityksen mahdollistamiseksi? Itse en jaksa uskoa, että kaikkia elämän kannalta muille ihmisille huonoja tunnekokemuksia voitaisiin täysin välttää ikinä. En silti tarkoita sitä etteikö näitä kokemuksia voitaisi estää tehokkaasti, jos lapset kasvatetaan mahdollisimman tasapainoisessa sosiaalisessa ympäristössä. Voiko sitten olla äärimmäisiä välittäviä rakkaudellisia tunteita, jos ei ole ollut ikinä näkemystä pimeisiin tunteisiin kuten viha, katkeruus ja kauna. Ajattelen, että tunteita ei pitäisi määrittää vastakohtien miettimisellä, vaan rakkaus säilyy tunteena, vaikka vihaa olisikin ympärillä. Sanotaanhan että valo näkyy hyvin kirkkaana todella pimeässä. Kaikki ihmiset eivät kykene vastustamaan pimeyttä ja siksi etenkin toisen maailmansodan aikaan kokonaisia yhteiskuntia vajosi lähes totaaliseen pimeyteen. Vihaa lietsova politiikka on hyvin vaarallinen ilmiö yhteiskunnallisesti, mutta onneksi elämme vapaan tiedonvälityksen kultakautta tähän mennessä, jolloin on hyvin vaikeaa saattaa kokonaisia yhteiskuntia synkän pimeisiin tunnemaisemiin. Moraali on tärkeä osa tunteiden säätelyssä, kun ajatellaan, että sosiaaliset pidäkkeet julkisissa tilanteissa estävät monien ihmisten häiriöisen käyttäytymisen osaltaan myös moraalikasvatuksen seurauksena. Poikkeuksena julkisesta paikasta, jossa käyttäytymisnormistoa ei nähdä aiheelliseksi noudattaa on tietenkin sosiaalinen media ja sen tunne-elämältään häiriintyneet kommentoijat.

Ei kommentteja: