perjantai 15. syyskuuta 2017

Koston filosofiaa!

Kostoajatukset syntyvät useimmiten silloin, kun henkilö kokee alemmuuden tunteita tai kaltoinkohtelua itseään kohtaan. Joskus kostoajatukset voivat myös syntyä silloin, kun henkilö kokee että hänen yhteisöään tai vakaumustaan on pilkattu. Joskus myös erityisen pahaksi koettu epäoikeudenmukaisuus voi viedä henkilön kostoajattelun kierteeseen, jossa pyrkimyksenä on tehdä joku konkreettinen teko itselle huonoa mielialaa tuottanutta tahoa tai henkilöä kohtaan.

Tyypillinen kosto vihan hallitessa ajattelua!

Kosto on tyypillisimmillään henkilön ja hänen saavutustensa mitätöintiä, jolloin puhutaan verbaalisella tasolla olevasta kiusaamisesta joka on motivoitunut kostoajattelusta. Kostoajatusten tullessa hyvin painostaviksi ja vihan keittäessä yli voi tapahtua ihan mitä vaan suoria tekoja henkilöä kohtaan. Äärimmillään kosto voi johtaa jopa henkirikokseen.

Epätyypillinen passiivinen kosto!

Henkisesti kypsempi ihminen kostaa vaikenemalla ja silloin itsessä vihan tunnetta nostattava henkilö jätetään vaille huomiota. Passiivinen kosto voi joskus olla jopa pidättäytymistä itselle mieluisista asioista, koska se tuottaa kostajalle mielihyvän, jos pidättäytymisestä aiheutunut pettymys on toisille henkilöille olettavasti vielä suurempi kuin passiiviselle kostajalle.

Kostoajatusten vastamyrkky on oman elämän merkityksen ja tärkeyden huomioiminen itsenäisesti!

Vaikuttavan passiivisen koston mahdollistaa valta-asetelma kostettavaa henkilöä kohtaan. Valta-asetelma voi olla taloudellinen, rakkaudellinen tai ystävyyteen perustuva ja jopa kaikkia näitä yhdessä, vaikka ei tuolloin voida tietenkään puhua aidosta rakkaudesta tai ystävyydestä. Kostoajattelulle on olemassa vastamyrkky, joka muodostuu tyytyväisyydestä ja kiitollisuudesta omaa elämää kohtaan mahdollisimman terveellä itsetunnolla varustetulla henkilöllä.

Yhteenveto moraalin suhteesta kostamiseen!

Veikkaan, että kaikille ihmisille tai ainakin kyvykkäille ihmisille on yritetty elämässä kostaa asioita, joten kostoajatusten kohteena oleminen voisi olla hyvä syy täydentää ansioluetteloa. Toki jos kostaja on liikkeellä puhtaammalla moraalilla kuin sinä, niin silloin kosto voisi tavallaan olla oikeutettu, mutta ei se sitä silti ole, vaikka epätyypillisen passiivisen koston moraalisesti kestävä toimintapa on tavallaan oikein. Haluan vielä lopuksi muistuttaa, että riittävän korkealla moraalilla varustettu henkilö ei edes mieti kostamista ja silloin hän antaa anteeksi muille, vaikka he kiusaisivat häntä kuolemaan saakka.

Ei kommentteja: