keskiviikko 25. lokakuuta 2017

Kuka pelkää tekoälyä?

Tekoäly pitäisi ensinnäkin määritellä oikein, eikä vetää tekoälyn alle kaikkia älykkäitä järjestelmiä. Onhan automaatiotekniikan piirissä ollut sähköistä ohjaustekniikkaa jo kohta puoli vuosisataa yleisessä käytössä. Nyt kun sähköinen ohjaustekniikka on tulossa yhteiskunnan julkiselle sektorille ja muutenkin lähelle kaikkia kansalaisia, niin ollaan alettu puhua yleisesti tekoälyn aikakaudesta. Itse en pidä järjestelmää tekoälyllä varustettuna, jos se ei kykene vähintään itsenäiseen ongelmanratkaisuun. 


TEM dia #tekoälyaika ja yhteiskunta 23.10.2017.
Moraalisesti kestävä ns. tekoälyjärjestelmä on ihmisen palvelija eikä milloinkaan ihmisen kilpailija. Parhaimmillaan digitalisaatio voi helpottaa kansalaisten elämää ja luoda entistä parempaa yhteiskunnallista ilmapiiriä. Tämä digitalisaation riemujuoksu edellyttäisi myös kansalaisilta valmiuksia ja halukkuutta hyödyntää digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Itse olen luottavainen tekoälyajan vähitellen koittaessa, koska pyrkimykset ovat takuulla kaikilla digitalisaation kehittäjillä luoda kestävää yhteiskuntaa heidän omaa etua unohtamatta.

Pelkotilat tekoälyaikaa kohtaan liittynevät monella kansalaisella työelämän muutokseen ja vanhakantaisten työtehtävien poistumiseen. Tekoälykkäissä järjestelmistä pitäisi tietenkin huomioida käyttäjäystävällisyys tai muuten Suomen digiloikka ei voi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Älkäämme toteuttako tekoälyä puhtaan markkinaehtoisesti, vaan tehkäämme digiloikka yhdessä yhteiskunnallisen eheyden nimissä. Meidän pitää ottaa digiloikka vaikka se ei välttämättä huvittaisi, koska maailma ei odota omanalaisen kilpailun ollessa koko ajan käynnissä digitalisaatiotekniikan ideoissa, toteuttamisessa ja myös globaalin työvoiman kermasta.

Yksi asia on varmaa oli tekoäly-sanan soveltuvuudesta tai siihen viittaavista tekniikoista mitä mieltä tahansa: Menneisyyteen emme voi palata, joten kulkekaamme kohti tulevaisuutta - yhdessä!

Ei kommentteja: