maanantai 22. lokakuuta 2018

Maahanmuuttopolitiikka pitää olla kriittistä!

Demarinuoret ottivat tänään kantaa Facebookissa, että maahantulijoita ei pidä käännyttää sota-alueelle. Se on silti määrittelykysymys, eikä kovin yksinkertainen asia, että mikä on sotatila? Sotatoimialue on kuitenkin ihan eri asia kuin levoton terroristivyöhyke.

Itse olen jossain määrin maahanmuuttokriittinen, sikäli että Suomen ei mielestäni tarvitse hoitaa turvapaikkahakijakriisiä yhtään sen enempää kuin minkään muunkaan EU-jäsenvaltion. Lisäksi emme voi ajatella, että annamme turvapaikan sellaisille itkeville nuorille miehelle, jotka eivät pysty uskottavasti perustelemaan tarvetta turvapaikalle!

Terroristien esiintyminen turvapaikanhakijoiden kotiseudulla ei pitäisi riittää perusteluksi oleskeluluvalle. Turvapaikanhakijalle pitää kuitenkin antaa ehdottomasti oleskeluoikeus Suomessa, jos turvapaikanhakijan henkeen liittyy selvä uhka ja turvapaikanhakija kykenee sen osoittamaan suurella todennäköisyydellä todeksi!

Pitää huomioida turvapaikanhakijakysymyksessä riskinä se tosiasia, että jos emme löydä turvapaikanhakijoina oleville nuorille miehille paikkaa yhteiskunnassamme, niin vaarana on heidän radikalisoituminen tai muuten lähteminen rikolliselle polulle.

Yhteiskunnan puolesta pitää olla selvä sosiaalinen yhteys oleskeluluvan saaneisiin, että maahanmuuttajia voidaan ohjata elämässä eteenpäin suotuisasti hyvään elämään Suomessa. Maahanmuuttajien kotouttamiseen pitää olla riittävät resurssit, eikä tätä asiaa ole missään nimessä varaa laiminlyödä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa!

Verkkopankin käyttö ja äänestäminen pitäisi olla yhtä helppoa!

Ehdotonta vaalisalaisuutta pidetään tärkeänä asiana, mutta jo nyt voi pienellä paikkakunnalla annetuista äänistä päätellä jossain määrin kannattajien henkilöllisyyksiä, kun vaalipiirikohtaiset äänet julkaistaan. Siksi ihmettelen, että miksi kotoakäsin tehtävää sähköistä äänestämistä vastustetaan painavimmin vaalisalaisuus argumentilla?

Eikö olisi demokratian etu että äänestäminen tehdään mahdollisimman helpoksi ja samalla luotetaan äänestäjien kykyyn salata äänestyspäätös samalla tavalla kuin verkkopankin käyttö kotona. Olen itse sitä mieltä, että voisimme siirtyä hyvin sähköiseen äänestämiseen kotoakäsin pankkikirjauksin, kun luomme sellaisen salausjärjestelmän, joka sekoittaa äänestäjien yksilöintijäljet mahdollisimman hyvin.

Olen ihmetellyt poliittisessa keskustelussa olevaa sähköisen äänestämisen vastustusta todella kevein argumentein. Miksi monet jopa pätevät henkilöt nostavat tassut jo valmiiksi ylös teilaten koko sähköinen äänestäminen täytenä mahdottomuutena. Antakaamme insinööreille ongelma ja he kyllä sen hyvin johdetussa organisaatiossa tietoteknisesti ratkaisevat!

Vaalikupongit ja kansalaisten nöyryyttäminen virallisin menoin vaalipäivineen on menneisyyttä. Sähköinen äänestäminen ja kansalaisiin luottaminen on tulevaisuutta!

Kuntavaalien äänestystapaa voitaisiin muuttaa!

Pääministeri Juha Sipilä osoitti tällä viikolla valtiomiesmäisiä elkeitä, kun hän sanoi, että äänestysikäraja voidaan alentaa kuntavaaleissa 16 vuoden ikään.Kunnon vaaliremontti kerralla!Itse olen puolestani sitä mieltä, jos uudistuksia tehdään vaalikäytäntöön, niin on syytä miettiä, voitaisiinko vaalikäytäntöä myös muilla tavoin? Olisi syytä muuttaa paljon vaalikäytäntö kuntavaaleissa henkilövaalin kaltaisesta nykyasetelmasta enemmän ajattelun valtaa kuntalaisille antavaksi.Akvivoisiko erilainen äänestystapa kuntalaisia?Aktivoisiko erilainen äänestystapa kuntalaisia enemmän äänestämään kuntavaaleissa? Mietin, jos voi äänestää useampaa ehdokasta listalta, niin se voisi tuoda vaaliin enemmän yritystä ehdokkaille ja jännitystä kuntalaisille.Olettakaamme että voisi äänestää maksimissaan viittä eri ehdokasta.Antaisit silloin viisi ääntä mielestäsi parhaalle mahdolliselle ehdokkaalle ja halutessasi voisit äänestää vielä yhtä-neljää ehdokasta siten, että toiseksi paras ehdokas saa neljä ääntä, kolmanneksi paras kolme ääntä, neljänneksi paras kaksi ääntä ja viidenneksi paras yhden äänen tämänkaltaisessa listavaalissa. Voisit siis äänestää viittä eri ehdokasta periaatteessa viidestä eri puolueesta!Liikkuvan äänestäjän paratiisimalli!Olen itse tällaisen listavaalitavan kannalla ja tällainen listavaalihan on puolueen sisäisissä äänestyksissä joissakin puolueissa käytössä jo. Hyviä puolia paremmuusvaaleissa olisi siinä mielessä, että se vahvistaisi demokratiaa, kun kuntalaisena olisi syytä perehtyä enemmän politiikkaan vaikka se ei olekaan välttämätöntä. Kuntalainen joutuisi myös hieman enemmän miettimään keille päätösvastuuta omassa kotikunnassa haluaa oikeasti antaa.Olen ihan vakuuttunut, että moni liikkuva äänestäjä ja näinollen puolueisiin sitoutumaton kuntalainen ainakin olisi tällaisen esittämäni listavaalin kannalla vai mitä?

Poliitikon tehtävä on kuulla kansalaisia myös sosiaalisessa mediassa!

Olen miettinyt syitä, että miksi politiikassa edelleen jopa kuntatasolla uskotaan paljon mainonnan voimaan? Eikö tärkeää olisi luoda kontakti kansalaisiin ja kuntalaisiin joko toreilla ja tilaisuuksissa tai sosiaalisen median avulla?

Miten on mahdollista. että kusi nousee päähän jo kuntavaalikampanjan aikaan? On kyse kohtaamisesta, eikä poliitikkojen ylhäältä lausutuista totuuksista kansalle. Asetelma pitäisi kääntää siten että poliitikkojen on tärkeintä kuulla kansaa ja jättää oma julistaminen vähemmälle.

Mainonta voi kyllä aktivoida joitakin kansalaisia, mutta tehokkainta kampanjointia on takuulla kuntalaisten aito kohtaaminen. Aitoon kohtaamiseen voi usein riittää jo sosiaalisen median välityksellä tehty huomiointi ehdokkaan taholta kuntalaista kohtaan.

Olen pettynyt, että harva suomalainen poliitikko oikeasti hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia vaalikausien välillä. Vaikuttaa jopa siltä että poliitikot yrittävät maksimoida oman kannatuksensa olemalla ärsyttämättä keitään.

Tosiasia politiikassa lienee kuitenkin se, että jos sinulla ei ole poliittisia vastustajia niin et voi saada suurta poliittista kannatusta, jos jatkat samalla linjalla yrittäen olla ärsyttämättä ketään. Olen ihan varma että aktiivisia politiikan seuraajia kiinnostaa hyvin paljon seurata sosiaalisen median välityksellä omaa ehdokasta tai ehdokkaiden poliittista toimintaa ja muutakin elämää, eikä siinä ole nykyaikana mitään erikoista!

Erikoista on se, että poliitikot eivät uskalla hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia varmaan joskus osittain johtuen myös oman puolueen taantumuksellisista asenteista sosiaalista mediaa kohtaan. Tuskin kukaan poliitikko menettää kannattajiaan asiallisella ja aktiivisella toiminnalla sosiaalisessa mediassa, mutta joku voi ennemminkin kiinnostua ehdokkaasta, jos poliitikon viestintä on ajoittain hänen ydinteemoja julkituovaa ja hänen arvojaan aidosti myötäilevää.

Herätkää poliitikot some-aikakauteen oikeasti, kuten Paavo Lipponen (sd.) sanoi viime presidentinvaalien kampanjassaan seuraavasti: "Ei ole mitään pelättävää!"

PS. Olkaa riemuissanne ja kiitollisia, jos joku viitsii tulla teille juttelemaan politiikkaa vaalimökeille. Tampereen apulaispormestari Mikko Aaltonen (vas.) opetti minulle Tampereella viime kuntavaalien yhteydessä, että yksi utelias madaltaa muiden kansalaisten kynnystä mennä vaalimökin eteen. Tämä voi pitää usein paikkansa, että ihmiset kokoontuvat joukkoihin tietyin perustein ja ihmisryhmä kerää aina helposti uteliaita ainakin!

Kuntavaalitunnelmia Oulusta! (30.3.2017)

Olen tavannut jo monia kuntapoliitikkoja kaikista vakavasti otettavista puolueista ja kohtaamiset ovat olleet ihan hyviä. Olen jossain määrin jopa yllättynyt positiivisesti oululaisten kuntapoliitikkojen ja heidän lähellä olevien kampanjahenkilöiden osaamisen tasosta.

Poliitikkoja arvostellaan tietenkin ja se on kuuluu osana heidän toimenkuvaansa, vaikka kuntapoliitikon varsinainen tehtävä ei ole toimia lokasankona tai edes terapeuttina. Äänestäjien pitäisi pyrkiä säilyttämään maltti ja avarakatseisuus poliittisissa keskusteluissa, eikä tosiaan purkaa omaa ahdistusta ainakaan painostavassa määrin liikaa kuntapoliitikkojen niskaan. Toivon, että kaikkialla Suomessa vaalitoreilla käytäisiin mahdollisimman rakentavia keskusteluita, vaikka oltaisiin jostain asioista täysin eri mieltäkin.

Hyvää vaalikampanjaa haluan toivottaa ihan kaikille ehdokkaille, kun onhan ehdokkaaksi pääseminenkin jo jonkin tason luottamus joiltakin muilta kansalaisilta. Muille äänioikeutetuille toivotan malttia ja vaalikeskusteluihin ehdokkaiden kanssa järjen voittoa tunteista. Olkaamme erimielisiä mutta rakentavassa hengessä!

Poliitikot väheksyvät tai jopa pelkäävät kansaa?

Huomasin vaalimainoksia selatessani, että harva ehdokas laittaa yhteystietoja ollenkaan näkyville ilmeisesti yhteydenottoja peläten.

Minä en ymmärrä, että miksi lähteä ollenkaan edes kuntapolitiikkaan, jos ei ole kanttia ottaa vastaan palautteita kansalaisilta. Vähimmäisvaatimuksena pidän, että ehdokas ilmoittaa edes sähköpostiosoitteensa vaalimainoksissa tai näkyvästi kotisivullaan. Etenkin vihreiden toiminta ihmetyttää minua, kun puolue luo mielikuvaa avoimuudesta, mutta monet vihreät ehdokkaat vetäytyvät omaan piiriinsä kivien ja kantojen alle kansalta piiloon!

Politiikka on todellakin mennyt ihan rikki, jos ehdokkailla ei ole enää kanttia ottaa edes sähköpostipalautetta vastaan. Poliitikon etenkin kuntatasolla pitäisi olla kiitollinen jokaisesta yhteydenotosta, joiden joukossa voi olla myös vihapostia. Vihapostit ja varsinkin uhkaavat viestit ovat rikosasioita. Tietoon tullut uhkaus on kuitenkin parempi asia uhatulle, kun pimentoon jäänyt aikomus vahingoittaa ehdokasta. Ja se on sitäpaitsi poliisiasia, kun ketä tahansa kansalaista uhataan.

Pidän kansalaisvelvollisuutena, että jokainen äänestäjä vaatii kuntavaaleissa henkilökohtaisen kontaktin ehdokaalta ennen kuin tekee äänestyspäätöksen. Jos ei näe kansalaisena sen verran vaivaa poislukien liikuntarajoitteiset ja muulla tavoin estyneet, että pyrkii henkilökohtaiseen kontaktiin ehdokkaan kanssa, niin kannattaako silloin äänestää ollenkaan? Vaalitoreilla on todellakin syytä käydä tai sitten voit liikuntarajoitteisenakin pyrkiä lähestymään potentiaalista ehdokasta joko sähköpostilla tai puhelimella!

Summaus ylläolevasta

Poliitikon pitää olla kiitollinen aina jokaisesta kansalaisen yhteydenotosta, eikä suhtautua niihin ylimielisellä pikkutärkeydellä kuten tyypillinen vihreä poliitikko, vaikka poikkeuksiakin suuressa kansanliikkeessä tietenkin on. Ei politiikkaan pidä lähteä mukaan ollenkaan ellei siedä kansalaisten antamia palautteita.

Kaikki työ on aina arvokasta ilman palkkaakin!

Voidaanko yhteiskunnassa sitä paremmin mitä enemmän yhteiskunnassa tehdään työtä ilman palkkaa tai korvausta?

Tarkoitan työntekona ilman palkkaa vapaaehtoistyötä ja lasten kasvatustyötä kotona. Lisäksi voimme tehdä töitä palvelus palveluksesta periaatetta vastaan, vaikka aina ei saa olla tärkeää kykeneekö toinen kansalainen korvaamaan palvelustasi ikinä takaisin.

Tehkäämme enemmän yhteiskunnassa talkoita ja vapaaehtoistyötä ilman korvausta. Toisaalta antakaamme silti mahdollisuus tavoitella parempaa elintasoa niille kansalaisille, jotka haluavat pitää elintasoa elämän tärkeimpänä asiana.

Pitääkö siitäkin saada nykyään korvaus, jos kannustat toista elämässä antaen hyvää palautetta? Markkinatalous on vääristänyt ihmisten väliset suhteet epäaidoksi ja hyötyä tavoittelevia kansalaisia on liikaa, kun voisimme kaikki tehdä enemmän töitä talkoilla ja auttaa avuntarvitsijoita, jos meillä on siihen mahdollisuus!

Oikea suomalainen nero Minna Canth!

Minna Canth oli aikalaisiaan edellä oleva hyvin rohkea nainen tasa-arvoajatuksin 1800-luvun Suomessa. Hän eli Suomessa vuosina 1844-1897 ja Canth oli syntynyt muuten Tampereella 19.3.1844!

Yhteiskuntakulttuurissa näemme vielä tässäkin ajassa, että naisten täysi tasa-arvo miehiin nähden on yhä monille täyttä utopiaa. Jopa naisten keskuudessa esiintyy ajattelua, että naisten pitää alistua miesten palvelijoiksi. En ymmärrä naisia jotka eivät ymmärrä omaa parastaan.

Naisilla pitää olla täsmälleen samat mahdollisuudet edetä yhteiskuntamme sosiaalisessa hiearkiassa kuin miehillä. Naisten ja tyttöjen pitää saada ilmaista tunteitaan avoimesti, vaikka moni tyttö voi kokea ulkoista painetta edelleen parinmuodostukseen liittyen jopa Suomessa.

Minna Canth on mielestäni nähnyt jo 1800-luvulla oleellisen asian eli tyttöjen ja naisten hyvinvointi vaikuttaa suuresti koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Tasa-arvoliikkeen alulle ja naisten suhteellisen hyvälle asemalle on ollut suuri merkitys Minna Canthin nerokkaalla elämäntyöllä tämän päivän Suomessa.

Naisten hyvinvointi ei ole miehiltä pois, vaan naisten hyvinvointi antaa miehille syyn elää ja rakastaa!

Huomenna vietetään Minna Canthin päivää:

19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päiväLähteet:

http://www.maailmankoulu.fi/node/423
https://fi.wikipedia.org/wiki/Minna_Canth

Suurmoskeija on tervetullut Suomeen!

Elämme vauhdikasta globalisaation eli valtioiden lähentymisen aikakautta maailmassa. Sosiaalista globalisaatiokehitystä on vauhdittanut merkittävästi nykymuotoinen internet-viestintä etenkin Twitterissä. Valtioiden välillä ei ole enää sähköisessä tiedonvälityksessä yleensä enää mitään raja-aitoja. Kansalaisten yhteydenpito on helppoa eri valtioiden kansalaisten välillä esimerkiksi juuri Twitterin välityksellä.

Onko Suomi YK:n Ihmisoikeusjulistusta kunnioittava valtio?

Olen Helsingin Suurmoskeija-hankkeen kannalla, koska kaikelle järkevälle uskonharjoittamiselle on sivistysvaltion luotava asialliset puitteet tai mahdollistettava puitteiden rakentaminen. Johan YK:n antamassa Ihmisoikeusjulistuksessa lukee, että jokaiselle ihmiselle on annettava vapaus oman uskontonsa ja hartauden harjoittamiseen.

YK:n Ihmisoikeusjulistus vuodelta 1948 ja sen 18. artikla on muodoltaan seuraavanlainen:

"Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja."

Lisää perusteluja Suurmoskeijan puolesta

Suurmoskeijan rakentaminen ei jätä myöskään islamistista toimintaa piiloon. Uskon Islamin myötä harjoitettavan toiminnan valvonta todellakin helpottuu sekä islamin uskovaisten sisäisessä piirissä että yhteiskunnan toimesta.  Puhumme mielellämme Islamin uskovaisia koskettavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta, mutta samaan aikaan suljemme silmät Evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeiden piirissä tapahtuvalta psykoterrorilta ja muulta haitalliselta toiminnalta uskovaisten kannalta.

Lopuksi

Olen itse saanut vahvasti kannustusta muslimeilta Twitterissä, kuten ohessa olevasta seuraajien kartasta näkyy. Ajattelen, että lähes kaikki muslimit ovat kunnollisia, vaikka heillä on sellaista tapauskovaisuutta joka ei aina täytä länsimaisen moraalikäsityksen ja terveystiedon normeja. Antakaamme muslimeille mahdollisuus vuorovaikutukseen ja muutokseen. Ihmisiä me kaikki olemme!

Yhteenveto

Suomalaiset poliitikot päättävät toivottavasti antaa mahdollisuuden Suurmoskeijan rakentamiselle Helsinkiin.

Muualla netissä

YK:n ihmisoikeusjulistus:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=fin

Huomioita median suhteesta sosiaaliseen mediaan!

Yllättävän paljon yksittäisten kansalaisten tuottamaa mediasisältöä seurataan sosiaalisen median välityksellä. Ja varsin moni haluaa somessa itsekin osallistua kuten Facebookin ryhmäviestinnästä voisi päätellä. Ja vielä useampi haluaisi sanoa tajunnat räjäyttävän sanomansa julki mutta ei vaan uskalla. Ihmeen sopuisasti mediatalojen ja yksittäisten henkilöiden tuottama sisältö kohtaa varsinkin Facebookissa ja jossain määrin myös Twitterissä. Pitää ottaa huomioon, että harva osasi arvata tällaista kehitystä vielä 10 vuotta sitten ja nyt se on ihan tosiasia sosiaalisessa mediassa.

Olisi suotavaa, että media nostaisi enemmän somessa paljon vaikuttavien kansalaisten ääntä esiin myös virallisissa julkaisuissa, jos on selvä osoitus kansalaisen poikkeuksellisesta kyvykkyydestä esimerkiksi elämäntaidon tai joidenkin muiden asioiden suhteen. Sosiaalinen media ei silti pidä olla reitti media-julkkikseksi, vaan kansalaisen pitäisi olla myös muilla elämän osa-alueilla pärjännyt kuin selfiekepin kanssa pyörinnässä. Tulee mieleen puhtaista some-julkkiksista lähinnä tosi-TV starat, jotka painuvat yleensä aina ohjelmakauden päätyttyä unoholaan. Yhteenvetona totean lopuksi, että sosiaalisen median ja perinteisen median sulavuutta pitäisi yhä kehittää tarjoamalla kaikenlaisille asiallisesti argumentoiville äänille sananvaltaa somesta mediaan.

Demarit oikeassa: "Suomeen tarvitaan vanhusasiavaltuutettu!"


Suomeen tarvitaan vanhusasiavaltuutettu, jolla on sananvaltaa ja vaikutusvaltaa hoitaa vanhusväestön asioita paremmalle tolalle. Moni vanhus on yksinäinen tuskissaan ja toki vanhuusajan tuskatilojen helpotukseen tarvittaisiin meidän kaikkien nuorempien ymmärrystä ja välittämistä.

Annetaan vanhoille suomalaisille arvokas vanhuus, vaikka heidän oppinsa esimerkiksi lastenkasvatuksessa ovatkin olleet monia heidän lapsiaan kohtaan vääränlaisia. Vanhusasiavaltuutetulla pitäisi olla myös poliittista uskottavuutta, jotta saamme taattua mahdollisimman monille vanhuksille sen paljon puhutun arvokkaan vanhuuden!

Elämän löytyminen avaruudesta olisi mullistus!

Olisihan se mullistava asia ihmiskunnalle, jos voidaan saada varmuus että muuallakin on elämää kuin maapallolla. Ensiksi elämän löytymisessä tulee mieleeni, että miten luomistarinaa kertovat uskonnot suhtautuisivat siihen ja miten se muuttaisi uskonnonopetusta. Onhan etenkin kristinusko suuressa valtavirrassa jo mukautunut tieteen kehittymisen myötä hyvin paljon ja tämä kehitys on hyvin suotavaa. Millaista elämää sitten eksoplaneetalla toisessa aurinkokunnassa voisi olla?

Ihminen on evoluution huippu maapallon massalla varustetulla planeetalla. Entä jos putoamiskiihtyvyys olisi vain puolet maan g:stä niin mikä silloin olisi evoluution huippu? Olisiko eliöllä edelleen kaksi jalkaa vai neljä jalkaa? Olisiko oliolla kolme vai kuusi kättä? Entä aivojen rakenne? Eihän toisella planeetalla olevalla eliöllä voi olla samanlainen aivorakenne kuin maapallolla olevilla kädellisillä eläinlajeilla. No tämä oli sellaista mielikuvitusleikkiä ja niin sanottujen humanoidien kehon olemuksesta varmoja mielipiteitä esittävillä. Emmehän me oikeasti tiedä millaista orgaaninen elämä voi aina jossain määrin erilaisella planeettalla kuin maapallo olla.

Pitää muistaa vaikka ihminen hallitsee ja alistaa muita eläimiä, että ihminen on juuri sen takia evoluution huippu maapallolla ja siinä sivussa voimme tuhota koko Tellus planeetan. Haitallista ihmisyyttä tietenkin on muutenkin ja se voi kääntyä nationalismin siivittämänä sodissa toinen toista kansaa vastaan. Joskus ihminen voi joutua myös kanssaihmisen tappamaksi rauhan aikana jos ei sitten henkilö tapa sitten itseään.

Ihmiskunta on nähdäkseni jossain määrin pimeydessä ja tärkeää olisi saada jokaisen aikuisen hieman käännettyä ajattelua - ostetusta hyvästä olosta sellaisiin elämänarvoihin, joita ei voi ostaa.


Menetetty tulevaisuus tekee surusta sietämätöntä!

Surusta tekee todella vaikean, jos on menettänyt läheisen ihmisen, jolla olisi ollut elämä edessä. Ihmisen mieli on jännä, kun se rakentaa tulevaisuutta niiden ihmisten kanssa joita rakastaa. Miten käy sitten kun rakas ihminen menehtyy yllättäen?

Onko oikein tuntea iloa, vaikka suree läheisen kuolemaa?

Ei rakkaan ihmisen kuolemasta täysin yli voi päästä ikinä, mutta kyllä suru helpottaa ajan kuluessa, kunhan on pahimman suruvaiheen kestänyt. Pitää sallia suruvaiheessa itselleen se, että joskus surun ollessa pahimmillaan voi kokea hyvin erilaisia tuntemuksia jopa vihasta iloon. Voimakas suru sekoittaa varmasti tuntemuksia yhtä paljon kuin voimakas rakastuminen, jos on vahvasti elämää aistiva henkilö. Ei pidä ajatella surun vallitessa, että onko väärin tuntea iloa ja vähitellen unohtaa surua. Tottahan toki on oikein ja hyvin suotavaa vähitellen päästä surusta irti, vaikka suru jäisikin mieleen elämän lopuksi aikaa, kunnes kuolema tulee omalle kohdalle.

Surun vertaistukiryhmille voisi olla kysyntää Suomessa.

Mielestäni etenkin surun prosessointiin pitäisi olla Suomessa enemmän vertaistukiryhmiä, joissa voisi avautua surustaan ja itkeä ymmärryksen vallitessa. Toisaalta myös kaikenlaisten muunlaisten tunteiden käsittelyn vaikeus on monille suomalaisille hyvin vaikeaa, jos tunteista ei kykene missään sosiaalisissa suhteissa avautumaan luottamuksen ja ymmärryksen vallitessa. Luulisin, että surun vertaistukiryhmille olisi varmasti kysyntää ympäri Suomea erilaisiin surutiloihin, joita sitten pienryhmässä käsiteltäisiin ammattilaisen tai surukokemuksista selvinneen henkilön vetämänä.

Kiitollisuudenvelka!

Miten kiitollisuudenvelka synnytetään? Se synnytetään palvelemalla jotain hyvin myötätuntoista henkilöä tai auttamalla häntä jollakin muulla keinoin. Kyse on paljon auttamisesta, kun halutaan synnyttää merkittävää kiitollisuuden kokemista, josta sitten aiheutuu vastapalveluksen aie eli kiitollisuudenvelan hyvittäminen omien tekojen välityksellä.

Väitän, että kaikki henkilöt eivät tunne kiitollisuutta, mutta jos on kyse elämän ja kuoleman kysymyksistä, niin kaikki tuntevat kiitollisuutta ellei henkilöllä ole depressiivinen ja ehkä harhainen käsitys asioista. Siksi ihmettelen miten vähän oikeasti käytetään kiitollisuudesta syntyvää markkinointikeinoa ihan tuote- ja palvelumarkkinoinnissa asiakkaita sitoutumaan.

Toki sukulais- ja ystävyyssuhteissa kiitollisuudenvelka on myös hyvin tärkeä ja sosiaalista verkostoa kasassapitävä tekijä, kunhan se olisi vaan terveellä pohjalla! Ei ole tarkoitus että pidetään kirjaa jokaisesta tarjotusta oluesta jne. Palvelus mahdollisesti takaisin saadusta palveluksesta on todella herrasmiesmäistä käyttäytymistä.

Pitää muistaa, että aina et voi myötätuntoisena ihmisenä jäädä murehtimaan jos et saa tilaisuutta hyvittää edes osittain kokemaasi hyötyä toisen ihmisen palveluksista. Voit hyvittää toisen aiheuttaman kiitollisuudenvelan myös muille ihmisille, eikä sitä järkevä ja palvelualtis kiitollisuudenvelan aiheuttanut henkilö varmaan pidä yhtään huonona asiana!

Seremoniamenoihin kuuluu suhtautua niitä kunnioittaen!

Ei muodollinen käyttäytyminen ole aina huono asia, vaan se selkiyttää monia asioita aikuisten ja lastenkin maailmassa.

Toisaalta lapsilta ei voi odottaa sellaista käyttäytymisosaamista jos heitä ei ole sellaiseen osaamiseen kasvatettu. Aikuisen on hyvä oppia jossain elämänvaiheessa kunnioittamaan sosiaalista ympäristöä jossa hän toimii ihan kaikkialla, jos se on ollut aiemmin vaikeaa.

On olemassa edelleen sermoniallisia tilanteita ja niissä on tärkeää osata käyttäytyä, koska se osoittaa kunnioitusta sermoniamenoja kohtaan. On eri asia onko seremonioilla mitään käytännön vaikutusta muuta kuin että seremoniallinen tilaisuus huokuu arvokkuutta lähinnä pitkien traditioiden ja jopa ylikorrektin käyttäytymisen vuoksi. Älä siis pilaa muiden sosiaalista tunnelmaa ja arvokasta tilaisuutta epäkorrektiudella, vaan kerro mahdollinen mielipiteesi seremonioista tilaisuuden jälkeen tai älä mene kyseiseen tilaisuuteen.

Ei pitkien traditioiden seremoniat ja tilaisuudet ole mitään pelleilytilaisuuksia saati oman arvon ja junttiuden esilletuontipaikka. Yritetään käyttäytyä arvokkaasti niissä tilaisuuksissa joissa odotetaan osallistujien käyttäytyvän arvokkaasti ja kaikissa tilaisuuksissa kuuluu kunnioittaa tilaisuuden yleistä henkeä tai tunnelmaa.

Koston enkeli!

Koston enkeli on takuulla narsistinen psykopaatti, joka saa nautinnon ja yleisön huomion tehdessään pahuutta pahantekijöille. Kostolla voi siis luoda itsestä paremman ihmiskuvan sellaisten ihmisten joukossa joiden moraalikäsitys on kieroutunut.

Koston enkeli ei tee tekojaan sen vuoksi koska hän puolustaa oikeutta, vaan sen takia koska koston enkeli puolustaa omaa egoaan ja pyrkii sitä vielä paisuttamaan. Annetaan viranomaisille työrauha ja panostetaan läheisiin ihmissuhteisiin.

Ei anneta koston enkeleille sijaa ihannoimmalla kostotekoja, vaikka se voi joskus tuntuakin hyvältä ratkaisulta. Ei kostajaa kiinnosta oikeasti oikean ja väärän rajapinta, koska hän on asettanut itsensä lakien yläpuolelle omassa narsistisessa persoonassaan.

Pahin kiusaaminen on hyljeksintää ja syrjimistä!

Ihmettelen väitteitä, ettei nykyään olisi enää syrjintään perustuvaa kiusaamista läheskään niin paljon kuin ennen on ollut esimerkiksi omassa lapsuudessani ja nuoruudessani. Tämä on silti hyvin positiivinen kehityskulku, jos se pitää paikkansa, mutta pitääkö paikkansa on sitten eri kysymys. Peruskoulun ysiluokkalaisista etenkin pojista kuitenkin moni sanoo, ettei koe omaavansa yhtään ainoaa ystävää eli halutaanko tästä ongelmasta vaieta? (Lähde: http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000004890083.html)

Tosiaan kyllä ainakin ennen kiusattiin kaikkia niitä kouluissa, jotka olivat jollakin lailla poikkeavia. Esimerkiksi vedetään housut alas ala-asteella ruokajonossa. Annetaan turpaan tarkkislaisen toimesta kaksi kertaa yläasteen käytävässä. Silti pahinta on sellainen kiusaaminen, jossa joku oppilas eristetään sosiaalisesta ympäristöstä kokonaan, vaikka lapsi voisi haluta olla muiden kanssa kaveri.

Toki vanhemmuudella ja kotioloilla on keskeinen tekijä yksilön sosiaalisten valmiuksien kehittymisessä, vaikka jotkut voivat olla temperamentilta eli perusluonteeltaan ujoja ja estyneitä. Tässä on mielestäni yliholhouksen vaaraa koulu- ja sosiaalitoimessa, koska lapsen ominaisuuksia pitäisi kunnioittaa, jos niistä ei ole selvästi todettua harmia oppiympäristölle.

On selvä asia että yksilökeskeinen muista piittaamaton käyttäytyminen periytyy sosiaalisesti oman kodin sisältä nuoriin kusipäihin, jotka eivät voi olla kaikkien kavereita. Kaveri voi olla aina ja se antaa mahdollisuuden joskus myös syvemmälle ystävyydelle!Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitokselta (THL:n) aiheeseen liittyvää tutkimustietoa:

"Ystävättä olevien poikien määrä on kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana vähentynyt. Siitä huolimatta yhä noin joka kymmenes poika perusopetuksen viimeisillä luokilla, lukioissa ja ammatillissa oppilaitoksissa kokee, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää."

Lähde: https://www.thl.fi/fi/-/kouluterveyskysely-ystavyyssuhteet-tukevat-nuorten-hyvinvointia

Media lisää ihmisten tarkkaavaisuushäiriöisyyttä!

Voiko olla että nykyinen havaintoja koko ajan ruokkiva maailma sosiaalisessa mediassa ja muussa mediakentässä pahentaa ja lisää ihmisten ADHD-häiriöisyyden ja muun tarkkaavaisuushäiriöisyyden esiintyvyyttä. Mielestäni tämä on selvä asia, koska infoähky tukkii ihmisen oman ajattelun, kun otsikkoa tulee otsikon perään niin vinhaa vauhtia. Maltillisimmat ihmiset osaavat irrottautua sosiaalisen median kanavista tunneiksi päivän aikana kokonaan. Jos ei pääse irti somesta ollenkaan, niin se voi viedä ihmisen turmioon.

Entä jos me kaikki pysähtyisimme tässä mediavirrassa ajoittain vähäksi aikaa?

Narsistin vallantunne perustuu ajattelukyvyttömään yleisöön!

Toisten vallantunne perustuu seuraajien eli sokeiden ihmiskanojen ja ihmisrottien suureen määrään. Jos ihmiset osaisivat ajatella itsenäisesti enemmän, niin silloin kukaan ei seuraisi joitain mediapersoonia ollenkaan. Kun seuraamme muita ihmisiä mediassa, ulkoistamme samalla omaa ajattelua todella paljon näille median megafoneille. Eihän ajatusten ulkoistamiseen ole edes mitään tarvetta nykyään, kun jokainen voi tuoda oman ajattelunsa julki sosiaalisessa mediassa. Ja moni tuo ajattelunsa julki ihan jo selauskäyttäytymisellä vai mitä NSA?

Vanhemmuutta pakenee moni vanhempi työelämään!

Alle kaksivuotias lapsi kuuluu mielestäni hoitaa kotona jos ei ole erityistarvetta päivähoidolle. Ei lapsia kuulu tehdä, jos niitä ei halua hoitaa.

Lapsenhoito on kovaa työtä ja moni vanhempi pakenee työelämään perhe-elämää ja tällaisen ajattelun vuoksi maksamme vielä vuosikymmenen päästä suurta laskua empatiavajeen takia. Perustelen mahdollisen empatiavajeen syntymisen päiväkotien rytmillä, jolloin lapset ja etenkin erityislapset voivat jäädä paitsioon välittävästä rakkaudesta.

Ymmärrän jotenkin Sirpa Selännettä, että hänellä oli pointtia vanhemmuutta koskevassa mediajutussaan. Ja onhan myös Selänteillä oikeus mielipiteisiin. Vinkiksi sanoisin isänä, että jos haluaa ulkoistaa suurimman osan vanhemmuuden vastuusta, niin ei silloin pidä lapsia tehdä.

Lähde Sirpa Selänteen mediajuttuun:

http://www.mtv.fi/viihde/ohjelmat/yokylassa-maria-veitola/uutiset/artikkeli/sirpa-selanne-tulistuu-puhuessaan-sukupuolten-rooleista-naisen-on-jaatava-hoitamaan-lasta/6299702

Donald Trump elää vihasta eikä rakkaudesta!

Johdanto

Periaatteessa sivistysvaltiossa ei pitäisi yhden henkilön sana painaa päätöksenteossa liikaa. Tervehenkinen poliittinen johtajuus on sitä, että motivoi kansan päätösten taakse eikä manipuloi valhein ja muuten perättömien väittämien seurauksena kansaa. Jos suuren päätösvallan omaava poliittinen johtaja jää kiinni valehtelusta eikä hän myönnä sitä. niin hän on täysin kelvoton hoitamaan tehtäviään.

Donald Trumpin mielenlaatu

Nähdäkseni Donald Trump ei elä rakkaudesta vaan vihasta, vaikka hän uskottelee olevansa rakastavainen mies. Mitä tekoja Trump tekee ja on tehnyt? Ei rakkaus ole hokemista ja vakuuttelua, vaan rakkaus on vilpittömin mielin tehtyjä hyviä tekoja. Ei rakkaus ole virnistelyä meikattuna kuvissa! Rakkaus on aidosti kilttiä, eikä rakkautta voi vihalla pysäyttää.  Rakkaus pysyy totuudessa ja tosiasioissa pysyminen ja totuuden etsintä ovat ihmiskunnan kehityksen perusta. Ei impulsiivisella raivoamisella ymmärrysvajeessa voi hoitaa Yhdysvaltojen presidentin tehtävää. Donald Trump ei puoliseniilinä vanhana äijänä enää tule muuttumaan, joten en voi muuta kun toivoa, ettei Trump saa aikaan merkittävää tuhoa koko maapallon hyvinvointia ajatellen.

Olin väärässä!

Olin itse lapsellinen, kun ajattelin Donald Trumpin muuttuvan presidentin virkaanastujaisten jälkeen. Ei Trump tule muuttumaan ja tämä on korkea aika myöntää kaikkialla maailmassa. Tällä menolla USA joutuu kohta muun maailman talouspakotteiden ja muiden mahdollisten sanktioiden kohteeksi. Pidän edellistä jopa hyvin toivottavana, jos presidentti Donald Trumpin hallinnossa ei löydy ollenkaan järjenääntä. En halua nähdä Trumpia ikinä Suomessa ainakaan.

Valhe- vai tietoyhteiskunta?

Lopulta tieto voittaa, koska emme voi elää harhakäsityksessä ja sitä ruokkivassa yhteiskuntailmapiirissä. 

Jos valitsemme valheen ja disinformaation tien, niin silloin ei lopulta enää millään ole mitään väliä. Tottahan toki tarvitaan korkeakoulutusta, mutta sen varjolla ei pidä vähätellä laajan perusopetuksen merkityksen tärkeyttä.

Oletko miettinyt, miten vähän oikeasti tiedät asioita? Et välttämättä ole esimerkiksi niin rakastettu ihminen kuin oletat. Toisaalta voit olla paljon rakastetumpi ihminen mitä saat ikinä tietää. 

Todellinen tieto on sitä että tietää miten vähän tietää suhteessa kokonaistiedon määrään. Tärkeintä on osata hakea tietoa ja testata jatkuvasti disinformaation lujuutta ja osoittaa se lopulta vääräksi.

Robotiikka tulee, oletko valmis?


Jos ajatellaan että robotit tekevät yhä enemmän töitä, jonka takia työttömyysaste nousee, niin miten kansalaiset saavat perustoimeentulonsa? Robotiikan kehittäjävaltioissa töitä riittää erikoisosaajille ja tietenkin myös sellaisissa työtehtävissä joissa robotti ei voi korvata ihmistä.

Raha syntyy lisäarvon tekemisestä, jalostusarvosta tai palveluarvosta eikä mistään muusta vai mitä mieltä olette?

Robotiikka tehostaa joitakin työtehtäviä, mutta kuten kaikki järkevät ihmiset ymmärtävät, niin ei työnteko tule kuitenkaan loppumaan, mutta konkreettista työtä tulee olemaan koko ajan vähemmän. Lähi-tulevaisuuden robotiikan avulla ei välttämättä tulla tekemään merkittäviä liikevoittoja, koska kilpailu pitää hinnat alhaalla sekä robotiikassa että robotiikkaa hyödyntävissä prosesseissa.

Merkittävin liikevoitto tulee yhteiskunnallista palvelua tehostavan robotiikan myötä.

PS. Kiitos inspiraatiosta kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok) Facebook-päivitys.

Tyttöjen kasvatus luo yhä pohjan perinteiselle parisuhteelle!

Jos henkilö on jäänyt vaille turvaa ja suojaa lapsena, hän saattaa usein aikuisena hakea turvaa parisuhteestaan.

Olisiko useimpien tyttöjen haave just sen takia löytää vahva ja ymmärtäväinen mies, koska turvatonta elämää kokenut tyttö haaveilee jo lapsena, että elämänkumppani sietäisi tytön ajatukset ja tunteet tuoden samalla turvaa.

Tytöt pärjäävät kouluelämässä paremmin kuin pojat Suomessa, mutta se ei ole mielestäni koko totuus aikuistuvista suomalaisista. Tytöt joutuvat usein ottamaan liikaa vastuuta omasta elämästään jo nuorella ikää ja se ei voi olla vaurioimatta luonnollista suhtautumista elämään.

Tyttöjen lapsuudessa luodaan kasvatusolosuhteilla pohja perinteiselle sukupuoliroolitukselle, koska tytöt hakevat omasta miehestään sittemmin kaikinpuolin turvaa elämään, vaikka se voi olla usein turhaa, etenkin jos miehelläkin on ollut vaikea lapsuus.

Ydinviesti on viestinnässä tärkein asia!

Viestimme sosiaalisessa mediassa koko ajan, vaikka järkevintä olisi välillä pysähtyä ja miettiä omaa ydinviestiä, että mitä asiaa haluaa oikeasti painottaa viestinnässään. Toki viestinnässä painotus on vaikeaa, jos ottaa huomioon viestinnässä myös omat reagoinnit toisten julkaisuihin.

Suurin vaikutus yleiseen mielikuvaan henkilöstä sosiaalisen median välityksellä on tietenkin hänen sosiaalisen median profiilien kotisivulla. Kannattaa käyttää hyviä kuvia ja korostaa parhaita puolia, jos haluaa oman ydinviestin luovan mielikuvaa asiantuntemuksesta ja sivistyksestä. Ei kannata käsitellä kuvia sosiaalisen median palvelun profiilin etusivulla, jos haluaa viestiä että henkilönä on rehellinen, aito ja luotettava.

Ydinviestin hahmottaminen niinkin spontaanissa viestinnässä kuin sosiaalinen media on joskus hyvin hankalaa, jos ei ole tehnyt selvää itsetutkiskelua kaivaakseen tämän viestin esille itsestään. Itse kun ajattelen vaikeasti mielenterveydeltä sairastuneena kansalaisena ydinviestiäni sosiaalisessa mediassa, niin haluan välittää sellaisen mielikuvan, että elämässä on toivoa!

Toinen keskeinen ydinviesti tai tavoite viestinnässäni on pyrkiä aktivoimaan muita henkilöitä keskustelemaan, mutta tässä asiassa en ainakaan vielä ole onnistunut. Kolmas rinnakkainen tavoite minulla on antaa mielikuva asiallisesta, varteenotettavasta, idearikkaasta ja rakastavaisesta miehestä.

Lopulta asia on juuri niin että vain harva henkilö yleisöstäsi osaa nimetä kolme parhainta kirjoitustasi, vaikka sinulla olisi aktiivilukijoita tuhansia. Joku voi osata nimetä yhden tärkeän kirjoituksen blogistasi, mutta useampia on takuulla jo hankala ulkomuistin varassa nimetä.

Edelliseen viitaten väitän että yleensä sosiaalisessa mediassa joka päivä on uusi alku, jos ei ole munannut itseään tosi pahasti. Ja moni voi munata itsensä tarkoituksellakin kalastellessaan huomiota itselleen.

Mikä on sinun ydinviestisi sosiaalisessa mediassa? Oletko miettinyt sitä ollenkaan?

Donald Trump on huomenna USA:n presidentti! (19.1.2017)

Politiikassa pitäisi löytää aina jonkinlainen ymmärrys myös poliittisia vastustajia kohtaan.

Yhdysvaltojen ensimmäinen tummaihoinen presidentti Barack Obama ei ehkä aivan onnistunut tehtävässään, jos ajatellaan Obaman kauden osittain aiheuttaneen Donald Trumpin nousun Yhdysvaltojen presidentiksi. Olisi parempi hakea yhteistä agendaa ja yhdistäviä tekijöitä poliittisten vastustajien kanssa, vaikka aina on helpompi lytätä ja tölviä toista.

Donald Trump sai vaalijärjestelmän luottamuksen pienemmästä äänimäärästä huolimatta ja turha sitä on Hillary Clintonin kannattajien enää itkeä. Tosiasia on että Donald Trump on itse antanut aihetta murhaavalle arvostelulle ja kritiikille.

Olisiko Trumpin vastustajien silti aika istua alas ja miettiä, että onko järkeä suhtautua huomenna perjantaina virkaanastujaisia viettävään Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin niin epäkunnioittavasti ja epäluuloisesti?

Mitä jos antaisitte Trumpille mahdollisuuden näyttää osaamistaan. Mikäli hän on todellakin epäkelpo presidentiksi, niin eihän Trump silloin koko kautta presidenttinä edes istu. Ymmärrystä ja voimia Donald Trumpin vastustajille.

Onnea tietenkin Donald Trumpille Yhdysvaltojen presidentin tehtävään, jota hän toivottavasti tehtävään kuuluvalla arvokkuudella, parhain taidoin ja Yhdysvaltojen kansalaisia, ja etenkin kaikkia niitä kansalaisia jotka tarvitsevat yhteiskunnalta eniten tukea, ajatellen toimii! Eurooppalaisena ja suomalaisena myös toivon, että Trump osoittaa jatkossa parempaa diplomaattista osaamista maailmanpolitiikassa! Onnea tehtävään Donald Trump!

Älyllinen elämä, joka kykenee tähtien väliseen matkustamiseen?

Oletetaan, että älyllistä elämää on olemassa toisella planeetalla.  Silloin vain ravintoketjun ehdoton huippu voi tehdä tähtien välisiä matkoja.

Muukalaiset avaruudessa eivät välttämättä ole vihamielisiä.

Entä jos jollain sivilisaatiolla ei ole ollut sisäisiä ristiriitoja ollenkaan mutta he tekevät kaikkensa oman elämän säilyttämiseksi. Toisaalta kyseessä ei silloin olisi välttämättä elämään sotaisasti suhtautuva sivilisaatio.

Elämäntyyli maapallolla

Entä jos ihmiskuntaa kehittyneempi sivilisaatio muodostuu sukupuolettomista eliöistä, jotka voivat kaikki jatkaa sukua. Parinmuodostus aiheuttaa maapallon eläinten keskuudessa vaikeimmat sisäiset ristiriidat ja yleensä tämä koskee etenkin uroksia.

Kehitys vaatii yhteiseen hyvään pyrkivää harmoniaa sivilisaation sisällä.

En usko että tähtien väliseen matkailuun kykenevä sivilisaatio kärsii ollenkaan sisäisistä ristiriidoista saati konflikteista.

Kaikki myöhemminen todellinen on ollut aina sitä ennen uskomatonta!

Mikä tuntuu tällä hetkellä uskomattomalta, se on joskus todellisuutta. Näin on aina ollut ja näin on aina oleva!

Henkinen tuska kärsii yhteiskunnallisesta ymmärrysvajeesta!

Henkinen tuska jää usein huomaamatta, vaikka se on yhtä todellista kuin fyysistä kidutusta kokevan henkilön kokema tuska.

Henkistä tuskaa yleisesti vähätellään Suomessa, vaikka sen takia moni menettää suoraan henkensä itsemurhien ja päihdeongelmien takia.

Kidutuksena pidetään usein vain fyysistä kajoamista. Henkisen kiduttamisen tunnistaminen on tietenkin lievemmissä tapauksissa hyvin vaikeaa, mutta räikeimmät tapaukset tuovat asialle tunnettavuutta ja ehkä näin voidaan hakea ymmärrystä monenlaista henkistä kidustusta kokeneita ihmisiä kohtaan.

Kun esimerkiksi Amnesty International Suomen osasto ottaa kantaa asioihin, niin harvoin jos ollenkaan otetaan kantaa pelkkää henkistä tuskaa ja sosiaalista eristämistä kokeneiden ihmisten puolesta. Toki fyysinen kidutus aiheuttaa henkistä tuskaa, mutta henkinen tuska voi olla pelkästään jo niin pahalta tuntuvaa, että ihminen haluaa kuolla.

Mielestäni henkistä tuskaa kokevien ihmisten ja siitä selvää näyttöä omaavien henkilöiden kertomukset ansaitsevat suuremman painoarvon ihmisoikeusasioissa. Emme saa myöskään unohtaa yhteiskuntamme mielenterveydellisen tason kohentamiseen pyrkivän ajattelun ja toiminnan tärkeyden merkityksen tajuamista!

Mediatalot, toimittajat ja sosiaalinen media?

Internet luo medialle mahdollisuuksia!Suomalaiset mediatalot ovat vähitellen sopeutumassa internet-aikakauteen. Moni toimittaja suhtautuu edelleen pitkin hampain sosiaalisen median käyttäjiin, mikä on tavallaan ymmärrettävää, kun ajattelee asiattoman viestinnän määrää eri sosiaalisen median foorumeilla. Toisaalta suurin osa toimittajista lienee myöntynyt ajatukselle, että kansalaiset käyttävät koko ajan yhä enemmän media-aikaa juuri sosiaalisen median välityksellä.Facebookin käyttötottumukset ovat muuttuneet?Kansalaisten sosiaalisen median käyttötottumukset ovat myös nähdäkseni muuttuneet kun yksityisyyteen on alettu kiinnittää enemmän huomiota eikä silloin ole enää mielekästä jakaa henkilökohtaista tietoa ainakaan suurelle joukolle nettikavereita. Otaksun suomalaisten netikäyttäjien seuraavan nykyään aktiivisemmin mediatalojen tilejä ja julkisuuden henkilöitä sosiaalisessa mediassa kuin läheisiä ihmisiä. Esimerkiksi Facebook oli oman käyttäjäkokemukseni mukaan vielä 2010-luvun alussa hyvin paljon kaveripalsta. Facebookissa painopiste on siirtynyt monella käyttäjällä kohti yleismediaa eli seurataan paljon mediataloja ja ollaan ehkä mukana joissakin keskusteluryhmissä.Mikä on kotisivusi ja toivottavasti käytät monia välilehtiä!Mediassa ollaan takuulla huomattu, että etenkin Twitterin ja Facebookin kautta mediatalon julkaisut leviävät laajalle tehokkaasti. Tämän edellisen voi päätellä siitä, että moni mediatalo on jo varsin aktiivisena jakamassa sisältöään itsenäisesti sosiaalisessa mediassa. Mediakenttä pirstaloituu voi moni ajatella, mutta onko se hyvä vai huono asia? Epäilen, että yhä harvemman netinkäyttäjän kotisivu on kotitietokoneen selaimessa esimerkiksi Yleisradio, Helsingin Sanomat tai MTV3. Suomalaisten netinkäyttäjä valistuneimmillaan käyttää selaimessa tietenkin välilehtiä, joiden avulla voi avata myös mediatalojen kotisivuja. Sosiaalinen media antaa nähdäkseni monipuolisemman mediakuvan uutissyötteenä ytimekkäästi kuin minkään mediatalon seurannassa oleva yksittäinen etusivu. Monipuolinen uutissyöte Facebookissa edellyttää, että seuraa monien eri mediatalojen Facebook-tilejä.Netin mobiilikäytöstäNetin mobiilikäyttö on takuulla hieman erilaista kuin kotitietokoneen välityksellä. Esimerkiksi Facebook on yleensä laajana kokonaisuutena hankala hallita pienellä näytöllä, vaikka julkaisuiden laajuus riippuu tietenkin vain käyttäjästä. Tabletilla voi käyttää Facebookia jo paljon helpommin ja selata muutenkin nettiä monipuolisemmin. Pienellä puhelimen näytöllä lienee WhatsApp, Snapchat, Instagram ja Twitter ne applikaatiot jotka dominoivat, koska käyttäjäkokemukset pienellä näytöllä ovat käyttäjillä hyviä eli kyse on käyttäjäystävällisyydestä. WhatsApp  ja Snapchat ovat minulta jääneet käyttämättä, vaikka olen kuullut juttua, että sukujen ja kaverien keskuudessa näitä applikaatioita erityisesti käytetään. Kyllähän Intagramia käytetään myös jonkin verran kaverien väliseen yhteydenpitoon, mutta pääasiassa Instagram taitaa mahdollistaa fanittamisen.Twitter on arvostettu mediassa!Media on näkyvästi mukana tietenkin juuri Twitterissä, koska Twitterin arvostus on vaikuttavissa ja vakavasti otettavissa yhteiskunnallisissa piireissä hyvin korkealla tasolla. Merkittävillä mediataloilla on puhelimiin omia applikaatioita ja niiden käyttö on takuulla kasvanut muutamassa vuodessa todella merkittävästi. Media on siis aktiivinen internetin hyödyntäjä vihdoinkin, vaikka moni mediassa työskentelevä henkilö suhtautuu internetin mukanaan tuomiin ilmiöihin ja mahdollisuuksiin yhä hyvin epäilevästi.Toimittajan terve suhde sosiaaliseen mediaan?Toimittajan pitäisi käsittää se, että sosiaalinen media on ollut merkittävä osa elämää monilla kansalaisilla jo vuosikausia ja tätä ilmiötä pitää yrittää ymmärtää. Toki sosiaalisen mediaan liittyy lieveilmiöitä, mutta niitä pitää yrittää yleistämättä ymmärtää ja silloin toimittaja on vapaa asenteellisuudestaan ja kohtaamaan kansalaisia jopa sosiaalisen median välityksellä.

Tekniikasta ja teknisistä keksinnöistä

Tekniikan alan stereotypiana (1-4) voidaan väittää seuraavaa:

1. Koneenrakennus ja metalliteollisuus on saksalaisten pelikenttä.
2. Robotiikka ja automaatiotekniikka on japanilaisten heiniä.
3. Internet ja sotateknologia on Yhdysvaltojen johtajuuden alla.
4. Hienomekaniikka kelloseppätarkkuudella on sveitsiläisten osaamisalue.

Yhteisiä piirteitä löytyy yllä esittämääni tekniseen ylivoimaan, jonka johdosta kyseisiä valtioita Saksa, Japani, Yhdysvallat ja Sveitsi pidetään oman alansa globaalina johtajana tekniikan stereotypisessa käsityksessä. Kaikki yllä mainitsemani valtiot ovat pysyneet kehityksen mukana ja tavallaan jopa sen edellä, jolloin nämä valtiot ovat saaneet myös kilpailuetua muihin valtioihin verrattuna.

Tekniikan alan keksimisestä nyt!

Olettamani on että yksinkertaiset tekniset välineet on jo kaikki keksitty, joten ainoastaan teknisiä tietoja soveltaen voi luoda keksinnön. Lisäksi tekniikan kehittymisen ja myös helpon rahan toivossa todella moni insinööri miettii lähes päivittäin kaikkia mahdollisia ideoita, joita voisi hyödyntää ihmisten hyväksi ja saada vielä rahaa.

Joten on täysin selvä asia, että mullistava keksintö kaipaa taakseen entistä suuremman joukon ihmisiä kuin vuosikymmeniä sitten. Tarvitaan teknistä osaamista jo niin paljon tekniikan alan keksinnöissä, että sitä on tietoa ja osaamista on mahdotonta yhden ihmisen hallita autotallissaan.

Toisaalta voi ajatella, että kaikki kirjat alkavat yhdellä sanalla, joten eikö yksittäinen keksintökin ala vähitellen toteutua yhdestä peruskysymyksestä. Esimerkiksi kysymys on voinut olla seuraavanlainen: "Miten voimme toteuttaa ihmisten välisen kommunikaation langattomasti?" Ja nykyään kysymys kuuluu seuraavasti: "Miten voimme hyödyntää big dataa teknisesti parhaiten ihmiskunnan edun mukaisesti?"

Ihmiskunta kulkee kohti julkista viestintää omasta elämästä

Entä jos kahdenkeskiset puhelinkeskustelut lähes loppuvat ihmisten välillä? Vaikuttaa jo nyt siltä, että ihmisistä koko ajan suurempi osa siirtyy käyttämään sosiaalisen median palveluina ryhmäviestintää ja jopa julkista viestintää yhä enemmän omasta elämästä.


Entä yksityisyyden merkitys?

Yksityisyyden merkitystä pidetään tärkeänä vielä tällä aikakaudella, mutta oletan silti ihmiskunnan kehittyvän kohti lähes täydellistä avoimuuden aikaa. Avoimuuden aika olisi myös maailmanrauhan perusta. Mahdotonta sanoa millä aikavälillä muutos tapahtuu, vaikka tämä muutos kahdenkeskisestä keskustelukulttuurista ryhmäviestintää kohtaan on olemassa oleva tosiasia jo nyt!

Puhelinkeskustelut sotivat avoimuutta vastaan

Kahdenkeskinen puhelinkeskustelu tai tekstiviestien vaihtaminen antaa heti hieman salailevan mielikuvan viestinnästä. Entä jos ihmiskunta kehittyy lopulta niin avoimeksi, että kaikki ihmiset ovat tavallaan yhteydessä toisiinsa jos ihmiset niin haluavat?

Tekoälystä voisi olla hyötyä lähimpien ystävien valikoitumisessa

Miten silloin valikoituu lähimmät ystävät, jos kaikki viestintä on ryhmviestintää tai julkista viestintää? Voisiko tekoälystä olla hyötyä, kun mietitään henkilölle ideaalisia ihmissuhteita tai ihmisten joukkoa, johon voisi kuulua ja sitten voisi löytää kyseisestä ihmisjoukosta myös elämänkumppanin.

Suuri kysymys

Alkaako ihmiskunta lopulta väestönkasvusta huolimatta muistuttaa yhä enemmän ajatuksiltaan toinen toista ihmistä?

Sote-uudistus markkinoidaan kansalle valinnanvapaudella! (21.12.2016)

Mielestäni on erikoista, että valinnanvapauden voimalla soteuudistukselle yritetään saada laajaa kannatusta kansan piirissä. Valinnanvapaus ulkoistaa hoidon paremmuuden arvioinnin potilaalle ja tämä ei ole oikein. Kriteerit pitää olla yhtenevät.Valinnanvapaudesta vielä lisää kritiikkiä!1. Minä mitään valinnanvapautta kaipaa, vaan kaipaan toimivaa perusterveydenhuoltoa kahden pikkupojan isänä!2. Valinnanvapaus ei voi olla oikein perusterveydenhuollossa, koska silloin menee mielikuvat ja todellisuus sekaisin.Jotain hyvääkin?1. Työterveystasoisesta hoidosta kyllä puhutaan koko kansalle, mutta toteutuuko tällainen ihanteellinen tila?2. Toki järjestöt ovat alikäytetty mahdollisuus sote-koulutuksessa ja kuntoutumisosaamisessa ja muussa kuntoutumisen täydennyspalvelussa.3. Ongelma sote-asioissa on tänä päivänä palvelualttiuden puute. Jos soteuudistus onnistuu kohentamaan sote-leadership henkeä, niin se on kannatettavaa.Lopuksi käsittelen sote-talousHienoa että Suomessa ollaan näin innovatiivisia että ihmisten perustarpeista tehdään bisnestä. Siis perusterveydenhuollosta tehdään laajassa mittakaavassa bisnestä. Ei tämä voi olla oikein!

Lähteet:"Uudistuksen taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu sekä palvelujen saatavuuden parantaminen."http://yle.fi/uutiset/3-9367832"Ihminen sitoutuu tietylle palvelutuottajalle yhdeksi vuodeksi. Jos on tyytymätön palveluun, voi saada luvan vaihtaa.Palveluntuottajan pitää täyttää tietyt kriteerit."http://www.aamulehti.fi/kotimaa/nain-sote-ratkaisu-muuttaa-suomalaisten-elamaa-uudistus-pahkinankuoressa-24159282/

Atte Jääskeläinen on mies paikallaan!

Vastuullisen journalismin pitää kyetä näyttään toteen yhteiskunnallisia epäkohtia, eikä alkaa lynkata julkisesti edes pääministeriä hänen henkilökohtaisten ominaisuuksien ja kiivaiden mielipiteiden vuoksi. Yleisradio jahtasi jo aikoinaan Matti Vanhasen eroamaan lautakasajutuillaan, joten päätoimittaja Atte Jääskeläisen toiminta on siihen nähden täysin ymmärrettävää.

Inpiraationi lähde:

http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005006290.html

Maailmanrauhan resepti!

Sosiaalinen media ja sen palveluntuottajat eivät toimi oikein, kun ne eivät pyri kumoamaan riittävällä voimalla pelkotiloja ihmisten pariin lisäävää ja muuten disinformatiivista viestintää.

Ihmiskunnan pariin tarvitaan luottamusta ja jos sosiaalisen median suurilla toimijoilla kuten Facebook ja Google on tietoa, että ihmiskunta on suureksi osaksi hyvänlaatuisia ja rakkauteen kykeneviä ihmisiä, niin miksi tätä tietoa ei yritä tuoda suurista tietuekokonaisuuksista julki?

Mielestäni sosiaalisen median piirissä ei olla ymmärretty paneutua tähän kerätyn informaation todelliseen arvoon riittävän vakavasti, koska se saattaa mahdollistaa koko ihmiskunnan rauhaisan yhteiselon ja maailmanrauhan tietyllä aikajänteellä.

Toivon että sosiaalisen median suurilla palveluntarjoajilla olisi jonkinlainen yhteinen strategia, jonka seurauksena ihmiskunta saavuttaa aidon sivistystason ja rauhantilan mahdollisimman laajana jopa ennemmin kuin mitä moni asiaa miettinyt on osannut edes kuvitella.

Vladimir Putinin ja presidentti Niinistön välinen ystävyys? (11.12.2016)

Minua mietityttää, että jääkö Suomen rooli Yhdysvaltojen ja Venäjän välisenä sillanrakentajana huomattavasti pienemmäksi mitä ehkä haaveilemme. Onhan nyt viime päivinä esitetty epäilyjä, joiden mukaan venäläiset olisivat suosineet ja tehneet tihutöitä Donald Trumpin vaalivoiton puolesta.

Voi hyvin olla, että presidentti Sauli Niinistö turhaan ylpeilee hyvillä suhteilla presidentti Vladimir Putiniin, joita Donald Trump voisi Yhdysvaltojen presidenttinä Niinistön kautta hyödyntää. Nyt vaan vaikuttaa siltä, että Trumpilla on erinomaiset suhteet jo entuudestaan Putiniin eikä siihen suhteeseen tarvita liitoshenkilöksi muuta kuin korkeintaan tulkit.

Suomi voi kyllä nöyrällä diplomatialla saavuttaa arvostusta ns. sillanrakentajana Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä, kunhan muistetaan pysyä totuudessa, eikä esimerkiksi tehdä sisäpolitiikkaa ulkopolitiikalla.


Poliisi väittää tappamisen motiiviksi mielenterveysongelmia

Vaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsii elämänsä aikana noin 20 prosenttia väestöstä Suomessa.

"Vuosittain 1,5 prosenttia suomalaisista sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön. Joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä. Ainakin joka kymmenes tai ehkä jopa joka viides suomalainen kokee elämänsä varrella ainakin yhden vakavan masennusjakson."

Lähde:
Terveyskirjasto.fi / Mielenterveyden häiriöt / Esiintyvyys

Tosi törkeää ja anteeksiantamatonta poliisilta hakea motiivi tappamiselle mielenterveyden häiriöistä, koska se on tietenkin aina osatekijänä kaikissa henkirikoksissa.

Leimataan kansaa oikein huolella vaan. Tietenkin jos kyseessä on selvästi harhainen mielisairas, niin teko oltaisiin voitu estää paremmalla hoidolla.

Mielenkiintoinen kysymys mielestäni on henkirikoksiin liittyen, että miksi läheskään kaikista ihmisistä ei tule tappajia edes äärimmäisessä henkisessä paineessa?

Suomalainen konsensus: "Arbeit Macht Frei!"

Tätä "arbeit macth frei" -politiikkaa harjoitetaan nykyään Suomessa yli puoluerajojen.

Tärkeää on nyt se että on työtä, vaikka työ on järjetöntä eikä työllä ole muuta merkitystä kuin työnteko. Suomalainen poliitikko luulee todellakin yli puoluerajojen natsien kanssa samalla lailla, että korkea työllisyysaste tai jopa täystyöllisyys on kaikki kaikessa yhteiskunnalliset ongelmat korjaava ratkaisu, vaikka työllä ei olisi mitään järkeä saati taloudellista kannattavuutta.

Ikävää että korkeaan työllisyysasteeseen sokeasti uskova natsimielinen ajattelu on hyvin yleistä myös suomalaisen vasemmiston piirissä. Oikeistopuolueilta pakkotyöhön uskovaa politiikkaa voi tietenkin odottaa itsestäänselvyytenä, vaikka työväenliike on perinteisesti poliittisesti lähempänä sokeasti työntekoon uskovaa oppia.

Tässä viisi huomiota työnteosta, jotka pitäisi vastuullisen poliitikon ymmärtää.

1. Työntekoon pitää motivoida eikä pakottaa.

2. Yhteiskunnassamme tehdään onneksi vielä paljon työtä vapaaehtoisesti vailla ansiotuloa.

3. Työllisyyspolitiikka jolla pyritään työllistämään on kansalaisten työmotivaation tappaja, koska pakko on aina huono ja latistava keino. Yhteiskunnalisen pakon myötä syntyy käsitys, että yhteiskunta hoitaa kaiken eikä kansalaiset osaa enää ottaa vastuuta ellei virastoihmiset ole välikätenä.

4. Ansiotyöllä pitää olla aina korkeampi merkitys kuin pelkkä työnteko tekemisen vuoksi.

5. Kannustavuutta tarvitaan hyviin tekoihin luomalla kaikille kansalaisille hyvät elämän perusedellytykset, eikä pakkotyöhön uskovalla politiikalla tähän tavoitteeseen päästä.

Konsensus uskoo yhteen totuuteen

Sosialistinen holhoava työllisyyspolitiikka ja oikeistoliberaali sadistinen kansalaisten rangaistus pakkotyöllä kohtaavat näinollen aikamme Suomessa yli puoluerajojen. Itse pidän tätä hyvin huolestuttavana yhden totuuden hyvinvointipoliittisena mallina.

Pääministeri Juha Sipilä ei tajua median ja politiikan suhdetta! (2.12.2016)

Pääministeri Juha Sipilän ja Yleisradion suhde puhutti illan Pressiklubi ohjelmassa Ylen TV1 kanavalla. Tällä viikolla on paljastunut, että Sipilä haluaa vaikuttaa mediaan suoraan, eikä hän jätä vaikutusta oman itsenäisen toiminnan asteelle.

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen pilasi Yleisradion maineen puolueettomana mediana tai se antoi paremminkin kuvan vallitsevasta tilanteesta. Onko Atte Jääskeläinen päällikkö, joka ei luota alaisiinsa? Onko vika toimittajissa vai päällikössä?

Hyvä journalismi perustuu vapauteen ja sen vastuulliseen käyttöön

Hyvä journalisti ansaitsee aina luottamuksen ja kannustavan esimiessuhteen. Poliittisen median uskottavuus on osittain vaakalaudalla. Yleisradion pitää demokratian toimivuuden kannalta tervehdyttää toimintaansa.

Poliitikko ei saa suoraan vaikuttaa poliittiseen journalismiin

Ei pääministerin saati muidenkaan poliitikkojen tehtävä ole valvoa mediatalon toimituksellista sisältöä! Pyrkimys totuuteen, kuten Atte Jääskeläinen on linjannut median tehtävää viime aikoina, on kannatettava eikä tällöin voi unohtaa myöskään median vastuullisuudentuntoa.

Juha Sipilä on ajatellut mediaa oman asiansa ajajana

Muistaako joku vielä vuoden 2015 pääministeri Juha Sipilän Yleisradion TV1 kanavalla parhaaseen katseluaikaan pitämän kekkosmaisen puheen, johon Jääskeläinen oli antanut luvan. Koko poliittinen järjestelmä on koetuksella, jos poliitikot eivät anna Yleisradiolle toimintarauhaa. Suomalainen yhteiskuntajärjestelmä tarvitsee Yleisradion panoksen politiikan ajankohtaisjournalismissa.

Yhteenveto

Atte Jääskeläisen tasapainoilu omien toimittajien ja poliitikkojen palautteisiin vastaajana ei ole helppo. Pääministeri Juha Sipilä ei ole puolestaan tajunnut vastuullisen poliitikon arvokasta käyttäytymistä ja sananvapauden kunnioittamista.Lähteet:

Illan Pressiklubi: http://areena.yle.fi/1-3395008

Juha Sipilän puheesta vuonna 2015: http://yle.fi/uutiset/3-8308292

Peruskoulun pyrittävä rakentamaan hyvä luottamussuhde oppilaisiin!


Tässä kuvassa olevassa sitaatissa on professori Liisa Keltikangas-Järvinen asian ytimessä! Tässä on tosiaan pohtimisen paikka.

Toisaalta tässä on vaarana myös vanhempien kohtuuton syyllistäminen, jos oletuksena on että hyvän vanhemmuuden seurauksena lapsesta tulee kiltti. Lapsissa on tärkeää nähdä yksilölliset erot. Jotkut vaativat paljon enemmän lapsina huomiota ja lempeää ohjausta kuin toiset. Ketään ei silti saisi jättää lapsena huomiotta.

Emme voi tässäkään ajassa sairaita piirteitä omaavilla vanhemmille kai oikein mitään, jos kulissit ovat perheessä pystyssä. Voisiko oppilashuolto tehdä enemmän lasten hyvinvoinnin eteen siten että ujoimmatkin oppilaat oppisivat enemmän luottamaan koulun aikuisiin. Hienoin osoitus voi olla luottamuksesta koulun aikuista kohtaan, että lapsi uskaltaa kertoa avoimesti omassa perheessä vallitsevista epäkohdista.

Toki lapsi voi joskus olla niin sokea vanhempiensa suhteen, että pitää heidän häiriöistä käyttäytymistä itseään kohtaan ihan luonnollisena. Kyyneleet tulee silmiini kun ajattelen, että edelleen näin räikeät lasten kaltoinkohtelut perheissä ovat todellisuutta Suomessa!

Linkki Hesarin Elämä-teemaosioon:  http://www.hs.fi/elama/

Tappava bakteerikanta opettaa ihmiselle nöyryyttä!

Terrorismi luo perusteetonta pelkoa

Puhumme mielellämme uhkakuvista, mutta ovatko kaikki uhkakuvat kovinkaan todennäköisiä? Ei edes paljon matkustavan suomalaisen ole järkevää antaa terroristien pelolle valtaa, vaikka tietyillä alueilla etenkin ulkomailla liikkuessa on hyvä olla hieman valppaampi.

Bakteerit tappavat

Entä jos ihmiset käyttäisivät edes puolet siitä energiasta itsestä huolehtimiseen, joka nyt käytetään epätodennäköisten pelkotilojen ja elimistön ulkopuolelta tulevien uhkakuvien miettimiseen.  Tosiasia on että pienestä alkava bakteeritulehdus on hyvin paljon todennäköisempi ihmisen tappaja kuin mikään terroristi tai siihen vertautuva mielipuoli.

Immuniteettijärjestelmä on pitkän iän salaisuus

Ihailen bakteerien sinnikyyttä, kun useat erilaiset bakteerit yrittävät sairastuttaa ihmisen kuolettavasti, etenkin jos ihmisen immuniteetti on alentuneella tasolla. Jokaisen ihmisen puolustusmekanismi käy jatkuvaa taistelua näitä ihmisen tuhoamiseen pyrkiviä bakteerikantoja vastaan.

Toivotan bakteereille menestystä!

Itse en edes halua elää aikakautta, jolloin ihminen on voittanut pahimmat bakteerikannat. Enkä pidä edes todennäköisenä, että ihminen voittaa maapallon elämän ensimmäisiä elonmerkkejä osoittaneiden bakteerikantojen jalostuneempia jälkeläisiä tulevaisuudessakaan.

Bakteerit opettavat moraalia

Bakteerikantojen tuoma moraalinen opetus on niiden kuolettavan vaikutuksen vuoksi olemassa. Pahanlaatuiset bakteerikannat opettavat ihmiselle nöyryyttä  ja kunnioitusta luontoa kohtaan kuolemanriskin ja usein myös tappavuutensa vuoksi.

On olemassa ihmiselle hyvin hyödyllisiä bakteerikantoja

En halua kuitenkaan olla muistuttamatta, että esimerkiksi ihmisen suolistossa on paljon hyvänlaatuistakin bakteerikantaa.

Lopuksi

Jos haluat elää hyvän elämän, niin huolehdi terveydestäsi omien voimiesi mukaan. Hae ja vaadi apua ajoissa myös läheisillesi!

Onnea 200-vuotias Suomen poliisi organisaatio! (17.11.2016)


Ajat muuttuvat, mutta isompia ja pienempiä rosvoja lienee jatkossakin. Ennaltaehkäisevää työtä olisi syytä resursoida enemmän, koska kohtaamiset poliisin kanssa tapahtuvat yleensä vasta sen jälkeen kun jotain on jo sattunut.

Muistan kyllä, että ala-asteella kävi poliisi joskus 1980-luvulla esittelemässä toimintaansa pikaisesti. Kohtaamisen helppous ja vuorovaikutustaidot pitää asettaa mielestäni prioriteetiksi kansalaisten parissa työskenteleville poliiseille.

Onnea Suomen 200-vuotias poliisiorganisaatio!

T. Kimmo Hoikkala, Oulu

Homoiluasiaa

Mietin vaan, että aletaankohan kaunista heteronaista haukkua helpolla lesboksi, jos hänellä ei ole parisuhdetta. Homoksi haukkuminen on tietenkin joitain poikia ja miehiä kohtaan ihan yleistä. Ikäväähän sellainen ajattelu on kahdella lailla eli puututaan toisen sukupuoli-identiteettiin ja samalla vielä vähätellään homoja, kun ainoa oikea identiteetti on täysin hetero, vaikka sellaista ei edes ole jos asiaa tarkastellaan hyvin kriittisesti. Tietenkään tunnereaktio ei syty heterolla samaa sukupuolta olevan kanssa ja tätäkin voi mielestäni pitää jossain määrin homoseksuaalisuuden määritelmänä. Kuitenkin sisarellista ja veljellistä rakkautta voi tuntea heterona, mutta intohimoinen rakkaus jää kuitenkin toisenlaisen sukupuoli-identiteetin omaavan henkilön kanssa kokematta. Onhan sitten olemassa bi-seksuaalisuus ja se on mielenkiintoinen suuntaus, sikäli että voiko bi-seksuaali rakastua kumpaan tahansa sukupuoleen intohimoisesti?

Itsemurhakuolleisuus edelleen korkealla tasolla Suomessa! (5.11.2016)

Tänä vainajien muistopäivänä aloin miettiä suomalaisten itsemurhakuolleisuutta, kun olen itsekin ollut lähellä oman elämän lopettamista vuoden 2004 alussa. On huolestuttavaa, että edelleen niin moni päättää päivänsä itsemurhaan, vaikka itsemurhien määrä on tippunut etenkin miehillä jopa jyrkästi 1990-luvun alun lukemista.

Vuonna 1990 Suomessa teki itsemurhan 1520 kansalaista joista 1198 miestä ja 322 naista.

Vuonna 2000 Suomessa teki itsemurhan 1165 kansalaista joista 873 miestä ja 292 naista.

Vuonna 2010 Suomessa teki itsemurhan 954 kansalaista joista 718 miestä ja 236 naista.

Vuonna 2014 Suomessa teki itsemurhan 789 kansalaista joista 599 miestä ja 190 naista.

Prosentuaalisesti vuonna 2014 Suomessa tehtiin 48,1 % vähemmän itsemurhia kuin vuonna 1990. Miehet tekivät itsemurhia vuonna 2014 50 % vähemmän kuin vuonna 1990 ja naiset tekivät vuonna 2014 41 % vähemmän itsemurhia kuin vuonna 1990.

On totta että itsemurhakuolleisuusden trendi on vuositarkastelussa 24 vuoden ajalta melko vahvasti laskeva, mutta mielestäni silti liki 800 itsemurhaa Suomessa on aivan liikaa. Voitteko kuvitella, että joka päivä Suomessa tappoi vielä toissavuonna keskimäärin 2 kansalaista päivittäin. Itsemurhien määrän lisäksi on lohdutonta huomata, että naisten tekemät itsemurhat ovat vähentyneet 24 vuodessa 132 tapausta, vaikka prosenteissa tiputus on 41 %, niin silti tuntuu oudolta, että naisten ja miesten itsemurhien määrä on lähentynyt vuosikymmenten kuluessa toisiaan.

Voi olla, että itsemurhaan kuolleet naiset ovat Suomessa alkaneet käyttää jossain määrin rajumpia keinoja. Onhan yleisesti tiedossa, että itsemurhayrityksiä on nuorilla naisilla ollut jo vuosikausia korkeampi määrä kuin vastaanvanikäisillä pojilla.

"Itsensä vahingoittamiset näyttäisivät yleistyneen 2000–luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä. Mutta viime vuosina kasvu on taittunut. Tytöt yrittävät itsemurhaa poikia useammin, mutta itsemurhakuolleisuus on pojilla suurempaa."

Lähde: THL:n raportti Itsemurhat ja itsensä vahingoittamiset

Olen huolissani etenkin nuorten kansalaisten itsetuhoisista ajatuksista, vaikka aina itsemurha aiheuttaa kaikille tai osalle läheisiä todella murskaavia tunnetiloja itsesyytösten ja surun myötä. Nuorten itsetuhoinen käyttäytyminen saattaa olla usein sidoksissa tunne-elämään liittyneisiin asioihin. Auttaisiko jos oppisimme Suomessa kunnioittamaan erityisesti nuorten kansalaisten tunneilmaisua rakkaudentunnustuksineen? Kannustakaamme lapsia ja nuoria ilmaisemaan enemmän positiivisia ja välittäviä tunteita samanikäisten parissa.

Lopuksi

Itsemurhakuolleisuuden alenema ei huomioi myöskään sitä tosiasiaa, että moni ryyppää alkoholilla itsensä hengiltä eli tekee hidastetun itsemurhan, jos sisuskalut sattuvat kestämään ryyppäämistä hieman pitempään. Suomessa tarvitaan ryhtiliike kaikkien kansalaisten keskuudessa vallitsevassa välittämisen tasossa. Muutos ei ala ylhäältä käskyttämällä, vaan pitää löytää ensin ymmärrys ja kannustaa toinen toistamme välittämään välittämällä läheisistämme ennen kuin on liian myöhäistä. Kaiken perusta että kykenee välittämään toisista on se että välittää myös itsestään ja osaa arvostaa hyvää minuuttaan eikä hakemalla hae itsestään jatkuvasti vikoja ja mieti ns. epäonnistumisia / virheitä elämän varrelta.

Omistettu

Itsetuhoisen käyttäytymisen vuoksi kuolleiden rakkaiden suomalaisten muistoa ja heidän kauniita muistoja lämmöllä muistaen.

Kunnioittavasti,

Kimmo HoikkalaLähde itsemurhakuolleiden määriin:

Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat - kuolemansyyt (ww.stat.fi)

Lähde itsemurhakuolleisuuden trendivaihteluun:

http://www.findikaattori.fi/fi/10

Ole rohkeasti hyvä tyyppi työelämässä!

Olen jossain määrin eri mieltä professori Liisa Keltikangas-Järvisen kanssa, kun hän on antanut MTV3-kanavan Huomenta Suomi -ohjelmalle haastattelun ja sanonut seuraavaa:

"Kuinka paljon meillä on varaa tässä kansantaloudellisessa tilanteessa ohittaa osaamista ja asiantuntijuutta ja nostaa esille täydellisiä kuplia hyvistä tyypeistä."

Professori Liisa Keltikangas-Järvisellä on pokkaa arvostella hyviä tyyppejä, kun he eivät ilmeisesti häntä henkilökohtaisesti miellytä.

Olen itse sitä mieltä, että sosiaalisia valmiuksia on syytä painottaa rekrytoinnissa, mutta se pitää tehdä oikein, eikä silloin jätetä todellista osaamistakaan huomiotta. Osaaminen ei pitäisi tarkoittaa pelkkää tutkintotodistusta, vaan osaamisesta pitää olla todellista näyttöä kuten esimerkiksi opitun todellista soveltamista käytännössä joko työhistoriassa tai elämässä yleensä.

Elämme palveluyhteiskunnassa ja valitettavasti sulkeutuneet mököttävät "hiiret" saavat jättää työt hyville palvelualttiimmille tyypeille. Tosin pitää muistaa, että yhteiskunnassa on syytä löytää etenkin kaikille terveille työikäisille paikka kokea osallisuutta ja siten kansalaiset voivat kokea olevansa hyödyksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Linkki MTV3:n juttuun Keltikangas-Järvisen haastattelusta:
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/hyvat-tyypit-jyraavat-tyonhaussa-professori-ohjaa-rekrytointeja-vaarallisesti-harhaan/6137092

Köyhyys kiristää pinnaa lapsiperheisssä

Kommentoin seuraavasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) Facebookissa jakamaa kirjoitusta. Tässä aluksi lainaus erikoistutkija Johanna Närvin kirjoituksesta:

"Kansainväliset vertailut osoittavat, että työn ja perheen yhteensovittamista tukeva politiikka yhdistyy korkeaan syntyvyyteen: kun naiset kokevat, etteivät lapset ole este työssä käynnille, lapsia uskalletaan hankkia. Kyse ei ole yksittäisistä politiikkatoimista, vaan perhepolitiikasta kokonaisuudessaan eli siitä, millä kaikilla keinoilla lapsiperheitä tuetaan."

https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/perhepolitiikan-nakoalattomuus-nakyy-syntyvyydessa

Oma kommenttini:

Vanhemmuuteen ja lapsiin kohdistuvat poliittiset päätökset ovat todella tärkeä aihe yhteiskunnassa ellei jopa kaikista tärkein. Asiahan on niin, että moni lapsiperhe elää oikeasti suhteellisen köyhää elämää aikamme Suomessa ja kun etuisuuksia vähänkin leikataan, niin seuraukset voivat olla jopa peruuttamattomia. Talouspaineet aiheuttavat monille lapsiperheille kohtuutonta stressiä, jolla on epäsuotuisaa vaikutusta lapsiperheen vuorovaikutussuhteisiin. Eikä lapsia pidäkään tehdä pelkästä tekohetken mielihyvästä, vaan nuorten on hyvä tiedostaa vanhemmuuden todella kovat vaatimukset ellei ole esimerkiksi isovanhempien apua useinkaan saatavilla.

Verkkovalvonta voi ennustaa henkilön haitallisen käyttäytymisen

Tiedustelupalvelu kykenee toimimaan internetin ansiosta hyvin myös etäämmältä ja tarkkailukansion tarkkailtava muodostaa itse.

Ihmisten on todella vaikeaa salata mitään internetiltä

Mikä tieto jää salaiseksi internetin käyttäjältä lienee se kiinnostavin tieto tiedustelupalveluille, kun kyseessä on merkittävä henkilö. Mikä tieto sitten jää internetin ulkopuolelle vai jääkö lopulta juuri mitään tyypilliseltä internetin käyttäjältä?

Henkilön käyttäytyminen jää silti osittain arvoitukseksi

Tietenkin yksittäiset mielipiteet on monilla netin käyttäjillä vaikea arvata, vaikka henkilö olisi laajassa verkkotarkkailussa. Potentiaalisesti haitallisen käyttäytymisen voi verkkovalvonta selvittää henkilön selaustavoista jopa ilman henkilön omia julkaisuja.

Lopuksi karu totuus

Länsimaissa ja monissa muissakin valtioissa kansalaiset ovat kasvaneet osaksi internettiä ja siitä poisoppinen ei ole enää helppoa.

Ihmisen kolme pelkotilaa ja lapset

Kokemukseni mukaan ihmisellä on lähinnä kolmenlaisista syistä johtuvia pelkotiloja.

1. On olemassa liki täysin sisäsyntyinen pelkotila, joka on intuitiivista ja siten joskus myös harhaista tulkintaa ympäröivästä todellisuudesta ja epäluottamuksesta siihen nähden. Esimerkiksi tulkitset toisen käyttäytymisen uhkaavaksi itseäsi kohtaan, vaikka toinen henkilö kiistää sen.

2. On olemassa täysin havainto- ja aistiperusteinen pelkotila, joka on äärimmäisenä ilmiönä kauhukokemus. Esimerkiksi joudut konkreettisen uhkauksen kohteeksi tai näet metsässä ison sarvipää hirven.

3. Osittain sisäsyntyinen ja osittain havaintoperusteinen pelkotila. Esimerkiksi kävelet pimeässä ja kuulet metsästä oksan menevän poikki ja kuvittelet mieleesi jonkun vaaraa aiheuttavan ihmisen tai eläimen.

Manipuloimalla luodaan pelkotiloja

Pelkotiloja voidaan lisätä manipuloimalla. Pelotellaan esimerkiksi lapsia hyvin epätodennäköisistä ja myös täysin kuvitteellisista vaaroista. Ullakkojen ja kellareiden kummituksista on kerrottu yleisesti entisajan Suomessa ilmeisesti sen takia, että haluttiin rajoittaa lasten leikkitilaa. Joku aikuinen voi olla niin idiotti, että pelottelee herkkää lasta hyönteisillä, josta seurauksena lapselle vuosikausia jatkuva pelkotila.

Lapsia ei saisi aikuiset pelotella

Lapsia ei pitäisi aikuisten säikytellä tai pelotella millään asioilla, koska lapsen elämässä esiintyy ajoittain pelottavia tilanteita muiden lasten seurassa. On eri asia varoittaa esimerkiksi liikenteen vaaroista kuin pelotella suhteettomasti tappaja-autoista. Pitää muistaa vielä sekin, kun puhutaan lasten pelkotiloista, että viihde- ja filmiteollisuus luo joskus pelkotiloja lapsille ja tätä on turha kiistää!

Herkät lapset pitää huomioida

Pitää huomioida se, että jotkut lapset ovat toisia herkempiä aistimaan asioita. Herkät lapset saattavat joissain tapauksissa elää pelkotiloissa merkittävän osan lapsuuttaan, vaikka he eivät olisi kohdanneet pelkotiloja aistien vaan lähinnä oman mielikuvituksen kautta.

Älä paisuttele elämässä esiintyviä vaaroja

Toki aikuisten vastuu on olemassa, ettei varsinkaan herkkiä lapsia manipuloida pelkotiloihin. Parasta varmaan on jos herkälle lapselle yritetään kertoa elinympäristön vaaroista painokkaasti, mutta ei silti saisi etenkään vanhempana syyllistyä liialliseen pelkotilojen provosointiin.

Lopuksi vielä lapsen painajaisunista

Lapsen unimaailma voi olla joskus todella pelottava ja olisi tärkeää kasvattajana huomioida tämä asia. Ei vanhempi lapsi kovin helpoin perustein hakeudu vanhempien viereen nukkumaan, vaan kyllä silloin lapsen unirauha on häiriintynyt. Vanhempana suurin virhe on torua ja mitätöidä lapsen kokema painajaisuni. Oikea tapa on kuunnella lasta ja järkiperäistää lapsen kokemaa painajaisunta kertomalla lapselle selvästi sen olleen pahaa unta.

Länsimaat luottivat presidentti Urho Kekkoseen

Keskustelin tällä viikolla ystäväni kanssa puhelimessa, että ilmeisesti CIA ja muu länsimainen tiedustelukoneisto luotti Suomen valtiojohtoon presidentti Urho Kekkosen aikaan, vaikka Kekkosen mielivalta ja vapauden kanssa ristiriidassa ollut johtaminen oli kiistaton tosiasia.

Voikin perustellusti kysyä, oliko Yhdysvalloissa  demokratian perustana erityisesti oleva ajatus vapaudesta itsestäänselvyys 1970-luvulla? Ja onko todellinen vapaus vieläkään USA:ssa muuta kuin harvojen oikeus? Amerikkalaisten vapaus saattaa olla yleensä niin kauan hyvä asia, kunnes se ei käy liian ärsyttäväksi ja amerikkalaisen omaa arvoa ja tärkeyttä kiistäväksi.

Miten voi sitten päätyä olettamaan, että CIA luotti presidentti Urho Kekkoseen? Korkein luottamuksen osoitus oli ETYK huippukokous vuonna 1975 Helsingissä, vaikka Kekkosen terveydentila saattoi jo horjua jonkin verran. Toinen asia kokonaan on, että miten Kekkosen terveydentilan todennäköinen heikentymä kyettiin salaamaan tiedustelupalveluilta vai katsottiinko Kekkosen terveydentilaa jostain syystä Amerikassa läpi sormien?Lähdetieto vuosilukuun:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_turvallisuus-_ja_yhteisty%C3%B6ko...

Samanmielisten joukossa turvallisuus voi olla harhaa

Ihmettelen

Ihmettelen että miksi olen heittäytynyt yksin turvattomuuteen ja epävarmuuteen kyseenalaistaen monia toisille kansalaisille turvaa tuovia asioita. Ehkä se on jonkun tehtävä tämäkin, koska turvallisuus on usein harhakäsityksiin ja joukkojen manipulaatioon perustuvaa.

Ihmisjoukon uskottavuus kärsii ilman avoimuutta ja rehellisyyttä

Ja tarkoitan etenkin samanmielisten ihmisten tuomaa turvallisuuden tunnetta ja heidän luotettavuutta kriisiytyneissä tilanteissa, vaikka monesti kyse on täysin kestämättömästä ja harhaisestakin ajattelumallista, varsinkin jos sen perusta ei ole rehellinen ja avoin.

Onko suomalaiset edes yhtenäinen kansa?

Saatamme vannoa auttavamme toista suomalaista hädän hetkellä, koska olemme yhtenäinen kansa, mutta mikä on totuus? Haluamme ennemminkin luoda kansamme sisälle joukon muista eristettyjä kansalaisia, joita emme tunnusta samanlaisiksi, vaan kärräämme heidät pois näkyvistä niin he pysyvät myös poissa mielestä.

Ulkoistamme ajattelun toisille suomalaisille!

Miksi ihminen muiden samanmielisten joukossa voi olla vaarallinen? Muiden samanmielisten joukossa henkilö ulkoistaa oman ajattelun toiselle henkilölle tai ryhmälle ihmisiä, vaikka samanmielisten joukon moraali ei kestäisikään kriittistä tarkastelua.

Kansan kuuroutuminen kriittisille äänenpainoille

Samanmielisten joukko ihmisiä voi tietenkin peitellä ja uskotella olevansa hyviä ihmisiä, vaikka hyvyys ei kestäisi minkään moraaliopetuksen perusteita avoimessa tarkastelussa. Samanmielisten joukko on vaarallinen osalle kansaa, koska se on sokea ja kuuro muille kuin samanmielisten johtohahmoille.

Haemmeko aina omaa etua?

Sivistyneen kansan perusta on ymmärrys tai ymmärryksen hakeminen yksittäisiä kansalaisia kohtaan ennemmin kuin tietynlaisten kansalaisten syrjintä ja leimaaminen pahassa valossa vailla todellisia perusteita. Olemmeko kansana vain itsekkäiden kusipäiden kansa, mutta silti tahdomme käyttäytyä samanmielisesti muiden kansalaisten kanssa, varsinkin jos näemme siitä oman elämän kannalta jotain etua.

Lopuksi

Mikä siinä on että emme anna elää kansalaisten vapaudesta nauttien, ellei ole osoittaa yhtään muiden terveyttä realistisesti vaarantavaa tekoa?

Euroopan Unionissa on suuren organisaation kaikki ongelmat!

Kommentoin suunnilleen seuraavasti europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kokoomus) Facebook-päivitystä.

Ei voi olla oikein, että Eurooppaa koskevaa politiikkaa säädetään niin laajalla kansojenrintamalla, kun oikea ratkaisu olisi antaa enemmän valtaa huipputyypeille yli kansallisen edun!

Johtajuusvaje ja demoratiavaje kulkenevat nähdäkseni käsi kädessä. Euroopassa on käsittääkseni yleisesti käsitys että EU on organisaatiotasolla kilpikonnan vauhdilla etenevä dinosaurus.

Ja vaikka hitaalle ja vakaalle kehitykselle on suunta, niin voisi Euroopan hallinto olla hieman dynaamisempi ja linjakkaampi. Ilkeäsi voi sanoa, että Euroopan Unionissa on suuren organisaation kaikki ongelmat!

Ratkaisu tähän eurooppalaisesta hallintohelvetistä poispääsyyyn on ymmärrys siitä, että hallintoa oikeasti tehostamalla ja antamalla yli rajojen pienemmille hallintoporukoille suurempi ohjausvalta saamme paremman Euroopan.

Yhteenveto

Kansallinen etu ei usein edes toteudu parhaalla tavalla, jos pidämme vain omista eduistamme kaikkialla Euroopassa kiinni. Tärkeintä olisi luoda turvallinen ja kaikille eurooppalaisille vapaa kannustava toimintaympäristö unohtamatta jokaisen kansalaisen perusoikeuksia mukaanlukien riittävä ravintomäärä!

Terrorismi, muslimit ja Islam

Aluksi länsimaissa vallitseva virhearvio vihasta

Viha on jostain johtuvaa ja siitä voi kuntoutua välittäväiseksi ihmiseksi ajatellaan yleisesti länsimaissa. Edellinen väittämä on nähdäkseni selvä yleistävä virhearvio, koska vihasta elämäntavan tehnyt terroristi ei tule välttämättä ikinä kuntoutumaan.

Terroristin mieli on hankalasti kuntoutuva

Terroristin asennemielistä oikeamielisyyttä voisi ajatella siltä kantilta, kun meillä on Suomessakin asenteellisesti oikeamielisiä kansalaisia, jotka kiistävät selvät tosiasiat ja he pauhaavat sokeasti omaa asiaansa. Asenteellisesti muita ihmisiä kerran vahingoittamaan valmiina ollut terroristi ei todellakaan ole ihan helpoin kuntoutettava henkilö muiden ihmisten pariin.

Elämäntehtävänä aiheuttaa pelkoa ja kuolemaa

Länsimaissa ihmiset eivät käsitä, että on olemassa ihmisiä, joiden elämäntehtävä on aiheuttaa mahdollisimman suurta tuhoa pelkoa kylväen. Terroristi kykenee salaamaan taustansa äärimmäisessä paineessakin, koska terroristin mielenrakenne on "puhtaan" psykopaattinen. Toki terroristien lähellä on myös ihan tavallisella ajattelulla mutta kuitenkin vihassa eläviä ihmisiä, vaikka he yleensä vihansa peittävät.

Miksi sympatisoida terroristeja?

Vaikea ymmärtää että mistä johtuu ääri-islamistien eli terroristisesti toimivien muslimien saama laaja sympatia muslimien piirissä? Tässä sympatiassa voi olla suuri tekijä siinä että muslimit kokevat huonommuutta länsimaista elämäntyyliä kohtaan ja osa heistä vihaa länsimaista yhteiskuntakulttuuria, koska muslimien elinolosuhde ja elintaso on yleensä paljon heikommalla tasolla kuin esimerkiksi Euroopassa.

Kunnioittavasti sanoja muslimeille

Muslimien asettamat naisia syrjivät säännöt ja voimassa oleva kulttuuriperintö kertovat koko Islamin uskonnon muinaisuuden aikakaudellamme. On korkea aika ottaa muslimivaltioissa muutos kohti humaanimpaa ja rakkaudellisempaa aikakautta, koska vain siten lapset saavat paremmat olosuhteet ja olla aidosti ylpeitä omasta Islamin uskonnostaan! Haetaan ennemmin ratkaisuja eri kulttuurien väliseen yhteyteen ja kunnioittakaamme kaikenlaisten ihmisten perusoikeuksia inhimilliseen elämään kuolemaan saakka!

Lopuksi, toivon ihmisläheisemmän Islamin uskonnon kukoistavan tulevaisuudessa!

Toivotan kaikille muslimeille sitkeyttä uskoa oikeuden voittoon ja välittävän aikakauden kukoistamiseen tulevaisuudessa entistä rajattomammassa maailmassa. Todellakin ainoastaan muutos on lopulta pysyvää, koska elämä on jatkuvaa muutosta. Yritetään mennä muutoksessa mukana ja ei hankata vastaan, koska se tietää lopulta aina jonkinasteista taantumista ja jopa tuhoavien voimien läsnäoloa. Kukoistakoot tulevaisuudessa entistä humaanimpi Islam!

Parhain terveisin Kimmo Hoikkala

Ay-liike häviää väittää talousnobelisti Bengt Holmström

Kai minä olen osittain samaa mieltä Bengt Holmströmin kanssa. Kuitenkin jos ay-liike kykenee perustelemaan olemassaolonsa tarpeellisuuden selvästi ja järkevästi, niin ei ole vaikeaa markkinoida ay-jäsenyyttä suomalaisille.

Ay-liikkeen painopiste voisi siirtyä edunvalvonnasta työhyvinvointikysymyksiin ja työkykyä ylläpitäviin toimintoihin, jos kaikillla suomalaisilla on kunniallinen toimeentulo, mutta kaikkihan me tiedämme että asia ei ole tänä päivänä läheskään näin!

Ay-liike on hyvin tarpeellinen edunvalvontamielessä, koska suomalainen leadership on huonoa ja johtoporukoiden palkkioratkaisut ovat ihan kestämättömällä tasolla. Lisäksi matalapalkka-alojen työehdot ovat ihan sadistien sanelemia. Näihin muutosta ja yhteiskunnan henki paranee merkittävästi!

Lähde Bengt Holmströmin lausuntoon:
http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/taloustieteen-tuore-nobelisti-mtv-n-haastattelussa-ay-liikkeiden-aika-on-ohi/6114254

Tyttöjen päivä!

Syytämme miespuoleisina ihmisinä mielellään tyttöjä, jos elämä ei suju aivan kuten on ajatellut, mutta samalla unohdamme, että tytöt ovat keskimäärin tunneherkempi sukupuoli.

Tytöt ja pojat eivät ole samaa ihmisryhmää

Et voi asettaa samoja pelisääntöjä tytöille ja pojille johtuen psykofysiologisista eroista. Toisaalta ei pidä yleistää, että tytöt eivät pärjää siinä missä pojat, koska monessa asiassa tytöt ovat jo poikia edellä ainakin Suomessa.

Tyttöjen tahtoa tulee kunnioittaa enemmän

Toivoin, että tyttöjä arvostettaisiin enemmän kaikkialla maailmassa.  Koko maailmassa on pielessä tyttöjä kohtaan se että tyttöjen aitoja tunteita ei kunnioiteta riittävästi, vaan heitä ohjataan elämässä vastoin tahtoaan joskus jopa sellaisiin parisuhteisiin, joissa ei ole tunnesidettä.

Säilytä nainen oma pikkutyttösi!

Kaikille aikuistuville naisille sanoisin, että säilyttäkää vähän tyttömäisyyttä olemuksessanne, koska sen säilyminen elämässä voi tuoda elämässä paljon suotuisamman elämän kuin liian aikuismainen asennoituminen kaikkeen. Älkää missään nimessä enää himoitko 'hyvän jätkän' titteliä porukoissa, koska silloin olette mielestäni osittain menettänyt jotain naiseuden perimmäisestä olemuksesta.

Lopuksi

Ollaan hyviä poikia ja miehiä tyttöjä kohtaan, koska se on helpoin tie arjen todelliseen sankaruuteen! Hoitamalla tytöt hyvin saamme hyviä äitejä osasta tyttöjä ja hyvät äidit rakastavat poikiaan ja pojat oppivat rakastamaan!Muualla netissä:

http://www.ykliitto.fi/tapahtumat/kansainvalinen-tyttojen-paiva

https://plan.fi/tyttojen-paiva

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä alistaisi kansalaiset työelämällä? (8.10.2016)

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä on laukonut kestämättömiä mielipiteitä Ylen ykkösaamussa. Hyssälä voisi lopettaa itse yhteiskuntamme rahastuksen.

Liisa Hyssälän mukaan yhteiskunnassa sosiaalituet passivoivat kansalaisia, mutta totuus on että kunniallista toimeentuloa ei ole tarjolla! (Lähde: Radio Suomi uutiset)

Liisa Hyssälän kaltaiset poliittiset pyrkyrit ja kansalaisten mitätöijät korkeissa palkkaluokissa aiheuttavat paljon mielipahaa.

Ei kannattaisi aliarvioida kansalaisia saati tehdä yleistyksiä pienten otantojen perusteella. Palkkatyöllä kuuluu saada kunniallinen toimeentulo, eikä silloin tarvitse hakea lisää rahaa Kelan byrokratiapesästä tai sossun luukulta!

Hyssälän kaipuu rangaista yhteiskuntamme kaikista heikompiosaisia lienee pelko siitä, että työelämästä vieraantuneet eivät enää kunnioita Liisa Hyssälän kaltaisia kansalaisia.

Itse uskon, että pakko on huono keino missään ihmisten johtamisessa tai poliittisessa ohjaamisessa, koska kansalaiset ainakin Suomessa käsittävät, ettei meitä voi pakottaa mihinkään, varsinkaan kun itse päättäjä sikailee yli 10 tuhannen euron kuukausipalkoilla yhteiskuntamme piikkiin!

Ei työ ole mikään itsetarkoitus yhteiskunnassa. Tosi merkittävää työtä voi moni tehdä ilman taloudellista palkkiota! Tärkeämpää olisi saada kansalaiset välittämään toisistaan vaarantamatta kansalaisten oikeutta perustoimeentuloon.

Lähteet:

"Yksilön ja yhteiskunnan vastuu on hämärtynyt, Kelan näkökulmasta näkee miten hämärää se on. Järjestelmät ovat myös alttiita pelaamiselle, Hyssälä sanoo."

http://yle.fi/uutiset/3-9218221

Ei hoitajat ole vanhushuollossa robotteja!

Todella kuvaava tämä postaukseeni liittämä SDP:n julkaisema kuva Suomen lähi- ja perushoitajaliiton tiedoilla!

Hoitajat eivät ole laiskoja!

Kyllä asia on juuri kuten kuva osoittaa, vaikka moni harhautuu pitämään joitakin hoitajia laiskoina. Petissä makaavan vanhuksen saama palveluvaste on suoraan verrannollinen hoitajien vanhusta kohden käyttämää aikaa kohtaan. Jos vanhusten oloja halutaan laitoksissa kohentaa, niin se tarvitsee enemmän käsipareja eikä vähempää!

Myös huonot työolot lisäävät yhteiskunnallisia kustannuksia

Todella törkeää hallitukselta pitää vanhuksia kitumassa laitosten vuoteissa ja kuormittaa lähihoitajat ja perushoitajat ihan äärimmilleen! Miten paljon yhteiskunta voisi säästää jos hoitajien sairauspoissaolot vähenevät ja alanvaihtajia ei olisi niin monia. Onhan lähihoitajan koulutus kolmivuotinen, joten onko yhteiskunnalla varaa heittää hukkaan tällainen koutuspanos työtehtäviä muuttavien lähihoitajien mukana?

Lopulta on kyse arvoista

Rahalla tietenkin saa hoitoa, mutta useimmilla vanhuksilla ei ole rahaa eikä tule olemaan myöskään tulevaisuuden vanhuksilla. Kauheeta tämä politiikka nykyään Suomessa, kun arvopolitiikka on tyhjiössä, jossa kaikki mitataan rahalla miettimättä seuraamuksia ollenkaan.

Yhteiskunnan sivistystaso romahtaa jos se laiminlyö voimattomat kansalaiset

Yhteiskunnan sivistyksen mitta on se miten yhteiskunta kohtelee huono-osaisimpiaan ja sellaisia kansalaisia, jotka eivät voi ajaa näkyvästi omaa asiaansa!

Narsistinen ihminen sopeutuu suosiota tavoitellen

Olen miettinyt jo siitä asti kun aloin nettikirjoittajaksi vuonna 2004 usein ihmisen käyttäytymistä ohjaavia motiiveja.

Foorumikirjoittajan ja hieman toisenlaisen ihmisen yhdistävä motiivi on yleensä se että molemmat haluavat laajempaa suosiota itselleen. Suosiota voi saada foorumilla mukautumalla joukkoon ja esittämällä juuri niitä mielipiteitä joita väki haluaa kuulla. Lisäksi foorumilla voi järjestyä myös toisten foorumilaisten kanssa, jolloin voi saada helpommin toiselta kirjoittajalta tukea omille mielipiteilleen.

Nettifoorumit ovat nykyään aika paljon korvanneet keskustelut sosiaalisen median palveluissa kuten Facebookissa, WhatsaKäypissa ja Twitterissä. Mielestäni edelleen lähes julkisia kirjoittajia yhdistää se että kaikki haluavat saada suuremman suosion ja siten painavamman sanan, joten liittyykö tämä kaikki paljon narsistiseen olemukseen, joka motivoi aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä mukautumaan toisten joukkoon. Olisi parempi ennemmin altistaa itseään ärsyttäville mielipiteille jos haluaa oikeasti kehittyä ihmisenä.

Suuri vaara on olemassa kun pyörii samanmielisten joukoissa, koska silloin ryhmä tulee sokeaksi ympäristön suhteen. Joskus sokeuteen voi teoriassa mennä jopa lähes koko yhteiskunta.

NHL jääkiekko ja antidoping on utopiaa? (7.9.2016)

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on oikeassa ottaessaan kantaa boikotoimalla jääkiekon World Cup turnausta. Ei urheilua saa eriarvoistaa valtion toimesta, vaan pelisäännöt pitää olla joka lajilla ja jopa jääkiekolla samat kuin muillakin lajeilla.

Ainoa suurehko joukkuelaji, jossa Suomi pärjää

Doping-keinojen valvontaan pitää jokaisen urheilulajin hallinnon suhtautua vakasti ja urheilijoilta tämä kysyy avoimuutta eikä selittelyä. Jääkiekko ei ole sen kummallisempi laji urheiluna kuin mikään muukaan, vaikka Suomessa jääkiekkoon liittyy paljon kansallismielistä hypeä, koska jääkiekko on ainoa joukkuelaji jossa suomalaiset pärjäävät.

Summa summarum

Jääkiekon pelaajat purkkiin virtsaamaan, jos he eivät halua romuttaa lajinsa imagoa miljoonien dollarien ylimielisyydellään! Kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on rohkea ministeri ja hän toimii tässä asiassa oikein seuraavin perusteluineen:

"Pidän ongelmallisena sitä, että Suomessa järjestetään ottelu, joka ei ole Maailman antidopingtoimiston Wadan testauksen piirissä."
Sanni Grahn-Laasonen

Lähde:
http://www.savonsanomat.fi/urheilu/jaakiekko/IS-Grahn-Laasonen-j%C3%A4%C3%A4-pois-Leijonien-ottelusta-Se-on-oma-kannanottoni/831380

Miksi Adolf Hitler nousi valtaan?

Adolf Hitlerin (20.4.1889 - 30.4.1945) ja muiden natsien valtaannousun syitä on takuulla miettinyt moni muukin henkilö historiassa, mutta silti minä mietin tätä asiaa nyt oman käsitykseni perusteella. Hitler oli 1. maailmansodan sotaveteraani ja sotilasarvoltaan korpraali. Poliittisesti Hitleristä tuli näkyvä hahmo 1920-luvun Saksassa, jolloin Hitler oli kansallissosialistisen puolueen (entisen Saksan työväenpuolueen) keulahahmo.

1930-luvun lamasta tähän päivään

Rahan vaikutus ei eroa tästä aikakaudesta 1930-luvun Saksan tilanteeseen. Raha on tärkeä osa elämää, koska ihmiset eivät osaa arvostaa elämässä itse elämän kannalta tärkeimpiä asioita. Elämässä tärkeää on välittää ja antaa muiden välittää myös itsestään. Välittämisellä tarkoitan rakkautta. On huolestuttavaa, että ihmisen keksimän talousjärjestelmän ansiosta meillä on edelleen vaara joutua hirmuhallinnon alle, koska ihmiset tekevät rahan edestä edelleen lähes mitä tahansa!

Viha juutalaisia ja eri kansanryhmiä vastaan

Juutalaisia vihattiin natsi-Saksassa, koska heillä meni hyvin ja he elivät uskossa hyvää elämää. Natsit eivät uskoneet mihinkään, vaan he halusivat kostaa oman kyvyttömyytensä elämän suhteen muille ja hirveimmällä mahdollisella tavalla. Natsien juutalaisvainojen näkyvää avausta (lue: kristalliyö 9.-10.11.1938) emme saa unohtaa milloinkaan. Emme myöskään saa unohtaa keskitysleirejä, joilla humaanin ajattelun korkeinta tasoa kyseisellä aikakaudella tapettiin täysin mielipuolisesti natsien toimesta.

Kansaan vetoaminen poliittisissa tilaisuuksissa

Herkkyys suggestioon saattoi olla kansan piirissä hyvin yleistä Saksassa 1930-luvulla. Kansaa oli helppo manipuloida tarkasti suunnitelluilla tilaisuuksilla, joissa käytettiin hyödyksi kansan piirissä ollutta vihan tunnetta. Vihalle annettiin kohde ja sen avulla tilaisuuksissa kansa oli käsittääkseni liki raivon vallassa. Voisiko olla, että 1. maailmansodasta kesken toipumisen Saksan saavuttanut 1930-luvun lama piti suurta osaa saksalaisia jonkinkaltaisessa traumaunessa ja Hitler osasi hyödyntää tämän haavoittuvuuden kansan parissa.

Suuri osa sivistyneistöä ja saksalaisporvarit kääntyivät kannattamaan Hitleriä

Hitler vetosi varmasti juutalaisia vastaan kilpaileviin saksalaisiin liikemiehiin, koska Hitleriä kannattamalla saattoi nauttia menestyksestä, josta oli jo monta vuotta unelmoinut. Hitlerin oppi täytyi lopulta upota myös akateemiseen sivistyneistöön osittain pakon sanelemana, mutta kyllä Hitlerin ajan sivistyneistössä oli pakosti myös aidosti sympatiaa Hitleriä kohtaan tuntevia henkilöitä.

Voiko tämä kaikki toistua aikakaudellamme?

Hyvää sivistystasoa on usein pidetty hyvänä keinona katkaista ääri-ajattelulta siivet, mutta näin ei taida aina kuitenkaan onnistua. Sivistyksen pitää olla oikeanlaista eikä ulkoaoppimista. Sivistävän koulutuksen pitää opettaa kansalaisia ajattelemaan ja ymmärtämään asioita laajemmassa mittakaavassa. Oikeanlainen sivistys tietenkin auttaa, vaikka itse pidän tätä poliittisten asioiden polarisoitumista eli naparistiriitaa huolestuttavana ilmiönä tässä ajassa. Kansojen sivistymättömyyttä ja rahan merkityksen tärkeyttä on syyttäminen mahdollisesti seuraavia suurempi sotakehityskulkuja, jos joudumme vielä todistamaan täällä perä-pohjolassa uuden sodan syttymistä.

Sota ja rauha

Rauha takaa ihmisen toivon paremmasta tulevaisuudesta.
Sota loppuu sotimalla ja sotamies voi olla rauhanmies, mutta aito rauhanmies ei ole sotamies!


Lähteet:

http://www.history.co.uk/biographies/adolf-hitler

https://fi.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kristalliy%C3%B6

Virkamies, PISA ja Suomen tulevaisuus

Virkamiehen tehtävä

Virkamiehen tehtävä on aina ajatella yhteiskuntamme etua jopa omista eduistaan tinkimällä. Suomi voi olla maailman johtava valtio monessa mielessä. koska olemme kansana verrattain pieni (5,4 miljoonaa asukasta) ja peruskoulutuksen osalta kohtuutasolla. Nyt moni voi kysyä, että emmekö ole kuitenkin erinomaisen sivistystason omaava valtio?

Virkamiehestä Pisaan

Kansainvälisessä vertailussa menestymme PISA-vertailussa ihan hyvin peruskoulun oppilaiden välisissä testeissä, mutta kansainväliseen vertailuun eli valtioiden väliseen rankkaukseen liittyy ongelmia! Suurimmat ongelmat valtioiden välisessä vertailussa on seuraavat asiat: hyvin pärjäävän valtion kehitys alkaa hidastua, PISA-testaus ei välttämättä painota elämän ja yhteiskunnan kannalta tärkeimpiä asioita ja humanistisesti ajateltuna paremmuuslistat ovat hyvin kyseenalaisia, koska ne saattavat ruokkia nationalismia ja rasistista käyttäytymistä eri yhteiskunnissa.


Pisasta takaisin virkamiehiin

Virkamiehet jotka sanovat, että "tunkekaa innovaatiot sinne minne aurinko ei paista", pitää irtisanoa Suomen valtiollisen edun vuoksi. Emme todellakaan voi ajatella nykyisessä globaalissa markkintalousympäristössä, että voimme yhteiskuntana työllistää kansantaloudelle pelkkää rasitusta ja haittaa tuovia anti-innovatiivishenkisiä valtion virkamiehiä! Selvittäkää ensiksi byrokratiamme tervehenkisyys ja moraalitaso, jonka jälkeen voimme alkaa luoda yhdessä maailman parasta valtiota sen kansalaisille, jolloin paremmuutemme on sillä tasolla, että kaikki haluavat ottaa oppia meiltä yhteiskuntamme kehityshistoriasta! Eläköön Suomen tulevaisuus! :)

Keski-ikäiset päättäjät orjuuttavat nuoria

Nuorille ei anneta mahdollisuuksia, koska elämme itsekkäiden vain omaa itseään ajattelevien keski-ikäisten vallan alla Suomessa ja myös muualla maailmassa. Nuoret ovat fyysisessä suorituskyvyssä ja kognitioissa aina keski-ikäisiä edellä ja tämä on myös nuorten hyvä muistaa.

Mitä nuorena kannattaa muistaa?

1. Kannattaa huolehtia nuorena fyysisestä suoritustehosta ja kehittää sitä! Nuorena tehty hyvä fyysinen kunto auttaa myös kestämään mahdollisia elämässä eteentulevia psyykkisiä kolhuja ja sairauksia sekä somaattisia sairauksia.

2. Kognitiivisiä kykyjä eli kognitioita voit kehittää hyvin pienin ponnisteluin nuorena alle kolmekymppisenä. Tästä kannattaa ottaa todellakin hyöty, koska huomaat nelikymppisenä, että uuden oppiminen on huomattavan paljon hankalampaa!


Nuoria orjuuttavan keski-ikäisten keskiluokan pitää antaa tilaa nuorille!

Ei ole huonoa media-julkisuutta?

Mietin, että onko reagointi kumminkin aina parempi Facebookissa kuin olla reagoimatta, vaikka osoittaakin reagoinnilla kiukkua. PR-vaikutus on varmaan aina jonkimoinen, etenkin jos joku reagointisi huomaa.

Maailmahan kieltämättä on tässä ajassa huomiokilpailu ainakin nettiin sisältöä paljon tuottavien organisaatioiden ja henkilöiden välillä. Itse en tekisi kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ihmisen Facebook reagointihymiöiden käytöstä, ellei kyseessä ole toistuva mielenilmaisu jotain yksittäistä tahoa tai tässä tapauksessa Facebookin käyttäjäprofiilia kohtaan.

Sanonta: kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta tai ei ole olemassa huonoa julkisuutta pitää paikkansa, mutta sillä varauksella että osaa kääntää hyvin negatiivisen lyömisen mediassa marttyyrikäyttäytymisellä hyödykseen! Olkaa rohkeasti mukana sosiaalisessa mediassa, jos olette yhtä pohjalla sosiaalisessa hierarkiassa kuin minä, koska ette mitenkään voi enää asemaanne heikentää yhteiskunnassa.

Identiteettikriisi

Ajatteleva ihminen miettii aina välillä omaa suhdettaan sosiaaliseen ympäristöön nähden. Vahvan identiteetin eli itsetuntemuksen tason omaava ihminen nähdäkseni peittää oman epävarman identiteettinsä suuren egon voimalla, koska tunne-elämältään aito ihminen lienee aina epävarma omassa identiteettikehityksessä.Miten ja miksi vahva ihminen on epävarma omasta identiteetistä? Pieni epävarmuus oman identiteetin suhteen on ennemmin osoitus henkilön ajattelutaidosta kuin henkisestä kypsymättömyydestä. Eikö ihmiset voisi sitten olla täysin rehellisiä kaikesta, jos oma identiteetti on täysin valmis ja jalostunut. Täysin varma identiteetti on puhdasta narsismia, koska ei kukaan maltillisen egon omaava ihminen voi olla lopulta aivan varma omasta identiteetistään. Ego on paisunut silloin äärimmilleen, kun henkilö on itserakkaudessa täysin varma itsestään ja ajattelustaan, että hän ei epäile omaa identiteettiään ollenkaan missään mielessä.Miten sitten omaa identiteettiään voi epäillä? Identiteetin eli itsetuntemuksen tason voi kyseenalaistaa, kun ajattelee vaikka omaa seksuaalista identiteettiään ja sen mahdollista monipuolisuutta. Seksuaalisesti ihminen voi olla toisen mielestä hyvinkin kiinnostava, mutta se ei vielä riitä tunnepohjaiseen kiintymykseen. Moraalisesti voi olla monelle tosi hankalaa selittää omia mielenkiinnon kohteita juuri seksuaalisessa mielessä, jos seksuaaliseen fantasiamaailmaan liittyy vähänkään moraalisesti kestämättömiä ajatuksia. Toisaalta seksuaalinen fantasiamaailma on pelkästään yksi osa ajattelua.Ajatus ei ole periaatteessa milloinkaan väärä ennen kuin ajatus motivoituu ja tekee moraalisesti kyseenalaisen teon. Omantunnon tuskia voi kokea moni jo siitä kun katselee usein melko harmitonta nettipornoa, vaikka siinä ei moraalisesti varsinaisesti ole mitään kyseenalaista. Myötätuntoinen ja ajatteleva ihminen ei löydä identiteettiään täydellisesti elämänsä aikana. Täydellisen identiteetin voi muodostaa ainoastaan robotin kaltainen narsistinen psykopaatti, joka kiistää ympäröivän todellisuuden vaikutuksen osana jatkuvaa identiteetin kehittymistä.Voi käydä elämässä niinkin että henkilö löytää vielä ikääntyneenä jonkun itselle täysin uuden piirteen omasta identiteetistään sosiaalisen ympäristön myötävaikutuksesta. Esimerkiksi tunnetiloissa lukkoon ajautunut henkilö voi ikääntymisen myötä herkistyä todella paljon, jos hän löytää uudelleen kyvyn rakastua sosiaalisen ympäristön myötävaikuttamisen ansiosta. Identiteetin epävarmuus ei ole siis henkistä kypsymättömyyttä, vaan se on itse asiassa henkistä kypsyyttä.Sanotaanhan usein että riittävän viisas ihminen ei tiedä oikeastaan yhtään mitään, kuten Sokrates aikoinaan on puhunut. Sokratesta mukaillen on hyvä kysyä, että miten ihminen joka tuntee täysin itsensä voi olla viisas ihminen? Identiteetin varmuus on lopulta sitä, että hyväksyy ja antaa identiteetin kehittyä koko elämän ajan. Kognitiiviset taidot vähintäänkin hidastuvat iän myötä, mutta viisastuminen voi olla mahdollista terveillä aivoilla elämän loppuun saakka. Tähän viisastumiseen kuuluu etenkin se että voi muodostaa itsestään mahdollisimman aidon kuvan muiden ihmisten joukossa.Toki ideaaliseen elämään pyrkivän nuoren ihmisen on hyvä löytää niin sanottu parisielu rakkaudessa seksuaalisesta identiteetistään riippuen. Seksuaalinen identiteetti on mielenkiintoinen asia, koska ilmeisesti se estää seksuaalisesti virittyneen rakastumisen erilaista seksuaalista identiteettiä omaaviin ihmisiin. Bi-seksuaaleja on ilmeisesti vuosi vuodelta enemmän länsimaissa ja tämä seikka puoltaa sitä ajatusta, että sosiaalinen ympäristö johon määritän tässä kuuluvan kokonaisuutena muiden ihmisten muodostaman vuorovaikutusympäristön mahdollistaa identiteetin kehittymisen.Identiteetti voi olla osittain latentti eli piilevä ja tulla elämän myötä esille erilaisten kokemusten seurauksena henkilön vuorovaikutuskentässä. Puhdas homoseksuaalisuus on vahva sukupuoli-identiteetti, mutta miten määritämme puhtaan heteroseksuaalisuuden vai onko se edes mahdollista? Puhtaasti heteroseksuaalinen ihminen olisi silloin vain ja ainoastaan vastakkaisesta sukupuolesta kiinnostunut koko elämänsä ajan seksuaalisessa mielessä. Entä jos läheisyys saa aikaan seksuaalisen kiihottuminen vailla sukupuolikeskeistä roolia?Ei ihminen silloin ole homo eikä välttämättä edes epävarma seksuaalisesta identiteetistään, vaan hän todellakin tietää kiihottuvansa jossain ikävaiheessa pelkästä kosketuksesta ja läheisyydestä. Tämä ei tietenkään ole mikään yleispätevä asia, että kaikki ihmiset käyvät läpi läheisyyskokemusten kautta seksuaalisen identiteetin muodostumisprosessia. Seksuaalisuus on muutenkin vain yksi osa ihmisen kokonaisidentiteettiä, vaikka seksuaalisuus on ihmisten piirissä vieläkin usein hyvin vaiettu asia ja siksi useimmille ihmisille vaikein osa identiteettikehitystä. Ihminen voi löytää identiteettiään aidosti vain rehellisen palautteen ja vuorovaikutuksen perusteella.Kypsän identiteetin omaava henkilö on osittain epävarma identiteetistään, mutta hän on samanaikaisesti hyvin varma moraalistaan, jonka vuoksi aidosti vahva identiteetti uskaltaa olla sellainen kuin hän ajattelee olevansa vailla psykologisia defenssejä eli tietoisesti käyttäytyvää egoa!


Ps. Kirjoitin tämän paitsi itseni takia mutta myös muita ajattelijoita inspiroidakseni! :)